زحمتکشان

خواسته‌های بازنشستگان استان‌ها از کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی

این نشست با حضور ۲۰ نفر از مطالبه‌گران بازنشسته از ۱۵ استان برگزار شد و مطالبه‌گران خواسته‌های خود را در ۱۰ مورد مطرح کردند.

شرق: دوشنبه ششم دی‌ماه ۱۴۰۰ جمعی از بازنشستگان مطالبه‌گر از ۱۵ استان در دفتر کانون عالی بازنشستگان حضور یافته و در گفت‌وگویی مفصل و قاطع مراتب اعتراض خود را به عملکرد کانون، اجرای تاکنونی و ناقص همسان‌سازی، مصوبات و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و دولت اعلام کردند. پیرو نشست قبلی از همین دست (حدود یک ماه پیش) که در صورت‌جلسه آن ۲۲ مورد از مطالبات بازنشستگان قید شده و مقرر شده بود هر ماه یک بار جلسه‌ای برای پیگیری برگزار شود، این نشست با حضور ۲۰ نفر از مطالبه‌گران بازنشسته از ۱۵ استان برگزار شد و مطالبه‌گران موارد زیر را خطاب به هیئت‌مدیره بیان کردند.

۱) قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به درمان کامل بیماران بیمه‌شده، تأمین رایگان دارو و خدمات لازم برای درمان و در صورت در دسترس نبودن در منطقه، انتقال رایگان بیمار به مراکز درمانی مورد نیاز.

۲) اجرای همیشگی ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی؛ ترمیم و برقراری حقوق مناسب بیمه‌شدگان و تعیین حداقل حقوق متناسب با سبد معیشت.

۳) درمورد ماده ۶۹؛ خواهان لغو هر نوع تبعیض میان بازنشسته همکار و غیرهمکار سازمان تأمین اجتماعی شده.

۴) اعتراض به حقوق‌های نجومی مدیران سازمان و مدیران شستا.

۵) اعتراض به کم‌کاری کانون‌ها در انجام وظایف و در برخی موارد شکایت کانون‌ها از مطالبه‌گران به مراجع قضائی و انتظامی.

۶) پیگیری درمورد افزایش حقوق بازنشستگان. بیش از ۷۰ درصد حداقل‌بگیر هستند و حداقل حقوق ۴.۲ میلیونی به‌هیچ‌وجه کافی نیست. حداقل حقوق باید مطابق سبد معیشت باشد و سایر سطوح نیز به همین نسبت افزایش یابد.

‌۷) اجرای کامل و همیشگی همسان‌سازی. ۲۵ درصد باقی‌مانده بودجه همسان‌سازی که در تعهد دولت بوده، باید هرچه زودتر تأمین شود و مابقی همسان‌سازی به‌طور کامل اجرا و همیشگی بشود.‌

۸) الزام کانون به پیگیری، پاسخ‌گویی و بازگرداندن اموال غارت‌شده و ضایع‌شده.‌

۹) اعتراض به نبود ردیف در بودجه ۱۴۰۱ دولت برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی.

‌۱۰) لزوم کنترل و حسابرسی بر کارکرد هلدینگ شستا و حقوق مدیران شستا و دیگر مدیران سازمان تأمین اجتماعی.‌

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا