کولبران چه کسانی هستند؟

 کولبری، در شهرهای مرزی کردستان، پدیده‌یی جدید نیست. پیش از این موردهای پرشماری از شغل فاجعه‌آمیز کولبری گزارش شده بود، موردهایی که در آن‌ها کولبران با شلیک گلوله از سوی مأموران مرزی، جان ‌خود را از دست می دهند. باید یادآور شد که کولبری، صرف‌نظر از خطرهای جانی‌ای که برای کولبران محروم به‌همراه دارد، کاری بی‌نهایت دشوار و طاقت‌فرسا و در حد “اعمال شاقه” است. روی ‌آوردن به کولبری، صرف‌نظر از درآمدکم‌ یا زیاد آن، انتخابی است از سرِ استیصال و محرومیت به‌خاطر امر شرافتمندانهٔ داشتن شغل….

گزارش تصویری شبکه حقوق بشر کُردستان از وضعیت کولبران کُرد. این گزارش شامل تصاویری از یونس فیضی کولبری می‌باشد که در کودکی بر اثر انفجار مین هر دو پایش را از دست داد.

گزارشی تصویری از زندگی کولبران در مرزهای ایران – عراق ، در کردستان

 

بابا برای نان جان داد

نان گرانتر از جان

مردم محروم و زحمتکش ما در شهرهای مرزی کشور سالیانی متمادی است که با پیامدهای فاجعه‌بار کولبری برای نان‌آوران پیر و جوان خود روبرو بوده‌اند. دولت‌ها به‌جز اقدام‌هایی سرکوبگرانه، در حل معضل شغلی این مردم کاری نکرده‌اند. هیاهوی اخیر از سوی حکومتیان در مورد جان باختن کولبران، برآمده از واهمهٔ فشار از سوی افکارعمومی و رسانه‌ها است. بدون توجه مسئولانه و جدی به نیازهای مادی- ازجمله نان، مسکن و بهداشت- و به‌وجود آوردن شرایط برخورداری از شغل مطابق معیارهای پذیرفته‌شده،این فجایع برای زحمتکشان روستاها و شهرهای مرزی میهن‌مان همچنان از سوی طبیعت و حکومت تکرار خواهند شد.

Print Friendly, PDF & Email