فیلم؛ بلوچستان در آینه سالی که گذشت

مروری تصویری و صوتی بر اوضاع استان سیستان و بلوچستان در سالی که گذشت (سال ۱۳۹۵)…

Print Friendly, PDF & Email