سکوت فراگیر زنان، آتش زیر خاکستر!

آمارها می‌گویند ۷۰‌درصد زنانی که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند هرگز این موضوع را گزارش نمی‌کنند! خشونت خانگی به معنی رفتار خشونت‌آمیز و سلطه‌گرانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است. براساس مطالعات جامعه‌شناسی هدف اصلی خشونت خانگی کودکان خردسال هستند.

Bildergebnis für ‫خشونت خانگی علیه زنان‬‎

دومین نوع خشونت معمول در خانواده، خشونت علیه زنان است. خشونت درون خانواده بازتاب الگوهای کلی‌تر رفتار خشن است. بسیاری از مردانی که زنان و کودکانشان را از نظر فیزیکی مورد تعرض قرار می‌دهند در زمینه‌های دیگر سابقه خشونت دارند. پذیرش فرهنگی شکل‌‌هایی از خشونت خانگی مانند تنبیه بدنی، از عواملی است که میزان خشونت خانگی را افزایش می‌دهد. نتیجه پژوهش‌های سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که در هر ۱۸ثانیه یک زن مورد آزار قرار می‌گیرد و باردار بودن زنان هم آنها را از خشونت مصون نمی‌دارد. خشونت خانگی امری است پنهان که در برخی کشورها به‌دلیل عدم حمایت از قربانیان بسیاری از این خشونت‌ها گزارش نمی‌شود. در همه‌جای دنیا کم‌وبیش زنان در معرض خشونت هستند. ۳۰ تا ۳۵‌درصد زنان آمریکایی مورد آزار جسمی همسران خود هستند و ۱۵ تا ۲۵‌درصد آنها در هنگام بارداری مورد ضرب‌وشتم واقع می‌شوند. همچنین از هر ۱۰قربانی زن سه نفر توسط شوهران یا سایر مردان به قتل می‌رسند. در هند ۴۱‌درصد زنان در اثر آزار جسمی همسرانشان دست به خودکشی می‌زنند. در بنگلادش ۵۰‌درصد قتل‌ها ناشی از خشونت مردان است و در شیلی ۶۳‌درصد زنان مورد آزار جسمی قرار می‌گیرند.

افزایش پرونده‌های خشونت علیه زنان

آمارها می‌گویند ۷۰‌درصد زنانی که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند هرگز این موضوع را گزارش نمی‌کنند! نتایج تحقیقات ملی نشان می‌دهد از میان آسیب‌هایی که به زنان وارد می‌شود ۳۸/۷‌درصد آنها مربوط به خشونت و مزاحمت است. آمارها نشان می‌دهد پرونده‌های خشونت علیه زنان در ایران افزایش پیدا کرده و دو تا ۷۰‌درصد زنان ایرانی هرگز سوءاستفاده‌هایی که از آنها می‌شود را گزارش نمی‌‌کنند. براساس یک تحقیق میان ۱۲‌هزار زن و دو‌هزار و ۵۰۰مرد، ۷۲‌درصد زنان حداقل یک بار خشونت خانگی را تجربه کرده بودند. شایع‌ترین خشونت خانگی که تجربه شده خشونت روانی و آزارهای فیزیکی و جنسی بوده است. براساس یافته‏‌های یک پژوهش ملی که در میان جامعه مصرف‌کننده انجام شده ۹۳/۴‌درصد از جمعیت معتادان، مرد و تنها ۶/۶درصد زن بودند. نیمی از این معتادان هم متاهل بودند. در اولین تجربه مصرف موادمخدر ۲۸/۹‌درصد زنان آن را پیشنهاد یکی از اعضای خانواده و ۲۰‌درصد پیشنهاد یکی از بستگان عنوان کردند. بنابراین بیش از ۵۰‌درصد زنان معتاد اولین موقعیت مصرف مواد‌مخدر را در منزل گزارش کرده‌اند. همچنین بیش از ۴۰‌درصد زنان معتاد دلیل روی‌آوری به اعتیاد را مشکلات خانوادگی و ۳۴‌درصد در دسترس بودن مواد و بیش از ۲۴‌درصد هم کنجکاوی مطرح کرده‌اند. در عین حال یکی از علت‏‌های فرار اکثر دختران فراری قرار گرفتن در معرض انواع آسیب‏‌ها ازجمله اعتیاد والدین ذکر شده است! در آخرین تحقیقاتی که خودکشی زنان را با مردان مقایسه کرده خودکشی زنان افزایش سه‌برابری را نشان می‌دهد. برای مثال از میان افرادی که دچار خودسوزی شده و به بیمارستان مراجعه کرده‌اند، در خرم‌آباد استان لرستان ۸۸‌درصد زن و تنها ۱۱‌درصد مرد بوده‌اند. همچنین از میان زنانی که به خودسوزی اقدام کرده بودند نیز ۸۵‌درصد اختلافات خانوادگی و بیش از هفت‌درصد اعتیاد را به‌عنوان دلیل خودسوزی عنوان کردند. از میان دلایل عاطفی خودکشی زنان نیز ۶۷درصد علت خودکشی را ضرب‌وشتم به دست همسر و دیگران عنوان کرده‌اند. به‌گزارش جی‌پلاس، نتایج یک تحقیق با جامعه آماری زندانیان مربوط به قتل‌های ناموسی، ۹۰‌درصد مردانی که با تصمیم آنی همسرانشان را به قتل رسانده‌اند، علت این تصمیم را بدگمانی یا توهم اعلام کردند. گفته‌های متهمان نشان می‌دهد آنها مشکلات عاطفی داشته و در خانواده‌ای تربیت شده‌اند که مادر در برابر زورگویی‌های پدر تسلیم و مطیع بوده است.
آرمان

Print Friendly, PDF & Email