جوانان

شورای شهر تهران آمار دقیقی از کودکان زباله گرد ندارد

زباله گردی کودکان یکی دیگر از شغل‌هایی است که از سوی نظام ستمگر و مردم‌ستیز فقها تعریف شده است.  رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران اعلام کرد در دوره فعلی مدیریت شهری آمار دقیقی درباره تعداد کودکان زباله گرد ارائه نشده، اما بهزیستی اعلام کرده است که ۴۰۰۰ کودک کار و زباله گرد در استان تهران فعال هستند….

به گزارش ایسنا، در مورد وضعیت کودکان زباله گرد در تهران با بیان اینکه کودکان از آسیب پذیرترین اقشار در همه جوامع هستند و به همین دلیل قوانین بازدارنده‌ای برای جلوگیری از سوءاستفاده از آنها بخصوص در حوزه مشاغل سخت وجود دارد، گفت: در دوره فعلی مدیریت شهری آمار دقیقی درباره تعداد کودکان زباله گرد ارائه نشده و آخرین آمار متعلق به مدیر کل بهزیستی استان تهران است که آمار ۴۰۰۰ نفری را درباره تعداد کودکان کار و زباله گرد در سطح استان تهران مطرح کرده که ۲۰۰۰ نفر آنها کودک کار و ۲۰۰۰ نفر کودک زباله گرد هستند.

وی بیان کرد: از آنجایی که زباله گردی با روحیه و خواست کودک سازگار نیست و با اجبار از سوی افراد دیگر همراه است می توان آن را از مصادیق بارز آزار روحی و حتی جسمی کودک تلقی کرد. به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، هرگونه صدمه، اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع است و مرتکب به سه ماه تا ۶ ماه حبس یا تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. بنابراین هرگونه بکارگیری کودکان برای زباله گردی تخلف محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران گفت: در حوزه اجرا هم قطع دست مافیای پسماند که در مراکز غیرقانونی با استفاده از این کودکان به ثروت اندوزی مشغولند مهمترین اقدام برای کمک به این کودکان است.

وی در مورد سرانجام وضعیت مراکز بهاران در تهران هم ادامه داد: مراکز بهاران به عنوان حلقه نهایی خروج افراد بهبودیافته از دام اعتیاد در شهرداری تهران طراحی و اجرایی شد که این مراکز که به صورت جامع برای توانمندسازی روانشناختی، شغلی و اجتماعی فعال بود بازوی کمکی مهمی بود که خلاء آن سالها احساس می‌شد. این مراکز پذیرای گروهی از افراد بهبود یافته بود که در غیاب پذیرش خانواده، فرصتی برای ماندگاری در درمان و حضور مجدد در جامعه نداشتند.

شمس احسان با تاکید بر اینکه این مراکز با حمایت و تلاش‌های شهردار وقت تهران در دوران مدیریت جهادی توسعه یافت و تجارب خوبی در اختیار گذاشت، گفت: در دوره‌های بعد به دلایلی نظیر عدم اقبال جدی مدیران شهری در شورای شهر و شهرداری تهران نسبت به آسیب‌های اجتماعی این مراکز از کارکرد واقعی خود فاصله گرفت و مراکز بهاران یکی پس از دیگری تعطیل و یا تغییر کاربری دادند. متاسفانه این تغییر کاربری‌ها خارج از چارچوب مأموریت مراکز بهاران بودند و حالا با کمک مدیران شهری در صدد احیاء آن هستیم.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا