فیلم؛ درگیری شدید مردم با ماموران در دزفول

تجمع در اعتراض به انتقال اب به نقاط دیگر در دزفول و درگیری با نیروی انتظامی مقابل فرمانداری…

 

Print Friendly, PDF & Email