فیلم؛ نظر مردم جنوب شهر در باره انتخابات

دستشون دیگه برای همه رو شده…. همه شون دزدن… هر کی به اینها رای بده به ملت خیانت کرده…

***

داوود تاجران ،صحبت‌های قالیباف در مناظره اول در خصوص زباله‌های تهران (تولید برق از) زباله‌های تهران غیر تخصصی و غیرواقعی است

Print Friendly, PDF & Email