دیدگاه‌ها

به بهانه پیام نوروزی رضا پهلوی

رحمان- ا

… برای بازگرداندن عزت و شکوه و سربلندی ایران آگاهانه راه سومی را انتخاب می کردند که اهداف مهم آن برخاسته از نیازها و ضرورت های ملی و مردمی کشورمان بوده است که بنیان آن می تواند بر سه شعار محوری، آزادی، استقلال و حکومت ملی و دمکراتیک استوار باشد.

لطفا به ادامه سناریو بازگشت حکومت پادشاهی توجه کنید، به پیام نوروزی این نوادهِ ستمگر مظلوم، رضا پهلوی پادشاه آینده ایران، که اکنون تکیه بر کاخ سفید و پنتاگون زده است، گوش فرا دهید. همو که غرب و امریکا سالها در آب نمک خوابانده، با امکانات مالی و رسانه ای از او چهره مناسب جایگزین رژیم ایران در ذهن و باورهای بسیاری از مردم ساده اندیش ساخته است. رضا پهلوی در فرازی از سخنانش در این پیام، از پروژه ساخت ایران نوین می گوید که (با کوشش تک تک ایرانیان ممکن می شود. از نقش جوانان برومند می گوید که عشق شان به ایران آنان را مصمم به تغییر وضع موجود کرده است، نقل به مضمون). بی گمان مقصود او از تغییر وضع موجود بازگشت به گذشته است، احیا نظام پادشاهی که چندین نسل از مردم کشورمان قبل از انقلاب ۱۳۵۷ با تمامی گوشت و پوست و استخوان شان آن را لمس کردند. بسیاری از سیاست زدگان ساده اندیش که حتی درک کوتاهی به درازای ۱۰۰ ساله از تاریخ  ایران ندارند و طبعاً از تجارب گذشته میهن خویش هیچ نیاموخته اند، با شنیدن این سخنان با تکرار تراژدی تلخ دیگری از تاریخ روبرو می شوند، چقدر درد آور است و در عین حال مسخره، این امید واهی و فرضی، که برخی در رویای خویش و افق نگاهشان حتی گاهی صادقانه، از رویِ حسن نیت، چشم امیدشان به بازگشت اوست، به پادشاهی دست پرودهِ ماموران کارکشته و مجرب سازمان سیا، که روزشماری می کنند تا بار دیگر تاریخ را به عقب بازگردانند و با این گمان، آفتاب پادشاهی در ایران زمین از کاخ سفید طلوع کند. بدین سان دیکتاتوری با کت و شلوار و کراوات و چهره آراسته، سخنانی پر زرق و برق در دفاع از دمکراسی دروغین و شعارهای مردم فریب، جایگزین دیکتاتوری با ریش و لباده و تسبیح شود. من نمی دانم آنانی که دلبسته این منجی ایران هستند اساسا به سیرِ سرگذشت خاندان پهلوی اندیشیده اند و می دانند، یا نمی دانند آنان با مردم و کشور ایران چه کرده اند، یا هر از گاهی زیر فشار سیاست های ارتجاعی و ضد مردمی، به ستوه آمده و شعار، رضا شاه/ روحت شاد را سر می دهند و شبکه های وابسته به سرمایه داری جهانی آنرا بزرگنمایی می کنند و در سطحی فراگیر از طریق همان شبکه های وابسته، ذهن مردم را شبانه روز بمباران می کنند، به عاقبت تلاش خود برای بازگشت رضا پهلوی مظلوم!! و شاید مغموم! اندیشیده اند؟ آیا نمی دانند پدر و پدر بزرگ او دست نشانده سیاستمداران کاخ سفید و لندن بودند که اکنون ایشان به قولی (پادشاه در  تبعید) از آنها فرمان می گیرد!!!؟ من نمی دانم آنانی که زیر فشار رژیم حاکم بر ایران هستند، می دانند، یا نمی دانند، پدر بزرگ ایشان با کودتای سوم اسفند ۱۲۲۹ توسط انگلا ساکسون روی کار آمد و بعد از تثبیت خود با تصویب قانون سیا اقدام به قلع و قمع بسیاری از اندیشمندان و رجال بزرگ و حزب کمونیست و گروه ۵۳ نفر کرد و در سال ۱۳۲۰ تنها با اشاره انگشت سفیر کبیر انگلیس در ایران به جزیره موریس تبعید شد. متاسفانه برخی سیاسیون برای بزرگنمایی رضا شاه، ساده دلانه برخی اقدامهای رفرمیستی و شبهه مدرنیته او را بزرگ جلوه می دهند اما توجهی ندارند که کارهای او به صورت دستوری از بالا بوده و اساسا هیچ تغییر بنیادی در زیر ساخت های اقتصادی و مناسبات اقتصادی فئودالی و ما قبل از فئودالی به وجود نیاورد. پدر ایشان در فاصله کوتاه ۱۲ ساله بعد از تحولات جنگ جهانی دوم و روی کار آمدن دولت ملی دکتر محمد مصدق در ایران با کودتایِ امریکایی بر سریر قدرت نشست و از فردای کودتا شروع به کشتار بهترین، وطن دوست ترین فرزندان این مرز و بوم کرد و در سال۱۳۵۷ در اثر طوفانی ویرانگر که در ایران شروع شد و زیر فشار انقلاب مردم، با دستور کارتر رئیس جمهور وقت امریکا توسط ژنرال هایزر از پادشاهی عزل و با چشمانی گریان تن به تبعید داد!!؟ آقای رضا پهلوی در طول سالهای گذشته، با شبکه های متعدد و هزینه های هنگفت که در اختیارشان قرار گرفته، حتی یک جمله درباره حکومت استبدادی پدر و پدر بزرگ شان  بر زبان نیاوردند و هیچگاه اشاره ای به جنایت های فجیع ساواک که بسیاری از مبارزان عدالتخواه و مدافعان آزادی را شکنجه و اعدام کرد، نکردند، اما خیلی سهل و آسان از کنار نظام استبدادی پدرشان عبور کردند. آنانی که شعار رضا شاه/ روحت شاد را سر می دهند، ای کاش قدری از نسلهای گذشته و از دست های آلوده به خون این خانواده و غارتگران داخلی و خارجی در تاریخ این سرزمین می آموختند تا به جای شعار های هیجانی و احساسی متاثر از تبلیغات رسانه های خارجی با چشمانی باز از حکومتی سوخته دست می شستند و برای بازگرداندن عزت و شکوه و سربلندی ایران آگاهانه راه سومی را انتخاب می کردند که اهداف مهم آن برخواسته از نیازها و ضرورت های ملی و مردمی کشورمان بوده است که بنیان آن می تواند بر سه شعار محوری، آزادی، استقلال و حکومت ملی و دمکراتیک استوار باشد.

رحمان- ا

۴ فروردین ۱۴۰۱

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا