احزاب و شخصیت‌ها

اتحاد فدائیان خلق: درود بر مردمانی که برپا میخیزند تا برافکنند بنیان حکومتی فاسد و جنایتکار را!

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران همچنین بر این باور است که وظیفه همه سازمانها و نیروهای سیاسی چپ، دمکرات و آزادیخواه است که در این شرائط حساس و بحرانی جامعه ایران، مبارزات خود در راه برکناری این رژیم و استقرار آزادی، دمکراسی و حکومت مردمی را هماهنگ کنند. 

ادامهٔ مطلب

پیشنهادات جبهه ملی ایران به هیئت حاکمه جمهوری اسلامی

فهرستی از دیگر رفتارهای نادرست حاکمیت برخاسته از انقلاب… عدم رعایت آزادی های اساسی ملت مانند آزادی احزاب ، آزادی مطبوعات و آزادی انتخابات، ماجرای ترورهای خارج از کشور، قتل های زنجیره ای نفرت انگیز در داخل، اعدام های چند هزار نفره سال ۶۷ ، کشتار مردم معترض در انتخابات …

ادامهٔ مطلب

بیانیۀ حزب تودۀ ایران: تهدید، سرکوب و خشونت وحشیانه پاسخ سران رژیم ضدمردمی به مردم جان به لب رسیده

تلاش در راه هماهنگ کردن اعتراض های مردمی و ایجاد ساختارهای اجتماعی‌ای هدفمند و مردم محور، اتحادیه‌های صنفی مستقل و تشکل‌های مدنی با هدف دفاع از صلح و دموکراسی ، و برای مبارزه مستقیم با دیکتاتوری راه نجات کشور از خطر مداخله خارجی و حرکت به سمت پایان دادن به …

ادامهٔ مطلب

درباره‌ی بیانیه‌ی «اصلاحِ اصلاحات»

صد تن از جوانانی که بسیاری از آن‌ها در جریان جنبش سبز برای دفاع از حقوق مردم پایداری کردند و زندان‌های طویل‌المدتی را نیز به‌جان خریدند اخیراً در بیانیه‌ای نگرانی خود را نسبت به آینده و چشم‌انداز اصلاحات در ایران ابراز کردند. نقطه‌ی ثقل این بیانیه ابراز تردیدهای جدی نسبت …

ادامهٔ مطلب

حزب تودۀ ایران یورش نیروهای امنیتی به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز را شدیداً محکوم می کند!

حزب ما  ضمن حمایت از مطالبات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و همه زحمتکشان میهن؛ آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی کارگران در بند از جمله کارگران بازداشت شده گروه ملی صنعتی فولاد اهواز را خواستار است.

ادامهٔ مطلب

حزب چپ ایران (فدائیآن خلق): از مطالبات به حق رانندگان کامیون و کامیون‌داران پشتیبانی می کنیم!

ما از احزاب و فعالان سیاسی، نهادهای مدنی و دموکراتیک می خواهیم صدای اعتراض رانندگان کامیون و کامیون‌داران اعتصابی را در دفاع از حقوق و مطالبات برحق شان، پر طنین تر نمایند.

ادامهٔ مطلب

اتحاد فدائیان خلق: از اعتصابات وخواسته های عادلانه رانندگان و کامیونداران زحمتکش میهنمان دفاع کنیم!

تنها راه برون رفت از این شرایط طاقت‌فرسا و جلوگیری از دخالت خارجی، همبستگی عمومی توده‌های زحمتکش مردم و در راس آن طبقه کارگر می باشد. گام نخست در این راه ایجاد تشکل‌های مستقل و سراسری است.

ادامهٔ مطلب

بیانیهٔ کارگروه برگزارکنندهٔ نشست‌های حزب‌های کمونیست و کارگری جهان دربارهٔ پیامدهای خطرناک خروج آمریکا از برجام برای صلح جهانی

پنجاه و یک حزب کارگری و کمونیستی جهان قطعنامۀ پیشنهادی حزب تودۀ ایران به نشست کارگروه برگزاری نشست‌های بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری را امضاء کردند.

