تجمع کارگران پلی‌اکریل مقابل استانداری اصفهان/ کارگران DMT هم به تجمع پیوستند

صبح امروز بیش از چهارصد نفر از کارگران پلی‌اکریل مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند.
از ساعت نه صبح امروز (۲۳ آذرماه)، بیش از چهارصد نفر از کارگران شرکت پلی اکریل اصفهان مقابل استانداری این استان تجمع کردند.

این کارگران که در شش ماه گذشته مطالبات مزدی آنها پرداخت نشده و هیات اجرایی مستقر در کارخانه نیز نتوانسته اوضاع این واحد قدیمی را بهبود بخشد؛ می‌گویند: اوضاع قطب نساجی کشور بسیار وخیم است ومسئولات استانی و کشوری بایستی هرچه سریعتر فکری به حال آن بکنند.

27

کارگران پلی اکریل می گویند: شش ماه است گرسنه ایم؛ چشم‌انداز آینده هم روشن نیست؛ شهریور ماه که دولت هیات اجرایی را در کارخانه مستقر کرد، کمی دلگرم و امیدوار شدیم، اما در نهایت، این هیات نیز نتوانست کاری از پیش ببرد. در این شرایط، استانداری اصفهان بایستی پاسخگوی مشکلات و نگرانی‌های ما باشد.

در تجمع امروز، علاوه بر کارگران شرکت پلی اکریل، جمعی از کارگران شرکت DMT نیز که یکی از زیرمجموعه های پلی‌اکریل و تولید کننده مواد اولیه نساجی است، شرکت داشتند.  معوقات کارگران DMT در هفت ماه گذشته پرداخت نشده است.

38

ایلنا

Print Friendly