زنان

 از مردم آمد و در میان مردم ماند 

در دفاع از کنش اصیل مدنی

مساله دختر انقلاب فراتر از پوشش است؛ حق آزادی انسان است که در سیستم دیکتاتوری چکمه و نعلین به شکلهای مختلفی نفی شده. سیستمهایی که در تاریخ ما هر اختلاف کیفیتی داشته اند در یک اصل مشترک بوده اند: نفی ایران شهروند مدار. ” ویدا موحد” نشانه ای است تاریخی علیه دیکتاتوری. تداوم راهی است که دهه ها پیش آغاز شده و با فراز و نشیبهایش تداوم دارد.

در دفاع از کنش اصیل مدنی

مجتبی نجفی

دیروز سالگرد برافراشتن نماد حجاب اجباری بر چوبدستی بود که تمام سیستم اجبار جمهوری اسلامی را به سخره گرفت. ویدا موحد با نافرمانی مدنی اش به روحانیون و نظامیون حاکم بر کشور یادآوری کرد لازم باشد در قلب ام القرایتان، شهروند تحت سلطه،  حساس ترین ابزار سلطه را به چالش میکشد. اهمیت کنش ویدا موحد در اصالت آن است. کنشی برخاسته از بطن جامعه بدون هیچ اتکایی به نهاد قدرت.

گویی به نمایندگی از زنانی تحت اجبار به نمادین ترین میدان ایران آمد و در قلب انقلاب، پرچم آزادی را برافراشت و بدون اینکه بازیچه نهاد قدرت چه در داخل یا خارج شود، بدون اینکه نافرمانی اش را ابزار کسب امتیازهای فردی کند محو و به بطن همان مردمی بازگشت که بسیار بسیار چون او در رویای آزادی به سر میبرند.

اصالت کنش مدنی ویدا موحد در حفظ استقلال خود از نهاد قدرت چه در داخل و چه در خارج است و مهم تر اینکه تا لحظه نگارش این متن، نشانه ای از متوهم شدن او بعد از رسانه ای شدن نامش یافت نشده. چه بسیار کسانی که بعد از زندان و مقداری تعریف و تمجید اسیر چند لایک و بیماری کشنده توهم  شدند و فراموش کردند که دیده شدن، ظرفیت لازم را میخواهد و بدترین آسیب، گپ بزرگ میان بود و نمود است و کنشگر مدنی نه ژنرال و رهبر که کنشگر مدنی است.

مایه خوشحالی است که کنش ویدا موحد در همان میدان انقلاب باقی مانده و سر از پارلمانها سفارتخانه ها و فاندها در نیاورده و چونان سرمایه گرانبها برای جنبش سرافراز زنان ایران خودنمایی میکند. ایران پر از ویدا موحد است و پر از ویدا موحد خواهد شد و ویدا نشانی از شکست سیستم دیکتاتوری در برابر اراده مردمی است که در مسیر نفی نظامهای دیکتاتوری گام بر میدارند.

مساله دختر انقلاب فراتر از پوشش است؛ حق آزادی انسان است که در سیستم دیکتاتوری چکمه و نعلین به شکلهای مختلفی نفی شده. سیستمهایی که در تاریخ ما هر اختلاف کیفیتی داشته اند در یک اصل مشترک بوده اند: نفی ایران شهروند مدار. ” ویدا موحد” نشانه ای است تاریخی علیه دیکتاتوری. تداوم راهی است که دهه ها پیش آغاز شده و با فراز و نشیبهایش تداوم دارد.

برگرفته از کانال تلگرامی نویسنده

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا