زندان‌های خالی‌مانده هلند، مأمنی موقت برای پناهجویان

زندان قدیمی شهر هارلم در کشور هلند به اقامتگاهی برای حدود ۶ هزار پناهجو تبدیل شده است. به دلیل کاهش بزهکاری در هلند ساختمان این زندان خالی مانده بود. پناهجویان در این ساختمان چگونه زندگی می‌کنند؟

Print Friendly