نارضایتی پرستاران و پیراپزشکان از طرح تحول سلامت

یک فعال صنفی پرستاران ضمن انتقاد از اجرای طرح تحول سلامت، خواستار توجه نمایندگان مجلس به مطالبات پرستاران شد.

وحید نصیری، عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور در گفتگو با ایلنا در ارتباط با طرح تحول سلامت و کاستی‌های آن گفت: هزینه‌های کلان طرح تحول سلامت فقط در جهت رضایت سه هزار جراح خاص بوده است و در عوض نارضایتی سایر پزشکان و کادر درمان، پرستاران و پیراپزشکان و مردم را به دنبال داشته است.

وی افزود: متاسفانه گرایش به بنگاه داری در ذهنیت و رفتار برخی از سیاست گذاران این عرصه غلبه دارد. و با توجه به اینکه طرح تحول سلامت به درستی اجرا نشده و اکنون پس از صرف هزاران میلیارد تومان هنوز هیچ یک از اهداف ذکر شده طرح محقق نشده است و مشکلات فراوانی دارد، شاید چنین به نظر برسد که توقف ادامه طرح تحول بهترین راه‌ حل می‌ان‌مدت دولت در خصوص این پروژه شکست خورده است.

نصیری در ادامه گفت: در این زمینه می‌توان پیشنهاد دیگری را مطرح کرد. دولت اگر خواهان یک تحول واقعی در حوزه سلامت تا پایان مهلت چند ماهه حکومتش، درکوتاه مدت است، می‌تواند اعلام کند که اگر ظرف چند ماه‌آتی تمامی مشکلات رسانه‌ای شده حوزه سلامت حل نشود، طرح تحول را ملغی خواهد کرد. کافی است رسیدگی حقیقی به مشکلات مردم، و مطالبات سایر گروههای شغلی حوزه سلامت هم آغاز شود. چرا که پرستاران و نیروی کار بخش سلامت، مطالباتی دارند که به آن‌ها هرگز پرداخته نشده است.

این فعال صنفی پرستاران ارومیه در ادامه با اشاره به اجرایی نشدن قانون تعرفه گزاری خدمات پرستاری گفت: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از ده سال قبل تصویب، ابلاغ ولی اجرا نشده است که در صورت اجرای این قانون و همچنین تعرفه سایر خدمات گروه‌های شغلی حوزه سلامت، بیشتر مشکلات بخش سلامت کشور برطرف و سیاست‌های مربوط به سلامت جامعه تحت الشعاع تعرفه‌های گرانقیمت پزشکی که اکثرا توسط سایر گروههای شغلی علی الخصوص پرستاری انجام می‌شود قرار نخواهد گرفت.

نصیری افزود: از سال ۸۶ تاکنون آیین نامه اجرایی تعرفه گذاری خدمات پرستاری به کرات از سوی سازمان نظام پرستاری به وزارت بهداشت و شورایعالی بیمه رفت و مقرر شد که به زودی باید اجرا شود اما این اتفاق رخ نداد، ‌ از‌‌ همان سال مردم و بیمه‌ها بابت خدمات پرستاری صد‌ها برابر ارزش خدمت به پزشکان پرداخت کرده است.

وی تاکید کرد: واقعیت این است که بخش بزرگی از مبالغ پرداختی به پزشکان متخصص فاقد پشتوانه خدمتی است و حق العمل سایر گروههای شغلی علی الخصوص پرستاران است که به نا‌حق به این گروه تعلق می‌گیرد که از سویی موجب تحمیل بار بسیار سنگینی به بیت المال و از سوی دیگر باعث تضییع حقوق اکثریت می‌گردد و این مسئله کوچکی نیست که نمایندگان مجلس و دولت آن را نادیده بگیرند یا اظهار بی‌اطلاعی کنند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری در پایان با بیان اینکه آنچه در حوزه بهداشت و درمان کشور می‌گذرد، در چشم‌اندازی واقع‌بینانه، نگران کننده است؛ افزود: امیدواریم نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه ۹۶ بهداشت و درمان، نسبت به مطالبات پرستاران و علی‌الخصوص تعیین اعتبار لازم جهت اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری توجه ویژه داشته باشند

Print Friendly