ماه: اردیبهشت ۱۳۹۴

 • بهره کشی از زنان کارگر در صنعت پوشاک و مد

  علیرغم سهم اقتصادی مهم زنان در بازار پوشاک، آن‌ها کماکان اولین و مهم‌ترین هدف برای بهره برداری و تبعیض هستند و در جایگاه فرودست تری در زمینه دستمزد، شرایط کاری و فرصت‌های ارتقای شغلی قرار دارند. از سوی دیگر نیازهای خاص زنان به صورت گسترده‌ای نادیده گرفته می‌شود…

  بیشتر بخوانید »

 • موج دستگیری فعالان کارگری

  ماموران امنیتی ابراهیم مددی و داوود رضوی از سندیکای شرکت واحد تهران، محمود صالحی فعال شناخته شده سقز و عثمان اسماعیلی سخنگوی کمیته دفاع از کارگران زندانی در مهاباد را بازداشت کردند …

  بیشتر بخوانید »

 • بیانیه فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری به مناسبت اول ماه مه

  روزِ جهانیِ کارگر ۲۰۱۵: با عزمیِ راسخ، با همبستگیِ، و با مبارزه!…

   

  1st_May_single-590x260

   

  امسال، در سالِ ۲۰۱۵، ما هفتادمین سالگردِ فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری را جشن می‌گیریم. از آغازِ پایه‌گذاری خود، فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری خانه، خانواده و مدافع تمامِ خانواده‌های کارگری بوده، و هست.

  به مناسبتِ روزِ جهانی کارگر، اولِ ماه مه ۲۰۱۵، فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری (دابلیو – اف – تی – یو)، درودِ گرم و مبارزِ خود را به طبقۀ کارگر جهان، به ۹۰ میلیون کارگرِ متشکل در فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری، و سازمان‌های عضو فدراسیون در ۱۲۶ کشورِ جهان می‌فرستد.

  روزِ جهانی کارگر، روزِ یاد بود و احترامِ به کارگرانی که جانِ خود را برای حقوقِ طبقۀ کارگر، برای امحاء بهره‌کشی انسان از انسان نثار کرده‌اند، است. مبارزاتِ طبقۀ کارگر در سطحِ بین‌المللی، از جان باختنِ کارگران در شیکاگو در سالِ ۱۸۸۶ گرفته تا کنون، ثابت کرده است که طبقۀ کارگر نه فقط تولید کنندۀ ثروتِ اجتماعی، بلکه پیشگام نیز است؛ قادر به رهبری و جمع کردنِ سایرِ لایه‌های مردمی ستمدیده، در مبارزه برای برانداختن سرمایه‌داری است.

  مشکلات بزرگ و حادی که معیشتِ طبقۀ کارگر را دشوار می‌کنند، هنوز باقی هستند. دولت‌هایِ سرمایه‌داری در اطاعت از سرمایه و کمپانی‌های بین‌المللی عمل می‌کنند؛ و سیاست‌هایِ ضدِ کارگریِ خود را تشدید و گسترش می‌دهند: کاهشِ مزد و حقوقِ بازنشستگی، تحمیلِ روابطِ کارِ “قابلِ انعطاف”، خصوصی سازی، از بین بردن برنامه‌های رفاهِ اجتماعی، از بین بردنِ حقوقِ صنفی و آزادی‌هایِ کارگران و برقراریِ تروریسمِ دولتی. بیکاری همچنان مانندِ یک زخمِ باز برای طبقۀ کارگر باقی‌ست؛ و همچنان به‌عنوانِ حربه‌ای در یورشِ علیه حقوقِ کارگران بکار گرفته می‌شود. این دستورالعملِ جهانِ سرمایه‌داری برای “خروج” از بحرانِ سرمایه‌داری و افزایشِ سودهایِ انحصارات است.

  در سطحِ جهانی، یورش توسطِ کارفرمایان و دولت‌های سرمایه‌داری علیه حقِ کارگرانِ به اعتصاب در تمامِ کشورها، و همچنین در سطح جهانی، در بینِ سازمان‌هایِ کارگریِ بین‌المللی، همچنان ادامه دارد. سازمانِ جهانیِ کار، تحتِ کنترلِ بورژوازیِ جهانیِ و امپریالیسم، موضوع را به دادگاه‌هایِ بین‌المللی می‌کشاند. این نمی‌تواند قابلِ قبول باشد. حقِ اعتصابِ صرفاً به کارگران داده نشده بود؛ این حق توسطِ مبارزاتِ کارگری بدست آمده و فقط از طریق مبارزاتِ طبقۀ کارگر قابلِ دفاع خواهد بود.

  سیاست‌هایِ گروه‌هایِ مختلفِ انحصاراتِ بین‌المللی و رقابتِ بینِ نیروهایِ امپریالیستی، با نتایجِ مصیب باری برای مردمِ جهان، تشدید شده‌اند. مداخلۀ امپریالیستی و استقرارِ مجددِ دیدگاه فاشیستی (نازیسم)، که هزاران همکار ما را قربانی کرده است، علتِ قتل عام و خونریزی در اوکراین است. در سوریه دخالتِ امپریالیستی ادامه دارد. در ونزوئلا، برایِ بی‌ثبات کردنِ و کودتا علیه دولتِ منتخبِ دمکراتیکِ مردم، دولتِ آمریکا و انحصاراتِ امپریالیستی طرح‌هایِ مداخله‌گرانه را ترویج می‌کنند. حملات علیه مردمِ تسلیم ناپذیرِ کوبا همچنان توسطِ تحریم‌های اقتصادیِ ادامه دارد.

  موضعِ فدراسیونِ جهانی سندیکاهایِ کارگری همچنانِ استوار و ثابت قدم است: کارگران و مردم دنیا باید در کشورِ خود صاحبِ اختیار باشند؛ باید بتوانند آزادانه برای لحظۀ کنونی و آیندۀ کشورشان، بدونِ مداخلاتِ امپریالیستی، تصمیم بگیرند.

  در یک چنین موقعیتی، فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری کارگران و جنبشِ سندیکاییِ جهانی با ماهیتِ طبقاتی را فرا می‌خواند که برایِ اولِ ماه مه در تمامِ کشورهای جهان اعتصابات، تظاهرات، اعتراضات، و جشن‌هایی را در احترام به صدوبیست‌ونهمین سالگرد قیامِ کارگرانِ شیکاگو برگزار بکنند؛ در این گردهمایی‌ها همبستگی جهانی خود را اعلام دارند و خواستارِ حقوقِ معاصر برایِ طبقۀ کارگر در هر کشوری، مزدهای بهتر، آزادی‌ها و حقوقِ صنفی-سندیکایی، رفاهِ اجتماعی، اجرایِ سیاست‌هایی که با بیکاریِ مقابله می‌کنند، باشند.

  کارگران مرد و زن، جوانان، مردمِ بیکار، و کارگرانِ مهاجر،

  روزِ اولِ ماه مه ۲۰۱۵، باید قدمی به جلو برایِ کارگران و جنبشِ جهانیِ سندیکایی در هر کشوری، هر منطقه و هر بخشی باشد. ما از شما درخواست می‌کنیم که در هر کشوری، با جنبشِ سندیکایی با ماهیتِ طبقاتی همصدا بشوید و صدایِ خود را با صدای فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری همآهنگ بکنید. رزم‌جویانه و با همبستگی بین‌المللی، ما می‌توانیم مبارزۀ خود برای روابطِ کارِ بهتر، برایِ شرایطِ بهتر زندگی، برایِ جامعه‌ای بدونِ بهره‌کشی، برایِ جامعه‌ای که نیازهایِ طبقۀ کارگر و مردم اولویت خواهند داشت، تقویت بکنیم.

  برادران عزیز، کارگران، مردمِ بیکار، و بازنشستگان،

  امسال، در سالِ ۲۰۱۵، ما هفتادمین سالگردِ فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری را جشن می‌گیریم. از آغازِ پایه‌گذاری خود، فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری خانه، خانواده و مدافع تمامِ خانواده‌های کارگری بوده، و هست.

  این خانۀ مشترکی که ما در آن به‌سر می‌بریم، بیآئید با تقویتِ آن، همه جا آنرا تجلیل بکنیم. بیآئید فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری را تقویت بکنیم؛ در هر مرکزی رویِ زمین، آنرا مبارزتر، با ماهیتِ طبقاتیِ بهتر، با همبستگی جهانیِ قوی‌تر، فعال‌تر، و کارآمدتر بکنیم. با تقویتِ تشکیلاتِ سندیکایی در هر بخشی، در تمامِ مناطقِ، با جذبِ اعضاء جدید در سندیکاهایِ کارگری، با تربیتِ کادرهایِ سندیکایی و رهبرانِ بیشتر کارگری، به‌پیش خواهیم رفت.
  با عزمی راسخ، با همبستگی، و با مبارزه!

  دبیرخانه-فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری

  http://www.wftucentral.org/may-day-2015-with-determination-with-internationalism-with-struggles/اتحاد کارگر شماره ۲۲

   

 • فرخنده باد اولِ ماه مه، روزِ جهانیِ کارگر

  روزِ جهانی کارگر، روزِ همبستگیِ جهانیِ و پیکارِ مشترکِ کارگران علیه بهره‌کشی و استثمارِ سرمایه را به شما شادباش می‌گوییم…
  بیشتر بخوانید »

 • با تشکیل پرونده جدید نرگس محمدی بار دیگر به دادگاه احضار شد

  نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی فراخوانده شد…

  بیشتر بخوانید »

 • به مناسبت اول ماه مه روز کارگر

  اطلاعیه اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران…

  بیشتر بخوانید »

 • اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به مناسبت اول ماه مه

  سندیکای کارگران شرکت واحد:
  اول ماه مه روز جهانی کارگر را گرامی می داریم!

  فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر را به عموم کارگران و زحمتکشان و همکاران گرامی و دیگر آزادگان عدالت جوی که بی هیچ چشم داشتی در راه حق و عدالت جهانی ره می سپارند جانانه و همدلانه شادباش می­گوییم. …

  بیشتر بخوانید »

 • رنج های کارگران و امیدهای برباد رفته

  اول ماه می، روز جهانی کارگر است. میزان توجه به حقوق کارگران اما در طول ۳۷ سال گذشته، هنوز از شعار به عمل نرسیده است. در حالی که بنیانگذار جمهوری اسلامی، از حاکمیت مستضعفان می‌گفت، فشار بر طبقه کارگر گسترده‌تر می‌شد. اوضاع معیشتی کارگران در این سال‌ها بد و بدتر شده است و در کنار آن، امکان هر گونه فعالیت صنفی غیر‌دولتی نیز از آنان سلب شده است…

  بیشتر بخوانید »

 • رنجنامه خانواده‌های زندانیان سیاسی: فغان ما به آسمان بلند است

  اینک فغان ما خانواده های زندانیان سیاسی به آسمان بلند است، ما صاحبان عزا که خود برخی عزیز بیمار در خانه داریم و برخی بیمارانی در بند ستم، برخی عزیز از دست داده ایم در فرقت آزادگان دربندمان بدون این که در وداع آخرین و یا حتی در مراسم تشییع و ترحیمشان حضور یابند،فغانمان به آسمان بلند است شاید حال که گوش حضرات مسئولین، زعما، دست اندرکاران، خبرگان، علما و مراجع دیار اسلامی مان فریاد تظلم خواهی ما را نمی شنود

  بیشتر بخوانید »

 • تذکر پورمحمدی به خبرنگاران درباره پول‌های کثیف: قرار است شما این موضوع را ادامه ندهید

  در ادامه عقب نشینی وزیر کشور و تکذیب حرف‌هایش در برابر فشار سایر سران رژیم «ولایت فقیه » از افشای  پول‌های کثیف، پورمحمدی در این باره‌  به خبرنگاران  تذکر داد و خواستار جلو گیری از افشای پول‌های کثیف  شد ، وی گفت: «قرار است که شما این موضوع را ادامه ندهید »و بنده در گفت و گوی ویژه گفتم که ما باید نسبت به تعیین و تکلیف هزینه انتخاباتی اقدام کنیم. به نظرم باید موضوع پول کثیف تکلیفش روشن شود البته سیاست‌گذاری لازم در این زمینه انجام شده که از مجمع تشخیص به دولت و نهایتا از دولت به مجلس می‌رود…
  بیشتر بخوانید »

 • شهرداری یک خیابان را فروخت؟!

  تا دیروز نگران زمین‌خواری بودیم و از امروز باید نگران خیابان‌خواری باشیم…
  بیشتر بخوانید »

 • امضای طومار: ۹ هزار معلم در کردستان: برای تامین نیازهای اولیه در مضیقه‌ایم

  برخلاف ظاهر امر و آنچه که حسن روحانی مکرر در مکرر دربارهٔ دستاوردهای دولت یازدهم و بهبود وضع کشور بیان داشته است ، در ارزیابی‌ای واقع‌بینانه این واقعیت عینی که دولت او پس از گذشت بیست ماه  در عملی کردن وعده‌های دورهٔ تبلیغات انتخاباتی‌اش شکست خورده است را می‌توان به‌سهولت دید. رویدادها و تحولات نزدیک به دو سال اخیر  نشان می‌دهند که دولت یازدهم، و در رأس آن حسن روحانی، نخواهد توانست حرکتی عملی در راستای تغییرهای ضروری انجام دهد، زیرا این تغییرها با منافع سیاسی و اقتصادی جناح‌های قدرت در هرم رژیم ولایی تضاد آشتی‌ناپذیر دارند.حکومت مطلقهٔ ولایت‌فقیه درحکم چارچوب، و دولت حسن روحانی درمقام انجام دهندهٔ مأموریتی پس از انتخابات مهندسی شده  نمی گذارند ،مردم کشور ماکوچکترین نقش و سهمی در حکومت و ساختار قدرت داشته باشند. اصولاً مردم میهن ما نقشی در حکومت و ساختار قدرت ندارند و نمی‌توانند داشته باشند، زیرا نقش مردم در حکومت تنها در مجرایی دموکراتیک می‌تواند اعمال گردد و این، در تضاد آشتی ناپذیز با “رژیم ولایی” قرار دارد.درست به همین دلیل است ما هر روز شاهد  تظاهرات ،اعتراضات ، تجمعات،جمع آوری تومار  ، نامه نگاری و…. برای احقاق حقوق حقه زحمتکشان میهن خود هستیم . در این  راستا بیش از ۹ هزار معلم در استان کردستان با امضای طوماری خطاب به حسن روحانی ومجلس نشینان، گفته‌اند که برای تامین نیازهای اولیه خود و خانواده‌هایشان در مضیقه قرار دارند و هر آنچه به عنوان حقوق دریافت می‌کنند، تنها کفاف اجاره خانه، قسط بانک و فروشگاه مصرف (فروشگاه عرضه کننده مواد غذایی به فرهنگیان با درصدی تخفیف)را می‌دهد.  اهم خواسته های فرهنگیان کشور اعم از شاغل و بازنشسته، که کاملاً روشن، قابل فهم، منطقی و قانونی است
  بیشتر بخوانید »

 • هانیبال الخاص – فریور حمزئی

  این هنرمند مردمی و فرهیخته خدمت های ارزنده‌ای به هنر و ادبیات میهن ما، به ویژه نقاشی معاصر، انجام داد. بی شک کار او صفحه های درخشانی در تاریخ هنر ایران رقم خواهد زد. یادش گرامی باد. رنگ‌هایش ناپیراسته، تند و خام‌اند ، به رنگ‌آمیزی نقاشی کودکان، یا وَن‌گوگ، می‌‌مانند، و به لحاظ موضوع هم همان گونه: صریح، بی‌پیچیدگی و فَهما، یک‌راست برآمده از متن زندگی. در برابر تابلو هایش که می‌ایستی، روشنی و گرما هجوم می‌آورد: آفتابی دوباره بر تو می‌تاباند، گفتی از روزنه خصیصه های انسانی‌اش: رفاقت، یکرنگی، و مردم‌دوستی. جز به طنز سخن نمی‌گفت – بافت کلامش طنز‌آمیز بود ـ اما طنزی شادی‌آور و آموزنده. داستان ( ”تکنی کالر جو“) و نقد هنری می‌نوشت (چهار سال در کیهان)، ترجمه می‌کرد، به آسوری و انگلیسی(حافظ، رستم و سهراب فردوسی، عشقی، ایرج‌ میرزا، پروین اعتصامی، و جز اینان). و این غیر از آموزش نقاشی به کودکان و بزرگسالان بود که سی و پنج سال بدان مشغول بود: در هنرستان، دانشکده هنر های زیبا، و جز این جاها. اما عشق و اشتغال اصلی‌اش نقاشی بود…

  بیشتر بخوانید »

 • بحرانی‌ترین وضع خشکسالی جهان در ایران

  بحران آب در میهن مان ایران هنوز برای بسیاری از اقشار جامعه به یک باور تبدیل نشده است؛ چرا که به باور انبوهی از مردم، این سرزمین همیشه با مشکل کم‌آبی دست‌وپنجه نرم کرده و حالا هم وضع بحرانی نیست! همین نگاه تا چندی پیش در بدنه مدیریتی کشور هم دیده می‌شد و کسی باور نداشت که مشکل داریم. بحث گسترده کردن جمعیت تازه و بیشتر ایرانی در عرصه‌های خاکی ایران هم یکی از همین استدلال‌ها بود که در دوره‌های اخیر مطرح می‌شد. اما حالا با تغییر رویکردهای مدیریتی کشور برخی مسائل اندک‌اندک روشن شده و برخی مسئولان متوجه وخامت اوضاع شده و کارهایی را برای مدیریت این بخش شروع کرده‌اند…

  بیشتر بخوانید »

 • پول کثیف در ایستگاه آخر؟

  اولین بار نیست مسئولان کشور در رژیم «ولایت فقیه » پس از افشای یک موضوع٬ از تحریف‌ شدن سخنانشان می‌گویند؛ اتفاقی که «فشار سیاسی» برای ختم موضوع را در ذهنها ایجاد می‌کند.در این راستا عقب نشینی رحمانی‌فضلی وتکذیب حرف‌هایش در برابر فریادهای مجلس نشینان استثنا نیست و از همان قاعده تبعیت می کند.به گزارش ایلنا٬ همان روزهایی که صدا و سیما با تصویر «شصت کیلومتر» داستان فردی را روایت می‌کند که با «پول کثیف» در مناسبات شهر تاثیرگذار است، رحمانی فضلی از تحریف حرف‌هایش سخن می گوید و در برابر خدعه گری نمایندگان، عذرخواهی کند؛ وی هیچ سندی رو نکرد و مثل همیشه گناه بر گردن رسانه‌ها افتاد؛ همانطور که وزیر کشور از رسانه‌ها گلایه کرد…
  بیشتر بخوانید »

 • نشریه زنان امروز توقیف شد

  دبیر هیات نظارت برمطبوعات گفت: این هیات مجله زنان امروز را به علت ترویج و توجیه موضوع ازدواج سفید توقیف کرد...

  بیشتر بخوانید »

 • کلاهبرداری چند ده میلیاردی ۳ نماینده مجلس

  «اکبر اعلمی» نماینده «اصلاح‌طلب »مجالس ششم و هفتم در نامه ای به آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی از فساد مالی ۳ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرده برداشت…

  بیشتر بخوانید »

 • کارگران قطار شهری اهواز تجمع کردند

   

  حدود ۱۵۰ نفر از کارگران پیمانی قطار شهری اهواز طی دور روز اخیر (۶ و ۷ اردیبهشت ماه) در اعتراض به عدم دریافت ۵ ماه حقوق معوقه در مقابل سایت مرکزی قطار شهری واقع در خیابان اقبال تجمع کردند…

  بیشتر بخوانید »

 • سرود رهروان در بند، برای کارگران زندانی

 • وجود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی بدون ضمانت در کشور

  رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی بدون ضمانت و وثایق لازم در کشور وجود دارد، گفت: قوه قضاییه آماده برخورد با مقصران است…

  بیشتر بخوانید »

دکمه بازگشت به بالا