احزاب و شخصیت‌ها

جبهه ملی ایران خواهان برگذاری یک گردهمایی عمومی در تهران شد

جبهه ملی ایران طی نامه ای به ریاست جمهوری از رئیس دولتی که مدعی آزادی بیان در کشور و تحمل اعتراض قانونمند مردم می باشد درخواست نمود که با برگذاری یک گردهمایی عمومی از طرف این سازمان در تهران موافقت نماید.

ادامهٔ مطلب

همبستگی بین‌المللی پُرطنین با جنبش اعتراضی مردم ایران

  • فراخوان مشترک ۲۸ حزب کمونیست جهان
  • پارلمان اروپا
  • نامهٔ اتحادیهٔ کارکنان دولتی بریتانیا
  • بیانیهٔ ”یونایت“ در همبستگی با مردم در ایران
  • نامهٔ اتحادیهٔ مدیران مدرسه و زنان آموزگار بریتانیا دربارهٔ حق آزادی بیان در ایران
  • نامهٔ اتحادیهٔ استادان دانشگاه‌ها و کالج‌های بریتانیا به سفیر ایران
  • بیانیهٔ همبستگی فدراسیون جهانی جوانان دموکرات با جوانان و دانشجویان ایران
  • بیانیه ی مشترک در کانادا، در همبستگی با مردم ایران

ادامهٔ مطلب

جنبش همبستگی جهانی با جنبش اعتراضی مردم ایران

با فراگیر شدن خیزش و تظاهرات اعتراضی مردم در روز ۷ دی ۹۶ در سراسر کشور، و به دنبال آن، آغاز اقدام‌های سرکوبگرانهٔ نیروهای امنیتی و انتظامی رژِیم ولایی علیه مردم به پا خاسته، به‌ویژه جوانان و دانشجویان، در طول هفتهٔ گدشته و شدّت یافتن این خیزش در روزهای اخیر، حزب تودهٔ ایران کارزار همبستگی  گسترده‌ای را در جلب حمایت بین‌المللی از مبارزات زحمتکشان میهن سازمان داد.

ادامهٔ مطلب

بیانیه ابوالفضل قدیانی درباره اعتراضات اخیر؛ مقصر اصلی کیست؟ راهکار چیست؟

اکنون در حال حاضر کار عاجل و ضروری آن است که همه کنشگران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یکصدا رعایت حقوق بازداشت شدگان و آزادی آنان که طبق حق قانونی خود به مستبد و استبداد و فجایع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعتراض کرده‌اند، را فریاد بزنند و خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی نظیر نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی، این مدافعان حقوق بشر، اسماعیل عبدی مدافع حقوق معلمان، رضا شهابی مدافع کارگران و روئین عطوفت از مدافعان آزادی و نیز علی شریعتی و آرش صادقی و همچنین شکستن حصر رهبران سرافراز جنبش سبز، أقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و سرکارخانم زهرا رهنورد شوند تا مبادا در کهریزک‌های دیگر خون جوانان بیشتری از این مرز و بوم پایمال شود.

ادامهٔ مطلب

بیانیه تحلیلی شورای هماهنگی راه سبزامید درس‌های اعتراضات اخیر برای حاکمان، جامعه مدنی و نیز بیگانگان

اکنون می‌دانیم که شعله‌ور شدن اعتراض‌ها بی‌تردید حاصل بحران‌های درونی با ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
اکنون می‌دانیم دامنه تعارض اصلاح‌طلب ـ اصول‌گرا چارچوب تنگ و بسیار محدودی برای توضیح اعتراض و راهپیمایی در حدود هشتاد شهر کشور است.

ادامهٔ مطلب

فراخوانِ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، به همهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه ایران و جهان: برای آزادیِ صدها تن از دانشجویان، مردم زحمتکش، و مبارزانِ راه آزادی، که در روزهای اخیر به‌وسیلهٔ نیروهای سرکوبگر دستگیر شده‌اند، باید کارزاری گسترده‌ را سازمان‌دهی کرد

ما از همهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه ایران و جهان می‌خواهیم تا برای انتشار لیست اسامی و محل بازداشت اسیران در بندِ رژیم و آزادی فوری و بدون قیدوشرط آنان تمام توان خود را به‌کار گیرند. به‌راه انداختن کارزارهایی جهانی و ادامه دادن به فشار بر رژیم و نمایش اعتراضی و جمع شدن مردم در برابر زندان‌های رژیم و پافشاری بر خواست آزادیِ دستگیر شدگان…

ادامهٔ مطلب

بیانیه تحلیلی نهضت آزادی ایران خارج از کشور از وقایع اخیر

 

در تظاهرات اخیر خواسته‌های مردم دو جنبه اقتصادی و سیاسی داشته است، در بُعد اقتصادی، می‌توان به مهمترین مسائلی که مردم خواستار رسیدگی فوری به آن هستند اشاره کرد، از جمله: فساد اقتصادی، تبعیض، فقر، گرانی و بیکاری، که با رشد سرطانی خود زندگی بخش عظیمی از جامعه را مختل کرده است.

ادامهٔ مطلب

اعلامیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان به مناسبت اعتراضات مردمی دیماه ۱۳۹۷

منافع خلقهای ساکن ایران در همسوئی و اتحاد عمل و هماهنگی با یکدیگر و تلفیق مبارزۀ برای تحقق حقوق ملی و فدرالیسم با مبارزۀ سراسری برای استقرار آزادی های دمکراتیک و عدالت اجتماعی در میهنمان ایران است. بدون این مبارزۀ تلفیقی، جنبش های خلقهای میهنمان از محتوای مترقیانۀ خود دور شده و مورد سوء استفادۀ حاکمیت جمهوری اسلامی و دیگر مرتجعین داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت.

ادامهٔ مطلب

کانون «اندیشه راه سبز» (ارس): نظام ایران گرفتار بحران مشروعیت؛ فساد و ناکارآمدی دو عامل اصلی

اگر نظام شاهنشاهی یک نظام سیاسی استبدادی فرومانده مابین سنت و مدرنیته بود، نظام کنونی به نظامی تمامیت خواه و ارتجاعی تبدیل شده است. امروزه هیچ کسب و کار خرد و کلانی بدون باج دهی به کانون های قدرت و فساد نمی تواند پا بگیرد یا به حیات خود ادامه دهد.

ادامهٔ مطلب

واکنش ابوالفضل قدیانی نسبت به حوادث اخیر

شعارها و راهکارهایی که امید واهی به اعتمادسازی و تعامل با استبداد دارند و گمان می‌کنند با سخنان نرم و تسلیم‌جویانه می‌توان دل دستگاه سلطه را بدست آورد از همان ابتدا با مشت آهنین و یا حداکثر بی‌اعتنایی استبداد مواجه خواهند شد.

ادامهٔ مطلب

فدائیان خلق ایران (اکثریت): همکاری و اتحاد، ضرورت لحظه

این واقعیت دارد که پیش از هر چیز همانا دوام نظام نا کارآمد و سرکوبگر جمهوری اسلامی است که مردم را به شورش کشانده است. این اوست تولید کننده انواع بحران ها و چونان بختکی افتاده بر جان این جامعه و وجودش همه موجب و مایه‌ای برای بروز خشم و اعتراض عمومی؛

ادامهٔ مطلب

  حبیب الله پیمان: ملاحظاتی درباره واکنش های اعتراضی مردم در روزهای اخیر

سامان بخشی به اقتصادکشور که در فاصله بعدازجنگ با سیاست های تعدیل اقتصادی ودستورالعملهای نولیبرالی بانک جهانی وصندوق بین ا لمللی پول کلیدخورد، وسه دهه است که بی وقفه ادامه دارد، ماهیتا با توسعه صنعت ملی وتولیدات داخلی اشتغال زا عدالت گستر سازگاری ندارد.

ادامهٔ مطلب

اعلامیهٔ شمارهٔ ۳ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

  • ما کوشش هدفمندِ رسانه‌های جمعی کشورهای امپریالیستی و همچنین ارگان‌های خبری و تبلیغی رژیم را، به‌هدفِ وارونه جلوه دادن ماهیت حق‌طلبانه، ملی و دموکراتیک جنبش اعتراضی میهن‌مان، محکوم می‌کنیم!
  • راهِ نجاتِ ایران جانشین کردن یک نوع حکومت دیکتاتوری با نوع دیگری از استبداد و دیکتاتوری نیست. مردم ما خواهان جمهوری‌ای ملی، مردمی و دموکراتیک هستند

ادامهٔ مطلب

مشاور میرحسین: خشونت بذر جدایی، ناامیدی و فاجعه است/ رهبر تنهاست چون با مردم نیست

اردشیر امیرارجمند: اگر ایشان با این همه امکانات باز هم تنها است، پس کارگران و کارمندان و معلمین و خیل جوانان بی‌کاری که برای تامین حداقل نیازهای خود در رنج هستند چه وضعیتی دارند؟ البته رهبر تنها است چون با مردم نیست. رهبرباید پاسخ‌گوی قدرت بیکران و غیرقابل نظارت خود باشد. آنچه را که آنها فتنه می‌دانستند و می‌دانند اساسا در دل رفتار و افکار خودشان نهفته است. باید فهمیده باشند که فریب و سرکوب سرانجام خوشی ندارد.

ادامهٔ مطلب

محسن کدیور: صدای اعتراض مردم

تظاهرات پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ مشهد، نیشابور و کاشمر، و تظاهرات صبح و عصر جمعه ۸ دی ۱۳۹۶ کرمانشاه، همدان، رشت، ساری، قم، و أصفهان می‌تواند شروع دوباره‌ جنبشهای اجتماعی سیاسی ملت ایران باشد، به شرط اینکه رو به آینده دموکراتیک داشته باشد، نه اینکه خسته از استبداد آخوندی مفاسد استبداد وابسته شاهنشاهی را نادیده بگیرد.

ادامهٔ مطلب

اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران: مبارزهٔ مردم جان به‌لب رسیده از ظلم، ستم، گرانی و استبداد بر ضد حکومت دیکتاتوری واقعی است، و نباید اجازه داد این مبارزه در راستای منافع نیروهای ارتجاعی داخلی و خارجی مصادره شود!

 برخلافِ مدعیات برخی از سران اصلاح‌طلبان حکومتی مبنی بر “توطئه” بودن این اعتراض‌ها، ما اعتقاد عمیق داریم که: اکثریت مردم میهن ما، ناامید و سرخورده از شعارهایی که انتهای خواست‌های‌شان حفظِ حاکمیت کنونی در شکلی تعدیل‌شده است، اینک تغییرهایی بنیادین در شیوهٔ حکومت‌مداری در ایران را خواستارند. امروز فقط طرفداران حفظ شرایط فاجعه بار کنونی اند که از گسترش مبارزه مردم در هراسند. 

ادامهٔ مطلب

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)/کارد به استخوان مردم رسیده است

تظاهرات مردمی پنجشنبه (۷ دی ۱۳۹۶) در مشهد ، نیشاپور ، شاهرود و چند شهر دیگر ، گسترده تر از آن بودند که بتوان واکنشی موردی و زودگذر به گرانی های اخیر ارزیابی شان کرد ؛ قراینی چند نشان می دهند که این اعتراض ها می توانند آغاز برانگیختگی های توده ای و سراسری مردم علیه کل رژیم باشند. قبل از هرچیز فراموش نباید کرد که برجستگی و گستردگی تظاهرات در شهر مشهد تصادفی نیست ادامهٔ مطلب

رویکرد اصلاح‌طبان در برخورد با روحانی/ کانون «اندیشه راه سبز» (ارس)

 وضعیت فراکسیون امید در مجلس، منتخبان تهران در مجلس خبرگان، و حتی شورای شهر جدید تهران نشان می‌دهد که جریان اصلاح‌طلبی حتی اگر در دعوی خود در زمینه دغدغه اصلاح داشتن، صادق باشد، با توجه به فقدان برنامه و دستور کار، در عمل در چرخه فاسدی از زدوبندهای سیاسی گرفتار آمده است و روزبه‌روز میزان اعتماد اجتماعی به اراده و جهت‌گیری این جریان برای بهبود اوضاع متزلزل‌تر می‌شود.

ادامهٔ مطلب