مقالات

بحران همه‌جانبهٔ سیاسی-اجتماعی، لغو برجام، و راه‌حلِ نیروهای چپ برای گذر از بحران موجود

روز یکشنبه ۱۷ تیرماه به دعوت اتاق پالتاکی «گفتکوی سیاسی»‌ نشستی با شرکت محمد امیدوار،‌سخنگوی کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران و علی پورنقوی، عضو هیئت سیاسی – اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزار شد. در زیر متن نوشتاری سخنرانی رفیق امیدوار در این نشست ارائه می شود.

ادامهٔ مطلب

بحران فزایندۀ اقتصادی و تهدیدهای راهبردی بر ضد مصالح ملی

تغییر جهت در اقتصاد کلان کشور با ایست کامل برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی است. در این ارتباط باید بر این نکته مهم و حساس تأکید کرد که فرایند گذار از مرحلهٔ دیکتاتوری به مرحلهٔ دموکراتیک در سطح ملی، با حرکتی سریع و یک‌باره در مسیر فروپاشی و سرنگونی و یا ایجاد ناامنی در جامعه عملی نخواهد شد، بلکه این گذار درگروِ به‌وجود آوردن جایگزینی (آلترناتیوی) ملی، دموکراتیک و مبرا از پیروان اسلام سیاسی است.

ادامهٔ مطلب

اتحادِ عمل فراگیر- وظیفهٔ بی‌درنگِ جنبش کارگری و سندیکایی در مرحلهٔ کنونی!

باید برنامه رژیم برای جلوگیری از حضور توده‌های کارگر در مبارزه صنفی و سیاسی را خنثی کرد. حضور فعال و پویا در مبارزات جاری، استفاده از همه امکانات همراه با حد اعلای هوشیاری و استقلال عمل طبقاتی و تلاش خستگی‌ناپذیر در راه اتحادِ عمل فراگیر در جنبش سندیکایی زحمتکشان، وظیفه‌هایی درنگ‌ناپذیر در اوضاع حساس کنونی‌اند.

ادامهٔ مطلب

حرکت گام به‌گامِ دولت ترامپ، درپیشبرد مسیر سیاست‌های ضدِ انسانی و فاشیستی

مردم جهان و انسان‌های مترقی شاهد رشد و گسترش جریانی خطرناک‌اند که گام به گام و به بهانهٔ مبارزه با “لیبرال‌ها” و “نظم موجود”- اما در واقعیت امر به‌منظور برون‌رفت از بحران اقتصادی-سیاسیِ نظام سرمایه‌داری- درصدد احیای نظامی ضد انسانی و خطرناک برآمده است، نظامی که در عمل روبنای سیاسی دیکتاتوری فاشیستی دارد و به احیای روابط اجتماعی و دینی منسوخ و واپس‌گرایانه کمر بسته است.

ادامهٔ مطلب

مارکس، لندن، و انترناسیونال اول

اما متن این سخنرانی تنها پس از درگذشت مارکس به‌وسیلهٔ دخترش “النور مارکس”  یافته شد و تا سال ۱۸۹۸ منتشر نگردید. نام این جستار “دستمزدها (ارزش)، قیمت و سود” است. مارکس در این جستار به‌صورتی فشرده و منسجم بحث عمدهٔ سرمایهٔ اصلی، به‌ویژه نظریه‌‌اش دربارهٔ “ارزش اضافی” و رابطۀ آن با دستمزد کارگران را به تفصیل شرح می‌دهد.

ادامهٔ مطلب

ایران و پناهندگانش

دو قاره اروپا و آمریکا با وجود تمام جنجال‌های رسانه‌ای در مورد بحران پناهندگان در سال‌های اخیر فقط میزبان ۱۸ درصد از پناهندگان جهان هستند. از هر ۱۰ پناهنده، ۹ نفر به کشورهای همسایه مهاجرت می‌کنند…

پناهندگی در ایران به ارث می‌رسد. کودکی که از پدر و مادری پناهنده به دنیا می‌آید، پناهنده محسوب می‌شود. او نه افغانستانی است و نه ایرانی. او یک پناهنده کارت آمایشی است.

ادامهٔ مطلب

مبارزه بر ضد قراردادهای موقت و ضرورت سازمان‌دهی جنبش اعتراضی زحمتکشان

هیئت‌مدیرهٔ سازمان بین‌المللی کار، متشکل از نمایندگان دولت‌ها، تشکل‌های کارفرمایی و اتحادیه‌های کارگری است… در یک دهه اخیر و همراه با اجرای سیاست‌های نولیبرالی و به‌‌موازات آن تضعیف جنبش جهانی سندیکاهای زحمتکشان و به‌طورکلی سندیکاهای کارگری در حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف، بر میزان نفوذ و تأثیر دولت‌ها و کارفرمایان در این نهاد و دیگر نهادها افزوده شده است. انتخاب کارگزار جمهوری اسلامی در سه دورهٔ اخیر در مقام عضو هیئت‌مدیرهٔ این نهاد، مثالی گویا در زمینه نفوذ و تأثیر دولت‌ها در این نهاد است. 

ادامهٔ مطلب

هنگام درنگ است

تحلیل وضعیت سیاسی کشور درگفت‌و‌گو با محمدرضا تاجیک

تامل در اندیشه امثال مارکس و انگلس آنها را به این نتیجه رساند که فراهم بودن شرایط عینی کفایت نمی‌کند و شرایط ذهنی نیز لازم است. ادامهٔ مطلب

همچنان در ستیز با سانسور!

کارگزاران امنیتی رژیم جمهوری اسلامی از برگزاری رسمی نشست‌های کانون نویسندگان ایران به‌شدت مانع می‌شود. دستگاه امنیتی رژیم ولایی حتی از برگزاری پنجاهمین سالگرد برپایی کانون نویسندگان مانع شده است. به‌رغم همهٔ این فشارها، کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌یی که به‌مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس آن منتشر کرده تأکید کرده است که همچنان در کار ستیز با سانسور است.

ادامهٔ مطلب

یک سال پس از «حضورحداکثری مردم» در«انتخابات پرشور»، و به‌خطر افتادن حق حاکمیت ملی

برخلاف نگرش و تلاش‌های آن دسته از اصلاح‌طلبان از قبیل سعید حجاریان‌ها که  در راستای جلوگیری از ورود مردم به صحنه سیاست‌های سرنوشت‌ساز فعالانه نقش‌آفرینی می‌کنند، فقط و فقط حضور مؤثر مردم در صحنه زیر شعار صلح و عدالت و برآورده شدن خواست‌های مبرم‌شان می‌تواند همچون سپری قدرتمند در صیانت از حق حاکمیت ملی در برابر “جنگ اقتصادی” نیروهای هار راست‌گرا در کاخ سفید عمل کند و میهن ما را از دام جنگ‌افروزی ترامپ-نتانیاهو- بن سلمان دور کند.

ادامهٔ مطلب

مارکسیسم روایتی رادیکال و انقلابی از روشنگری است

پیشنهاد مارکس آشکارا از جنس دیگری بود: نوعی جهش به آینده. «اما بورژوازی عاجز از پاسخ‌گفتن به نقد رمانتیک است»؛ نقدی که در تمنای کمال گذشته است، نقدی «که حقانیت و اعتبار خاص خودش را دارد»، زیرا در آن دوران عملاً گونه‌ای از سرشاری و کمال وجود داشت، «و بنابراین تا وقتی جامعه بورژوایی پابرجا است نقد رمانتیک از آن جدانشدنی خواهد بود.» ادامهٔ مطلب

جنبش کارگری و سندیکایی: چالش‌ها، وظایف، و اولویت‌ها

تجربهٔ تاریخ نشان داده است که مخالفت ارتجاع حاکم با تشکل سندیکایی زحمتکشان تنها به‌منظور تضعیف و سرکوب طبقه کارگر نیست، بلکه ممانعت از استحکام و توانایی جنبش سراسری ضدِ استبدادی یکی از آماج‌های اصلی آن بوده است. 

ادامهٔ مطلب

خروجِ آمریکا از برجام، امیدِ رژیم به اتحادیهٔ اروپا، و جایگاهِ حاکمیت ملی!

حزب‌ها و سازمان‌های ترقی‌خواه نه در جنگ ارتجاع حاکم با امپریالیسم و نه در تسلیم‌نامه‌های ذلت‌بار آن شریک نخواهند شد. تنها فراخوان سازمان‌دهی مردم و تشکیل جبههٔ متحدی برای صلح، توأم با ادامهٔ مبارزه بر ضد دیکتاتوری و مقاومت در مقابل زورگویی‌های امپریالیسم می‌تواند منافع ملی را حفظ کند. مردم مقصران به‌وجود آمدن وضعیت فاجعه‌بار کنونی را به‌خوبی می‌شناسند و درنهایت دربارهٔ سرنوشت آنان تصمیم خواهند گرفت. این حکم محتوم تاریخ است.

ادامهٔ مطلب

درکِ منافع جنبش مردمی و ضرورت پرهیز از کَژروی و سیاست‌های ماجراجویانه

سؤال اساسی در شرایط کنونی این است: وظیفهٔ مردم، گردان‌های اجتماعی و همه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه، چیست؟ و در چنین وضعیتی، مبارزهٔ مردم برای طرد رژیم ولایت فقیه و رهایی میهن از استبداد حاکم در کنار حفظ حاکمیت ملی و مقابله با مداخلات خارجی را چگونه می‌توان به‌پیش برد؟

ادامهٔ مطلب

اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران: سیاست‌های جنگ‌طلبانه و مخرّب دولت آمریکا و متحدان آن و خطرهای جدّی‌ای که حاکمیت ملّی میهن ما را تهدید می‌کند!

میهن ما دوران بسیار حساس و خطرناکی را می‌گذراند. از یک سو ادامۀ حکومت ضدمردمی و استبدادی ولایت فقیه و سیاست‌های ویرانگر و ضد ملّی آن زندگی را برای میلیون‌ها ایرانی به جهنمی واقعی از فقر و محرومیت و ظلم و فساد تبدیل کرده است، و از سوی دیگر، آمریکا و متحدان خارجی آن و معدودی از همکاران و مزدوران ایرانی آنها که هدفشان نه بهروزی و آزادی برای میهن ما بلکه جایگزین کردن حکومت کنونی با دیکتاتوری دیگری است، طرفدار و مشوّق دخالت خارجی در ایران و اعمال تحریم‌های فلج‌کننده‌ای هستند که بی‌شک زندگی را برای میلیون‌ها ایرانی بیش از پیش دشوار خواهد کرد.

ادامهٔ مطلب

مارکسیسم: نیروی تغییر در زمان ما

امروزه مارکسیسم به‌تنهایی شالوده‌های اندیشگی و ستون‌های نظری تقویت ”عامل ذهنی “و در نتیجه تشدید مبارزهٔ طبقاتی را در اختیار ما می‌گذارد. بنابراین، تا زمانی که سرمایه‌داری از سر راه برداشته نشده است، تنها نیروی مؤثر و پُرتوان برای ایجاد تغییر در جهان واقعی امروزی، برای تغییر دادن این دنیا و ایجاد دنیایی بهتر، و برای پایان دادن به استثمار انسان از انسان و ملّت‌ها از ملّت‌ها، مارکسیسم است و خواهد بود.

ادامهٔ مطلب

مارکسیسم در قرن ۲۱

“فیلسوفان تا کنون جهان را به‌شیوه‌های گوناگون تفسیر کرده‌اند، اما نکتهٔ اصلی دگرگونیِ آن است.”

دویست سال پس از به‌دنیا آمدن مارکس، با نگاهی از منظر کنونی سدهٔ ۲۱ به میانهٔ سدهٔ ۱۹، می‌پرسیم کاربُرد مارکسیسم به‌منزلهٔ ابزاری برای شناخت جامعهٔ امروز چگونه است؟ این نوشتار بر اساس اندیشه‌های فیلسوف مارکسیست “توماس متشر” که در مصاحبه‌یی با نام “در زمانهٔ شکست به تهور نیاز است”، تنظیم شده است.

ادامهٔ مطلب