ادامهٔ مطلب

دکتر پیمان درباره راه عبور ازتنگناهای اجتماعی و اقتصادی: کارمردم را به خودشان بسپارید

درســت اســت که مردم ایــران مداخله قدرتهــای ســلطه جــوی خارجــی رابرنمیتابنــد و دربرابر زیــاده خواهی ورفتار اربــاب مآبانــه آنان ایســتادگی نشــان می دهند، ولی درهمان حال همه عوامل همه مشــکالت را دربیرون مرزها جســت وجو نمیکنند. اکثرا براین باورند که تنگناهای موجود دردرجه اول ریشــه درضعف وناکارآمدی وفساد وبی عدالتی …

ادامهٔ مطلب

ابوالفضل قدیانی: راه نجات کشور، پناه بردن به ملت و اجرای قانون اساسی

باری! شخص مستبد و دستگاه استبدادی‌اش چنان تمامیت‌خواه و از سر این تمامیت‌خواهی چنان سردرگم و گیج شده‌اند که حتی در چنین برهه‌ خطیری همچنان به سرکوب مردم برای استیلای بیشتر مشغول اند و پروای آن ندارند که آتش ظلمی که برافروخته اند دامن کشور را سراسر بگیرد. اگر راهی …

ادامهٔ مطلب

امیرارجمند: حق اعتراض فقط با حرف تضمین نمی شود

ما نیازمند استقرار مکانیزمهای شناخته شده جهانی در این خصوص هستیم.حقوق شهروندی معنایی جز این ندارد. تکرار چنین حوادثی همبستگی ملی را متزلزل میکند. خطر اصلی که کشور را تهدید میکند فاصله عمیق بین مردم و حاکمیت است وگرنه بدون چنین گسل ها و گسست های گسترده قطعا نه ترامپ …

ادامهٔ مطلب

جهان بی‌مسئولیت و فلسطین خونین

مسئله مهم آن است که در برابر این همه تجاوز و خشونت، چرا جهان ساکت است و صدایی از جایی در نمی‌آید؟ مگر قرار نبود صلح در خاورمیانه برقرار شود؟ مگر قرار نبود دو دولت تشکیل شود و هر دو به طور برابر و با صلح و امنیت در کنار …

ادامهٔ مطلب

اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران – ضرورت مبارزۀ مشترک و هماهنگ با سیاست‌های جنگ‌طلبانهٔ آمریکا و ارتجاع در منطقه

شرایط پُرتنش کنونی نه‌فقط به مبارزهٔ جاری مردم ما با رژیم دیکتاتوری حاکم کمکی نمی‌کند، بلکه ادامۀ آن، همان‌طور که جنگ ویرانگر ایران و عراق نشان داد، ضربه‌ای جدی به جنبش مردمی برای رهایی از زنجیرهای استبداد خواهد بود. سرنوشت ایران و حاکمیت آن باید فقط و فقط توسط خود …

ادامهٔ مطلب

خروج از برجام و باز گرداندن تحریم‌ها علیه ایران را محکوم می کنیم!

هیئت موقت موضعگیری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) خروج امریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌های گسترده هسته ای علیه ایران را، محکوم می کند و اتخاذ چنین تصمیمی را در راستای سیاست های جنگ طلبانه ترامپ و متحدان منطقه ای آن، دولت دست راستی اسرائیل و حکومت فعلی عربستان، می داند. ما از مواضع اتحادیه …

ادامهٔ مطلب

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب تودهٔ ایران، به‌مناسبت روز جهانی کارگر! دست در دست هم، برای از بین بردن محرومیت و فقر، و برای نان، کار، آزادی، عدالت اجتماعی، و دستیابی به حقوق سندیکایی!

 بیایید دست در دست هم، همراه با همه گردان های اجتماعی و نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور، جبههٔ وسیع ضد دیکتاتوری را در برابر صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس‌گرایی پایه‌گذاری کنیم و با مبارزه برای طرد رژیم ولایت فقیه راه را برای تحقق دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی …

ادامهٔ مطلب