مقالات

صف‌آراییِ نامزدهای مدافع حاکمیت استبدادیِ ولایت فقیه، در نمایش انتخاباتی ۹۶

با محصول نمایش انتخاباتی رژیم ولایت فقیه و نامزدهای برگزیدهٔ آن نمی‌توان منافع مردم محروم و زجرکشیدهٔ میهن‌مان را تأمین کرد، اما از کارزار انتخابات ریاست جمهوری می‌توان و باید همچون عرصه‌یی‌، نه برای بسیج نیرو برای رأی دادن به روحانی و دیگر نامزدهای رژیم، بلکه برای افشای رژیم ولایت فقیه و روشنگری دربارهٔ آن و بسیج نیروهای اجتماعی در به‌چالش کشیدن مجموعهٔ حاکمیت بهره جست.

ادامهٔ مطلب

در باره برخی مسائل مربوط به اتحاد نیروهای ضد امپریالیستی و ضد دیکتاتوری

اثر رفیق جان باخته در فاجعه ملی: منوچهر بهزادی

عده ای اتحاد نیروها و وحدت  نیروها را یکی می گیرند. برای عده ای دیگر هنوز تفاوت بین اتحاد نیروها و وحدت نیروها دقیقا روشن نیست. در حالی که بین اتحاد نیروها و وحدت نیروها تفاوت اصولی موجود است.

ادامهٔ مطلب

انتخابات شوراهای شهر و روستا، بدون وجود نشانه‌یی از نقش و اثرِ جنبش‌ اجتماعی در آن‌ها

حزب تودهٔ ایران، معتقد است که به‌رغم ثبت نام گستردهٔ داوطلبان، موضوع مهم در این‌ انتخابات، نبودِ باور عمومی به توانایی شوراها در تأثیر گذاری بر امور اجرایی، در راستای خواست های مردم، و اعتبار ساختاری شوراها به دلیل اعمال نفوذ و کنترل کارگزاران رژیم است.

ادامهٔ مطلب

فروپاشیِ نظریه‌پردازی‌ها و تَوَهم‌آفرینی‌های «آزادی‌خواهانِ استبداد‌پذیر»، زیر سایهٔ ولی فقیه

در هفته‌های آینده، می‌توان و می‌باید مبارزه برای دستیابی به آزادی‌‌ها و بر ضدِ مهندسی کردن انتخابات را با شعارهایی ملموس و مرتبط با وضعیت معیشتی مردم تلفیق کرد.

ادامهٔ مطلب

بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران: حزب تودهٔ ایران حملهٔ موشکی ایالات‌متحده به سوریه را محکوم می‌کند!

حزب تودهٔ ایران، در راستای موضع‌گیری‌های گذشته‌‌اش اعلام می‌دارد، درگیری‌های سوریه هیچ راه‌حل نظامی‌ای ندارد. افکارعمومی و نیروهای صلح‌طلب جهان می‌توانند و باید با کارزاری فراگیر، همهٔ نیروهای درگیر در جنگ‌فاجعه‌بار سوریه را- جنگی که تا کنون مرگ بیش از نیم میلیون شهروند غیرنظامی ازجمله کودکان و زنان قربانی داشته و به‌ویرانی کامل این کشور منجر شده است- به شرکت مسئولانه و جدی در روند گفت‌وگوهای صلح، زیر نظارت سازمان ملل متحد، مجبور کنند.

ادامهٔ مطلب

سناریوهای گوناگون رژیم ولایت فقیه برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری

تضاد مردم با استبداد دینی تنها یک راه‌حل دارد و آن طرد بی‌قیدوشرط حاکمیت ولایت فقیه است تا بتوان بسترهای لازم در مسیر انجام رفرم‌های بنیادین و در جهت گذار به مرحلهٔ دموکراتیک را فراهم کرد.

ادامهٔ مطلب

وظیفهٔ جنبش سندیکایی کارگران در برابر تعیینِ حداقل دستمزد

کارگزاران رژیم و همهٔ جناح‌های سیاسی رژیم، در مقام نمایندگان سیاسی کلان‌سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری انگلی، علاوه بر ماهیت ضدکارگری هم‌سان‌شان، در امر پیش ‌بردن سیاست‌های اقتصادی رژیم به‌هدف آزادسازی کامل اقتصاد کشور، اتفاق‌نظر کامل دارند. دولت، مجلس و قوهٔ قضائیهٔ رژیم در حمایت از اقتصاد مقاومتی خامنه‌ای در جهت فراهم آوردن نیروی کار ارزان و مطیع به‌منظور جفت‌وجور کردن سودهای کلان برای پایگاه طبقاتی رژیم ولایی و جذبِ سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی توافق‌نظر کامل با یکدیگر دارند.

ادامهٔ مطلب

تهاجمِ نولیبرالی با‌هدف «غیررسمی» کردن اشتغال کارگران

انگیزهٔ سودوَرزی به از میان رفتن امنیت شغلی و استخدام درازمدّت در صنعت و جایگزین شدن آن با نبود امنیت شغلی بیش از پیش، بروز بیکاری گسترده، و کاهش چشمگیر حقوق بازنشستگی و دیگر مزایایی انجامیده شده است که کارگران و سندیکاهایشان در روند مبارزهٔ خود در سدهٔ بیستم به دست آورده بودند.

ادامهٔ مطلب

معضلِ گزینش و تمکین به «نمایندهٔ خدا بر زمین» در«حکومت اسلامی»

ما معتقدیم که مردم را پیرامون شعار گذار از دیکتاتوری ولایت فقیه می‌باید بسیج کرد و به‌جای مماشات با ولی فقیه، مبارزه جنبش مردمی باهدف به‌وجود آوردن تغییرهایی واقعی را می‌باید رهبری کرد.

ادامهٔ مطلب

شادباش کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران: نوروزتان مبارک و رزم‌تان پیروز باد!

ما اطمینان داریم که پایداری و اتحادِ نیروها در این پیکار، سرانجام به پیروزی مردم و طردِ استبداد منجر خواهد شد. حزب تودهٔ ایران، بار دیگر ضمن شادباشِ فرارسیدن نوروز و آغاز سال نو، با میلیون‌ها ایرانیِ خواهانِ آزادی بی‌درنگ همهٔ زندانیان سیاسی و پایان دادن به روند خشونت و سرکوب از سوی سران رژیم، هم‌صدا است.

ادامهٔ مطلب

تعیین میزان حداقل دستمزد سال ۹۶ پایین‌تر از هزینه معیشت به شدت به زیان زحمتکشان است!

میزان حداقل مزد ۹۳۰ هزار تومانی درحالی مورد توافق در شورای عالی کار قرارگرفته که مطابق آمار رسمی بین حداقل دستمزد و هزینه معیشت در بهترین حالت بیش از ۱ میلیون و ۵۵۹ هزار تومان، شکاف و تفاوت وجوددارد.

ادامهٔ مطلب

فاشیست ها قبل از دیکتاتوری فاشیستی چه کار می کنند؟[۱]

نوشته ی: مارک برودین[۱]

برگردان: مینا آگاه

فاشیست ها یا منتظر یک فتنه انگیزی تروریستی می شوند تا با سو استفاده از آن، محدودیت هایی برای دمکراسی قائل شوند، و یا خود یک فتنه برپا می کنند- درست مانند نازی ها که ترتیب آتش سوزی رایشتاگ را دادند.

ادامهٔ مطلب

«دولت و انقلاب» – مروری بر یک اثر کلاسیک لنینیسم و زمینه‌های تاریخی و اجتماعی آن

لنین کتاب «دولت و انقلاب» را در زمانی نوشت که انقلاب پرولتری و دولت سوسیالیستی به‌جز برای مدّت کوتاهی در کمون پاریس هنوز از عرصهٔ اندیشه به عمل درنیامده بود. این کتاب، نوشتهٔ کلاسیک منحصر به فردی از لحاظ مطرح کردن شیوهٔ برخورد انقلاب پرولتری به دولت طبقاتی، چه از لحاظ ماهیت آن و چه از لحاظ شکل آن است.

ادامهٔ مطلب

اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران به‌مناسبت فرارسیدن هشتم مارس، روز جهانی زن!

در طول ۷۵ سال گذشته، زنان توده‌ای در بردن آگاهی به درون جامعه و دگرگون کردن برداشت‌ها و فرهنگ زن‌ستیزانهٔ متأثر از ریشه‌های مذهبی جامعه نقشی برجسته و تعیین‌کننده‌ داشته‌اند. زنان توده‌ای با انتشار انبوهی نشریه و مجلهٔ ویژهٔ ارائهٔ جستارهایی پیرامون دستیابی زنان به‌حقوق راستین‌‌شان و همچنین انتشار ده‌ها جلد کتاب و جزوه که جامعه و افراد علاقه‌مند به چنین مباحثی را با مبارزات زنان مترقی جهان آشنا کرده است، در تربیت چندین نسل‌ از فعالان جنبش زنان بسیار اثرگذار بوده‌اند.

ادامهٔ مطلب

بیانیهٔ دفتر سیاسی حزب کمونیست عراق: ما کاربرد خشونت و زور را به‌شدّت محکوم می‌کنیم

ما کاربرد خشونت و زور در برخورد با تظاهرکنندگان مسالمت‌جویی را که طبق قانون اساسی و دیگر قوانین کشور حق آنها تضمین شده است و خواست‌های عادلانه‌ای را مطرح کرده‌اند، به‌شدّت محکوم می‌کنیم. ما نخست‌وزیر را که فرماندهٔ کل نیروهای مسلّح است مسئول مستقیم این فاجعه می‌دانیم.

ادامهٔ مطلب

ریاست‌جمهوریِ ترامپ، محورِ گردآمدن جریان‌های خطرناکِ ماورایِ‌راست

قدرت ‌گرفتن نیروهای ماورایِ‌راست احتمالِ انجام اقدام‌های سیاسی و نظامی‌ای شوم و مرگبار در پهنهٔ گیتی را افزایش داده است. نباید اجازه داد که بشر به‌جای حرکتِ مترقیانه به پیش، به حرکت قهقرایی در مسیر احیای سنت‌گرایی و طرد مدرنیته واداشته شود. نگذاریم دستاوردهایی که نیروهای مترقی و جنبش‌های مردمی میهن‌مان در خلال دهه‌ها پیکار و در هنگامه‌های سیاسی و اجتماعی به‌دست آورده‌اند از کف بروند.

ادامهٔ مطلب

«آشتی» تنها با «توبه کردن» ممکن است! ورشکستگی سیاسی و زبونی «اصلاح طلبان» مدافع حاکمیت رژیم ولایت فقیه

اصلاح طلبان حکومتی که امروز با شکست سنگین برنامه ”اعتماد سازی با حاکمیت“ رو به رو هستند باید به یاد داشته باشند که مردم در جریان انتخابات مجلس چگونه قضاوتی دربارۀ آنها کردند. رأی بسیار پایین عارف به عنوان سر ”لیست امید“ در تهران نشانه روشن این واقعیت است که مردم از این بی عملی و قول های پوچ کسانی که خود را مدعی اصلاحات می دانند ولی در انتها تلاش شان حفظ ساختار های کنونی قدرت در ایران است خسته شده اند.

ادامهٔ مطلب

فیلیپین، جدایی از آمریکا و چرخش به سمت چین

همچنین گفته می‌شود که نظامیان فیلیپینی که روابط تنگاتنگی با همتایان آمریکایی‌شان دارند، از تصمیم دوترته جهت آغاز گفتگو با ارتش نوین خلق و پذیرفتن چند تن از اعضای حزب کمونیست فیلیپین در هیئت دولت ناخشنودند. ارتش فیلیپین و ارتش نوین خلق بیش از چهل سال است که با یکدیگر  درجنگ‌اند.

ادامهٔ مطلب

خیز خطرناک سرمایه‌داری هار و آزمند آمریکا به رهبری دونالد ترامپ

تصمیم‌های سیاسی او در ارتباط با مسائل داخلی آمریکا و روابط بین‌المللی در دوهفتهٔ گذشته به‌واقع حیرت‌آور و وحشت‌آفرین است: تصمیم او به لغو قانون جدا بودن کلیسا از نهادهای سیاستگذاری کشور، لغو محدودیت در خرید اسلحهٔ گرم توسط شهروندان عادی، اعلام مجاز بودن استفاده از شکنجه در بازجویی‌ها، اعلام انتقال سفارت آمریکا در اسرائیل به بیت‌المقدس به‌رغم مصوّبه‌های سازمان ملل متحد…

ادامهٔ مطلب

به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب سوسیالیستی اکتبر ۲۰۱۷ – ۱۹۱۷ – دربارهٔ حق ملّت‌ها در تعیین سرنوشت خویش

دیده می‌شود که لنین ناسیونالیسم بورژوایی و انترناسیونالیسم پرولتری را کاملاً دو نقطهٔ مقابل یکدیگر می‌دانست. از اوّلی برای اعمال ستم ملّی و پیشبُرد منافع بورژوازی در داخل و در جنگ امپریالیستی جهانی اوّل استفاده می‌شد، و دوّمی، راهکار زحمتکشان برای غلبه بر بورژوازی و برقراری حقوق دموکراتیک همهٔ زحمتکشان در همهٔ ملّت‌ها بود.

ادامهٔ مطلب