گوناگون

در مدت چهل سال اقتصاد کشورهای خاورمیانه چند برابر شده است؟

آمار بانک جهانی درباره رشد کشورهای منطقه خاورمیانه بسیار روشن و گویاست. سران جمهوری اسلامی هجده سال پیش در سند چشم انداز بیست ساله شان هدف گذاری کرده بودند که ایران در سال هزار و چهار صد و چهار خورشیدی، یعنی چهار سال دیگر، به بزرگترین اقتصاد منطقه تبدیل شود….

حالا ملاحظه میفرمایید که تحریم ها و سوء مدیریت چه به روز اقتصاد کشورمان آورده است.به جای این که در راس جدول باشیم در انتهای جدول قرار داریم. یعنی شکست مطلق. این ادعا نیست، آمار به ما می گوید که شکست خورده ایم و بدجوری هم شکست خورده ایم.

تنها چیزی که برایمان باقی مانده مشتی شعارهای ضد امپریالیستی و رجزخوانی برای این و آن است.و عجبا ، که همچنان در این مسیر پا می فشاریم.

آن هایی که گمان می کنند تحریم ها برای کشور نعمت است این آمار بانک جهانی را خوب بخوانند و بعدش اندیشه کنند و به پرتاب شدن یک سوم مردم کشور به زیر خط فقر فکر کنند‌ و به این بیندیشند که چرا اقتصاد ایران باید حتی از عراق جنگ زده هم پایین تر باشد. فاجعه اینحاست که فقط ظرف سه سال گذشته، تحریم ها حجم اقتصاد ایران را به نصف کاهش داده است.

کشور برای بازگشت به وضعیت اقتصادی خود در دوره قبل از آغاز تحریم های ترامپ باید حداقل برای یک دوره ده ساله یک رشد اقتصادی شش درصدی را تجربه کند..امری که با توجه به سیاست های جاری کشور محال می نماید.

قصد ناامید کردن کسی را ندارم. کشورمان ظرفیت های بزرگی برای رشد و توسعه دارد اما فعلیت بخشیدن به این ظرفیت ها فقط در گروی تغییر است :

تغییر در نگرش های سیاسی و اقتصادی
تغییر در ساختارها
تغییر در استراتژی
تغییر در مدیریت کشور
تغییر و تغییر و تغییر
بیژن اشتری
iran-tc.com

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا