جوانان

ترک تحصیل دانش آموزان بە علت نبود امکانات

بە دلیل شیوع ویروس کرونا و نبود امکانات  لازم تعداد زیادی از دانش آموزان کشور به ویژه در مناطق محروم و تهیدست  مجبور بە ترک تحصیل شدەاند…..

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، چندی قبل سخنان یکی از نمایندگان مجلس که در آن ادعا شده بود بیش از ۳.۵ میلیون نفر از دانش آموزان ایرانی به دلیل نداشتن گوشی هوشمند، تبلت یا اینترنت مجبور به ترک تحصیل شده اند، جنجالی را رقم زد که بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران ، از آن به عنوان یک فاجعه اجتماعی و فرهنگی یاد می کنند.
نبود اینترنت پر سرعت و گرانی افسار گسیختە قیمت کامپیوتر و موبایل کە برای ادامە تحصیل دانش آموزان لازم می‌باشند از علل اصلی ترک تحصیل دانش آموازن گزارش شدە است.
سقوط ارزش تومان، گرانی وسایل  و بیکاری، هزینەهای زندگی مردم را بیش از بیش غیر قابل تحمل کردە بە شکلی کە خانوادەها حتی توان تامین مایحتاج روزانە خود را نداشتە چە برسد بە خرید کامپیوتر و موبایل برای ادامە تحصیل فرزندانشان.
همچنین فقر و محرومیت و نبود اینترنت در بسیاری از روستاهای کشور، دانش آموزان روستانشین را از تحصیل باز ماندەاند.
آمارها حاکی از آن است کە درصد دخترانی کە مجبور بە ترک تحصیل شدند بسیار بیشتر از پسرها است.
در مناطق “تیلەکو، گەورگ، سەرشیو، خورخورە و فەیزولابیگی” شهرستان “سقز” اکثر دانش آموزان از تحصیل باز ماندە و شمار زیادی از دختران روستای “هیجانان” نیز ظرف سال تحصیلی جاری بە علت نبود امکانات لازم، مجبور بە ترک تحصیل شدند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا