جوانان

آپارتاید در آموزش و‌ پرورش حکومت اسلامی ایران

آپارتاید در آموزش و‌ پرورش حکومت اسلامی، این بار با تقسیم دانش آموزان نیازمند به سادات و غیرسادات….

مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد در راستای بخشنامه ای وزارتی دستور داده اند لیست دانش آموزان سادات فاقد وسیله ارتباطی هوشمند (تبلت و گوشی) فورا جمع آوری و ارسال شود.

کانال صنفی معلمان در این باره نوشت: در بازار تزویری که با دولت جدید – با توجه به شعارها و عملکرد آن – عریان‌تر هم شده، منصوبین دولت قبل به هر روشی برای ابقا و ماندن در سیستم فعلی می کوشند! و بی‌شک این اقدام مزورانه و چندش‌آور آقای زارع‌پور در همین راستا می باشد. تقسیم‌بندی دانش‌اموزان محتاجی که بواسطه سیاست های پولی سازی آموزش و بهداشت و پایین آوردن قدرت خرید خانواده های‌شان نیازمند ابتدایی ترین وسایل زندگی و آموزشی هستند، به سادات و غیرسادات به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

بر پایه این گزارش، اخیرا نامه ای در فضای مجازی با امضای هادی زارع پور مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد منتشر شده که در آن از روسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان خواسته شده که لیست دانش آموزان سادات فاقد توان مالی خرید تبلت تهیه و به اداره کل ارسال شود.

این نامه با واکنش های منفی بسیاری از سوی مردم استان در فضای مجازی روبرو شده است.

بر اساس تحقیقات خبرنگاران، صحت نامه و امضا تایید شده است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا