فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷.

این آهنگ برای گرامیداشت و یادبود جان باختگان قتل عام سیاسی سال ۶۷ در ایران ساخته شده است. این اثر به مادران خاوران ،مادران عزادار ایران و مادران فرزندان گمنامی که در زندانهای شهرستانها هرگز کسی از آنان خبری نیافت نقدیم می شود…

به یاد جان‌باختگان فاجعه ملی

فاجعه ملی در تاریخ میهن ما، رخدادی فراموش ناشدنی است و به رغم تلاش عبث واپس گرایان حاکم،این جنایت کم نظیر تاریخی که در واقع دستبردی بزدلانه و تبهکارانه به اندوخته و سرمایه معنوی مردم ایران و جنبش انقلابی آن به شمار می آید، هرگز به دست فراموشی سپرده نشده و توده های حق شناس مردم محروم، آن را از ضمیر تاریخی خود نخواهند زدود.

 

Print Friendly, PDF & Email