احزاب و شخصیت‌ها

بیانیۀ حزب تودۀ ایران: تهدید، سرکوب و خشونت وحشیانه پاسخ سران رژیم ضدمردمی به مردم جان به لب رسیده

تلاش در راه هماهنگ کردن اعتراض های مردمی و ایجاد ساختارهای اجتماعی‌ای هدفمند و مردم محور، اتحادیه‌های صنفی مستقل و تشکل‌های مدنی با هدف دفاع از صلح و دموکراسی ، و برای مبارزه مستقیم با دیکتاتوری راه نجات کشور از خطر مداخله خارجی و حرکت به سمت پایان دادن به حاکمیت ظلم، جهل و استبداد در میهن ماست.

ادامهٔ مطلب

درباره‌ی بیانیه‌ی «اصلاحِ اصلاحات»

صد تن از جوانانی که بسیاری از آن‌ها در جریان جنبش سبز برای دفاع از حقوق مردم پایداری کردند و زندان‌های طویل‌المدتی را نیز به‌جان خریدند اخیراً در بیانیه‌ای نگرانی خود را نسبت به آینده و چشم‌انداز اصلاحات در ایران ابراز کردند. نقطه‌ی ثقل این بیانیه ابراز تردیدهای جدی نسبت به مؤثر بودن روند اصلاحات کنونی در تغییر «زیست اجتماعی» است که خود از تسلط بوروکرات‌ها و محافظه‌‌کارانی ناشی می‌شود که به‌جای تلاش برای تغییر، در پی تبدیل کردن حرکت اصلاحی به عنصری از عناصر «حفظ وضع موجود» هستند و نهادهای اصلاح‌طلبان را به پایگاهی برای «ستادهای انتخاباتی» خود تبدیل کرده‌اند. همچنین امضاکنندگان به ضرورت «تقویت رویکرد جبهه‌ای»، «گذار به نهادمحوری»، «تغییر ساختار نهادها براساس اصل انتخابی بودن و شکل‌گیری از پایین به بالا»، «مشارکت تمامی فعالان ملی و منطقه‌ای» و «شکل‌گیری نهاد ملی اصلاحات برآمده از روندهای انتخابی و دموکراتیک» تأکید و پیش‌بینی کرده‌اند بدون تحقق این شرط‌ها، سیاست‌های اصلاح‌طلبان قابل همراهی و دفاع نخواهد بود…

ادامهٔ مطلب

حزب تودۀ ایران یورش نیروهای امنیتی به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز را شدیداً محکوم می کند!

حزب ما  ضمن حمایت از مطالبات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و همه زحمتکشان میهن؛ آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی کارگران در بند از جمله کارگران بازداشت شده گروه ملی صنعتی فولاد اهواز را خواستار است.

ادامهٔ مطلب

حزب چپ ایران (فدائیآن خلق): از مطالبات به حق رانندگان کامیون و کامیون‌داران پشتیبانی می کنیم!

ما از احزاب و فعالان سیاسی، نهادهای مدنی و دموکراتیک می خواهیم صدای اعتراض رانندگان کامیون و کامیون‌داران اعتصابی را در دفاع از حقوق و مطالبات برحق شان، پر طنین تر نمایند.

ادامهٔ مطلب

اتحاد فدائیان خلق: از اعتصابات وخواسته های عادلانه رانندگان و کامیونداران زحمتکش میهنمان دفاع کنیم!

تنها راه برون رفت از این شرایط طاقت‌فرسا و جلوگیری از دخالت خارجی، همبستگی عمومی توده‌های زحمتکش مردم و در راس آن طبقه کارگر می باشد. گام نخست در این راه ایجاد تشکل‌های مستقل و سراسری است.

ادامهٔ مطلب

بیانیهٔ کارگروه برگزارکنندهٔ نشست‌های حزب‌های کمونیست و کارگری جهان دربارهٔ پیامدهای خطرناک خروج آمریکا از برجام برای صلح جهانی

پنجاه و یک حزب کارگری و کمونیستی جهان قطعنامۀ پیشنهادی حزب تودۀ ایران به نشست کارگروه برگزاری نشست‌های بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری را امضاء کردند.

ادامهٔ مطلب

دکتر پیمان درباره راه عبور ازتنگناهای اجتماعی و اقتصادی: کارمردم را به خودشان بسپارید

درســت اســت که مردم ایــران مداخله قدرتهــای ســلطه جــوی خارجــی رابرنمیتابنــد و دربرابر زیــاده خواهی ورفتار اربــاب مآبانــه آنان ایســتادگی نشــان می دهند، ولی درهمان حال همه عوامل همه مشــکالت را دربیرون مرزها جســت وجو نمیکنند. اکثرا براین باورند که تنگناهای موجود دردرجه اول ریشــه درضعف وناکارآمدی وفساد وبی عدالتی مدیران و دستگاههای مســؤل درداخل دارد…..
ادامهٔ مطلب

ابوالفضل قدیانی: راه نجات کشور، پناه بردن به ملت و اجرای قانون اساسی

باری! شخص مستبد و دستگاه استبدادی‌اش چنان تمامیت‌خواه و از سر این تمامیت‌خواهی چنان سردرگم و گیج شده‌اند که حتی در چنین برهه‌ خطیری همچنان به سرکوب مردم برای استیلای بیشتر مشغول اند و پروای آن ندارند که آتش ظلمی که برافروخته اند دامن کشور را سراسر بگیرد. اگر راهی برای نجات کشور از آشفتگی و فساد حکومت و دفع شر خطر خارجی باشد، همانا پناه بردن به دامن ملت….

ادامهٔ مطلب

امیرارجمند: حق اعتراض فقط با حرف تضمین نمی شود

ما نیازمند استقرار مکانیزمهای شناخته شده جهانی در این خصوص هستیم.حقوق شهروندی معنایی جز این ندارد. تکرار چنین حوادثی همبستگی ملی را متزلزل میکند. خطر اصلی که کشور را تهدید میکند فاصله عمیق بین مردم و حاکمیت است وگرنه بدون چنین گسل ها و گسست های گسترده قطعا نه ترامپ و همپیمانانش و نه هیچ قدرت دیگری نمی تواند به تمامیت ارضی و سیاسی ایران ضربه بزند.”

ادامهٔ مطلب

جهان بی‌مسئولیت و فلسطین خونین

مسئله مهم آن است که در برابر این همه تجاوز و خشونت، چرا جهان ساکت است و صدایی از جایی در نمی‌آید؟ مگر قرار نبود صلح در خاورمیانه برقرار شود؟ مگر قرار نبود دو دولت تشکیل شود و هر دو به طور برابر و با صلح و امنیت در کنار هم زندگی کنند؟ مگر قرار نبود حداقل قطعنامه های سازمان ملل بی چون و چرا اجرا شوند؟

ادامهٔ مطلب

اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران – ضرورت مبارزۀ مشترک و هماهنگ با سیاست‌های جنگ‌طلبانهٔ آمریکا و ارتجاع در منطقه

شرایط پُرتنش کنونی نه‌فقط به مبارزهٔ جاری مردم ما با رژیم دیکتاتوری حاکم کمکی نمی‌کند، بلکه ادامۀ آن، همان‌طور که جنگ ویرانگر ایران و عراق نشان داد، ضربه‌ای جدی به جنبش مردمی برای رهایی از زنجیرهای استبداد خواهد بود. سرنوشت ایران و حاکمیت آن باید فقط و فقط توسط خود مردم و نیروهای ترقی‌خواه و آزادی‌خواه میهن ما تعیین گردد، و نه توسط مرتجعان و نیروهای ضدمردمی‌ای همچون دولت ترامپ، دولت نتانیاهو، و حکومت بن‌سلمان، و هواداران و همراهان داخلی آنها. وظیفهٔ فوری و مهم همهٔ نیروهای ترقی‌خواه و آزادی‌خواه ایران و منطقه، تلاش مشترک و هماهنگ برای جلوگیری از وقوع فاجعهٔ جنگی تازه در منطقهٔ خاورمیانه و ایران است.

ادامهٔ مطلب

خروج از برجام و باز گرداندن تحریم‌ها علیه ایران را محکوم می کنیم!

هیئت موقت موضعگیری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) خروج امریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌های گسترده هسته ای علیه ایران را، محکوم می کند و اتخاذ چنین تصمیمی را در راستای سیاست های جنگ طلبانه ترامپ و متحدان منطقه ای آن، دولت دست راستی اسرائیل و حکومت فعلی عربستان، می داند. ما از مواضع اتحادیه اروپا مبنی برادامه تعهد خود به برجام استقبال می کنیم، ماندن ایران در برجام و ادامه مذاکره با اتحادیه اروپا را به سود مردم کشورمان می دانیم و نسبت به عواقب واکنش‌های تلافی جویانه و ناسنجیده در حکومت جمهوری اسلامی هشدار می دهیم.

ادامهٔ مطلب

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب تودهٔ ایران، به‌مناسبت روز جهانی کارگر! دست در دست هم، برای از بین بردن محرومیت و فقر، و برای نان، کار، آزادی، عدالت اجتماعی، و دستیابی به حقوق سندیکایی!

 بیایید دست در دست هم، همراه با همه گردان های اجتماعی و نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور، جبههٔ وسیع ضد دیکتاتوری را در برابر صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس‌گرایی پایه‌گذاری کنیم و با مبارزه برای طرد رژیم ولایت فقیه راه را برای تحقق دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی بگشاییم. تاریخِ نزدیک به یک قرن مبارزهٔ قهرمانانهٔ طبقهٔ کارگر میهن و دستاوردهای آن نویدبخش پیروزی خلق بر ارتجاع و استبداد است.

ادامهٔ مطلب

اعلامیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان به مناسبت اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر 

طبقه کارگر درعین اینکه آفرینندۀ ثروت و نیروی محرکۀ تولید در جامعه است، پیش قراول و موتور انقلاب و پیشرفت  بشمار می رود. بدون حضور طبقه کارگر درجنبش های دمکراتیک و رهایی بخش، هیچ انقلابی به پیروزی نهایی نخواهد رسید. حضور متشکل طبقه کارگر، ضامن پیروزی انقلاب و تعمیق آن به مرحله عدالت اجتماعی  و پیشرفت و ترقی است.

ادامهٔ مطلب

یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر را به کارگران شرافتمند ایران تبریک می گوییم

جبهه ملی ایران روز جهانی کارگر را به کارگران عزیز ایران تبریک و تهنیت می گوید و امید دارد که با استقرار حاکمیت ملی  و مردم سالاری که خواسته آحاد ملت ایران است، کارگران وسایر اقشار ملت به حقوق انسانی خود دست یابند.

ادامهٔ مطلب

بستراصلی گذاربه دموکراسی، عدالت اجتماعی وتوسعه پایدار؛ حکومت یا جامعه مدنی؟

بعدازگذشت چند دهه از امواج «گذار به دموکراسی» اکنون معلوم شده است که در هشتاد درصد موارد، جوامع «درحال گذار» هرگز به دموکراسی نرسیدند. تعدادی هم به جای پیشرفت در این مسیر، درحالتی بینابین اقتدارگرایی و دموکراسی، دروضعیتی دوزیستی (هیبریدی) متوقف ماندند( کاروترز، ۲۰۰۲). ازجمله به این دلیل که ساختارسیاسی متصلب دراین کشورها هربار از واگذاری بخش بیشتری از قدرت تصمیم گیری و اجرایی به مردم و نهادهای منتخب جامعه مدنی سرباز می زنند. همچنین به این خاطر که « مقتضیات دولت سازی دربسیاری موارد بامقتضیات دموکراسی سازی درتضاداست»…
ادامهٔ مطلب