حمله آمریکا به سوریه یک تجاوز بیشرمانه وغیرمسئولانه

گنادی زیوگانف، صدرکمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه

برگردان: م. چابکی

این اقدام آمریکا یک عمل تجاوزکارانه با زیرپا نهادن همه استاندارهای حقوق بین المللی یک کشورمستقل است، که درمنشورسازمان ملل گنجانده شده است. بکارگیری نیرودرکشورها تنها توسط شورای امنیت سازمان ملل برای جلوگیری ازتهدید برای صلح جهانی است.

درشب ۷ آوریل نیروی دریایی ایالات متحده با موشک های کروز به پایگاه هوای شهرحمص حمله کردند. به گزارش پنتاگون پاسخ تنبیه ایی به نیروی هوایی سوریه است که ازسلاحهای شیمیائی علیه جنگجویان در شهری ازاستان ادلب که تحت کنترل جنگجویان تروریست قرار دارد انجام گرفت.

این اقدام آمریکا یک عمل تجاوزکارانه با زیرپا نهادن همه استاندارهای حقوق بین المللی یک کشورمستقل است، که درمنشورسازمان ملل گنجانده شده است. بکارگیری نیرودرکشورها تنها توسط شورای امنیت سازمان ملل برای جلوگیری ازتهدید برای صلح جهانی است. درعین حال عمل تجاوزکارانه آمریکا نه تنها بدون تصمیم شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت این عمل «چماق داربزرگ» با مداخله ویرانگرایانه برعلیه یوگوسلاوی، عراق، لبیی وافغانستان منجر شده است.

موضع سیاست کثیف آمریکا چون نخی بهم دوخته درتاریخ است. بیاد بیاورید سلاح های شمیائی که ازسه سال پیش حذف شد اتهام علیه نیروی هوائی سوریه توسط مخالفان آشتی ناپذیربا پخش بی بی سی درارتباط با سرویس های مخفی اطلاعاتی آمریکا رسانه ائی شد درحالیکه هیچگونه اعتمادی به سرویس امنیتی آمریکا نیست. هیچکس فراموش نکرد که چگونه درسال ۲۰۰۳ «کولن پایال تریاس» درشورای امنیت سازمان ملل متحد با هیاهو«سلاح بیولوژی درعراق» را جار زد ولی بااین حال با تجاوزآمریکا ومتحدانش درعراق اثری ازسلاح  یافت نشد.

قضاوت اخلاقی درآمریکا نیست خرابه ها درموصل وخانه هائی که توسط نیروهای هوائی آمریکا ومتحدان او ویران گردیده اند و صدها غیرنظامی کشته شده اند.  درویتنام پس ازگذشت سالها استفاده از بمب ناپالم هیولای سلاح های شیمیایی (عامل نارنجی) بکاربرده شده در جنگ ویتنام که پیامدهای جنایت تا به امروزباقی ماند هیچکس فراموش نمی کند. بمباران سوریه روز جشن وعید مسیحی «نیشیر» نشان می دهد که آمریکا فارغ از سنت «اومانیستی» و انسانی است.

باید به نظرکارشناسان توجه داشت برای مقامات سوریه استفاده از سلاحهای شمیائی نیازی نیست، ارتش سوریه تحت حمایت ارتش روسیه با اطمینان مرحله جنگ را تحت کنترل خود قرار داد علاوه براین رهبری متعهد سوریه جهت جلوگیری از ادامه جنگ داخلی و تضعیف کشور به تلاش جهت صلح ادامه می دهد، باید به این واقعیت پاسخ داد: که “چه کسانی با ادامه جنگ درسوریه سود می برند؟” پاسخ کاملا واضح است پشتیبانان افراط گرایان اسلامی کسانیکه ممنوع ورود به روسیه هستند.

حامیان مالی داعش پس از تحمل شکست پشت شکست درمیدان جنگ با پشتیبانی دولت آمریکا با کنترل رسانه های جهانی  رهبران سوریه را به استفاده از سلاح های ممنوعه متهم کرده اند تردیدی نیست تجاوز علیه سوریه توسط ایالات متحده ناشی ازملاحظات سیاسی صرفا برای پیشی جستن از رقبا ومخالفان به دنبال بهانه ایی برای نشان دادن عزم واراده و ایستادگی درمقابل روسیه است.

زمانی که نخبگان  بالای روسیه درانتخابات ریاست جمهوری به تعریف و تمجید سخنان رئیس جمهورجدید پرداختند حزب کمونیست فدراسیون روسیه هشدار داد: هرمستاجری درکاخ سفید سیاست منافع الیگارشی وسیاست مالی بین المللی را دنبال می کند هرچند اگر دیدگاه شخص رئیس جمهورجدید بنام دفاع از مردم ایالات متحده باشد، رئیس جمهورجدید آمریکا با منحنی دوگانه «خم» پس از چند روز امتناع د ردخالت به امورکشورها تصمیمم به دخالت به سرنگونی بشار اسد گرفت باردیگر برای ما ثابت شد که سیاست خارجی ایالات متحده درراستای منافع طبقاتی سرمایه سالاران است. ترامپ علاوه بر وعده های قبل از انتخاباتی خود عمل نکرد بلکه بدون مشورت و رعایت قانون اساسی وگنگره ومتحدان اروپائی عمل کرد.

تعجب آور نیست کابینه جدید آمریکا با خشونت در مناسبات بین طرفین روسیه برخورد می کند این واقعیت جدید تنها با   قدرت، پیشرفت علمی، وهشیاری لازم دربالاترین سطح با مشارکت همه نیروهای میهن پرست ضروری است تا بتوان مورد احترام جهانیان قرارگرفت. ما نیازمند تقویت شرکای خود در اتحاد اورا آسیای برکس وسازمان همکاری شانگهای هستیم. روسیه به اقتصادی قوی و پیشرفته، آموزش باکیفیت بالا، نیروی مسلحی قدرتمند که قادر به دفاع از منافع خود درمقابل جهان پر تلاطم وسیاستهای خشن باشد نیازمند است این روش نیاز فوری به تغییرسیاست های اجتماعی و اقتصادی اعمال شده و شکست خورده ۲۵ سال پیش دارد که با کنار زدن دسته بندی حاکمان و با ایجاد یک دولت اعتماد ملی که بتواند روسیه را از بن بست گروه بندی ها رها سازد می بایست دردستورکارقرارگیرد.

صدرکمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه

گنادی زیوگانف

برگرفته ازسایت حزب کمونیست فدراسیون روسیه

برگردان: م. چابکی

 

Print Friendly, PDF & Email