فرهنگی

چرا حرکت‌های اعتراضی معلمان «جنبش» است؟

جنبش معلمان؛ یک جنبش تمام (بخش دوم)؛ مقاومت، از خود گذشتگی، کمک و همیاری یکی از ویژگی‌هایی است که به‌تداوم جنبش معلمان منجر شده است و این نشانه برخورداری آن از ویژگی «تعهد» است. از همین رو می‌توان با قطعیت جنبش معلمان را در ردیف جنبش‌های اجتماعی امروز ایران قرار داد…

سعید مدنی: جنبش چیست؟ چه ویژگی‌هایی دارد؟ چرا حرکت‌های اعتراضی معلمان را جنبش می‌نامیم؟ اعتراض‌ها گاهی شکل جمعی پیدا نمی‌کند. مثلا برای اعتراض به حجاب اجباری اغلب زنان و دختران دسته جمعی اعتراض نمی‌کنند اما با سر نکردن حجاب یا کنار زدن روسری در هر فرصتی سعی می کنند اعتراض خودشان را نشان دهند، این رفتارها اعتراضی است ولی جنبش نیست.

شورش هم شکل دیگری از اعتراض جمعی است. تجمع ناگهانی یک جمع برای مدتی کوتاه از چند ساعت تا چند روز. هر شورش می‌تواند مقدمه شکل گیری یک جنبش باشد اما هر شورشی جنبش نیست.

جنبش چند ویژگی دارد و هر کنش اعتراضی که این ویژگی‌ها را داشته باشد می‌توان نام جنبش را بر آن نهاد. از دید “آلن تورن” جنبش اجتماعی بر پایه سه اصل «هویت جنبش»، «موضوع مبارزه» و «چشم انداز یا مدل اجتماعی جنبش» تعریف می‌شود.

جنبش‌ها از «وحدت» برخوردارند یعنی نمادها و نشانه‌های مشترکی دارند که نمود جنبش به شمار می‌روند. نشان‌ها، آوازها و سروده‌ها ، عکس‌ها و شعارها نمودهای وحدت هستند. جنبش معلمان در گردهمایی های متعدد نشان داده که از حمایت جمع کثیری از معلمان برخوردار است. «تعداد» به این ویژگی جنبش‌ها اشاره دارد.

مقاومت، از خود گذشتگی، کمک و همیاری یکی از ویژگی‌هایی است که به تداوم جنبش معلمان منجر شده است و این نشانه برخورداری آن از ویژگی «تعهد» است. از همین رو است که با قطعیت می‌توان جنبش معلمان را در ردیف جنبش‌های اجتماعی امروز ایران قرار داد.

منبع و متن کامل

@kaleme

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا