فرهنگی

تلاطم در زمانه

مسعود دلیجانی:

زمانه در تداوم رو به عروج خود
بدون دستانی تاریخساز
با پاهایی مفلوج
اندام شکل ناگرفته را بر روی خاک می کشد
و چون امواج مرده در دریایی بی تحرک
در جای خود، در جا می زند.


(۱)

ماهیان مرده در دریای قیر گون
نشاط را از رخ طبیعت بر می چینند
و تصورات پوسیده در اذهانی رو به افول
نشاط را از رخ اندیشه های بالنده…

(۲)

جهان در دستان مردگانی متحرک
اذهان زنده را از روئیدن باز می دارد
و خود با اجباری بی دوران
تداوم بی موقع خویش را نفیره می کشد
بی آنکه بداند
نفس های آخر را در گلوی خود غرغره می کند.

(۳)

آگاهی بدون دستانی در کار
از تکاپو باز می مانَد
و دستانی بدون آگاهی
با چشمانی بسته کینه خود را
به پرواز در قفس تبدیل می کند.

(۴)

زمانه در تداوم رو به عروج خود
بدون دستانی تاریخساز
با پاهایی مفلوج
اندام شکل ناگرفته را بر روی خاک می کشد
و چون امواج مرده در دریایی بی تحرک
در جای خود، در جا می زند.

مسعود دلیجانی

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا