زنان

زنان روستایی در تصویب قوانین مربوط به خودشان مشارکت داشته باشند

نقش زنان در تولید غذا بسیار مهم تلقی شده است، زیرا زنان در سطح جهان بخش اعظمی ‌از نیروی کار کشاورزی را تشکیل می‌دهند. البته در صورت ارائه منابع کافی به زنان، قطعاً مشارکت آنان افزایش خواهد یافت. فائو (FAO) تخمین زده است که اگر زنان کشاورز (که ۴۳ درصد از نیروی کار کشاورزی در کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهند) به منابعی و امکاناتی مشابه مردان کشاورز دسترسی داشته باشند، تولیدات کشاورزی در ۳۴ کشور در حال توسعه به طور متوسط تا ۴ درصد افزایش می‌یابد. این رقم می‌تواند تعداد افراد گرفتار به سوءتغذیه را در این جوامع تا حدود ۱۷ درصد کاهش دهد که در نتیجه بالغ بر ۱۵۰ میلیون نفر از مردم گرسنه کاسته خواهد شد…

در راستای کمک به زنان روستایی جهت رهایی از فقر، نهاد زنان ملل متحد از سال ۲۰۱۲، برنامه‌هایی را با سازمان برنامه جهانی غذا و کشاورزی برای توانمندسازی زنان روستایی فقیر از طریق اقدامات اقتصادی و تأمین غذایی اجرایی نموده است.

همزمان با فرارسیدن روز بین‌المللی زنان روستایی (۱۵ اکتبر)، روز جهانی غذا (۱۶ اکتبر) و روز بین‌المللی محو فقر (۱۷ اکتبر)، نهاد زنان ملل متحد از ایجاد انسجام و هماهنگی میان این سه حوزه فعالیت خبر داد.

به گزارش مهرخانه، زنان روستایی در توسعه جوامع از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. این گروه از زنان در ایجاد تحولات اقتصادی، زیست‌ محیطی و اجتماعی لازم برای توسعه پایدار نقش کلیدی ایفا می‌کنند؛ اگرچه برای دسترسی به اعتبارات لازم، امکانات درمانی و پزشکی و نیز آموزش با چالش‌هایی مواجه هستند. توانمندسازی زنان روستایی نه فقط در راستای رفاه افراد، خانواده‌ها و جوامع روستایی لازم دانسته شده، بلکه در کل برای بهبود اقتصادی ضروری است.

نهاد زنان ملل متحد بر مشارکت زنان روستایی در تصویب قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌ها در کلیه موضوعات مرتبط با زندگی آنها، ازجمله تأمین امنیت غذایی و بهبود معیشت این گروه از زنان، تأکید می‌کند. همچنین برای تحقق این مهم ارائه آموزش و تجهیزات لازم و نیز تکنولوژی مدرن توصیه شده است.

نیز نقش زنان در تولید غذا بسیار مهم تلقی شده است، زیرا زنان در سطح جهان بخش اعظمی ‌از نیروی کار کشاورزی را تشکیل می‌دهند. البته در صورت ارائه منابع کافی به زنان، قطعاً مشارکت آنان افزایش خواهد یافت. فائو (FAO) تخمین زده است که اگر زنان کشاورز (که ۴۳ درصد از نیروی کار کشاورزی در کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهند) به منابعی و امکاناتی مشابه مردان کشاورز دسترسی داشته باشند، تولیدات کشاورزی در ۳۴ کشور در حال توسعه به طور متوسط تا ۴ درصد افزایش می‌یابد. این رقم می‌تواند تعداد افراد گرفتار به سوءتغذیه را در این جوامع تا حدود ۱۷ درصد کاهش دهد که در نتیجه بالغ بر ۱۵۰ میلیون نفر از مردم گرسنه کاسته خواهد شد.

مطابق برخی آمارهای جدید، حدود ۸۷۰ میلیون نفر یا یک‌هشتم از افراد در سراسر جهان، از دسترسی به غذای کافی و تأمین انرژی مورد نیاز خود در فاصله زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ محروم مانده‌اند. اغلب این افراد در کشورهای در حال توسعه حضور دارند.

تعداد زیادی از فقیرترین مردم در جهان را زنان تشکیل می‌دهند. محو فقر چالش کلیدی برای زنان روستایی است. آمارهای جدید فقر جهانی از بانک جهانی نشان می‌دهد که هنوز ۱٫۲ بیلیون نفر هنوز در فقر مفرط زندگی می‌کنند.

در راستای کمک به زنان روستایی جهت رهایی از فقر، نهاد زنان ملل متحد از سال ۲۰۱۲، برنامه‌هایی را با سازمان برنامه جهانی غذا و کشاورزی برای توانمندسازی زنان روستایی فقیر از طریق اقدامات اقتصادی و تأمین غذایی اجرایی نموده است. برخی از این اقدامات با اهداف توانمندسازی زنان روستایی برای پیگیری حقوقشان به زمین، مالکیت، فرصت‌ها و انتخاب‌هایشان انجام می‌گیرد.

مهر خانه/ ۲۷ مهر۱۳۹۲

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا