فرهنگی

امنیت غذایی نیاز اصلی انسان

هفته ها است که گرانی به دلیل اجرای طرح دولت برای حذف ارز ترجیحی افزایش پیدا کرده و اغلب کالاها چند برابر گران شده اند. در وضعیت کنونی برخی از اقشار جامعه از جمله طبقه کارگر و قشر متوسط آسیب می بینند. این روز ها زندگی ایرانیان پر است از گفت و گو درباره تورم و گرانی. قفسه های نیمه خالی روغن ، ماکارونی و تمام شدن خارج از وقت نان در نانوایی ها از جمله صحنه های ناخوشایندی است که این روزها به وفور دیده می شود. ستاره صبح در رابطه با ابعاد اجتماعی گرانی با امان الله قرائی مقدم، جامعه شناس گفت و گو کرده که در ادامه می خوانید:…

جامعه با گرانی ها روبرو است گرانی که به نظر می رسد فشار بر مردم می آورد، تحلیل شما از وضعیت اقتصادی امروز کشور و آثار اجتماعی اجتماعی این اتفاقاتی چیست؟
جامعه ایران امروز در برابر گرانی ها در حالت بدی قرار دارد چون می داند که این وضعیت ادامه خواهد داشت. گرانی امنیت اجتماعی را کاهش می دهد و التهاب می آفریند. آبراهام مازلو جامعه شناس بزرگ می گوید تا وقتی نیاز های فیزیولوژیکی انسان تامین نشود هیچ نیاز دیگری خودنمایی نمی کند. اولین قاعده هرم مازلو نیاز های فیزیولوژیکی و در راس آن ها گرسنگی قرار دارد. نیاز بعدی انسان ها امنیت است. نیاز سوم نیز تعلق اجتماعی است و نیاز چهارم احترام و قدر و منزلت است. دقت داشته باشد که تامین این سه نیاز اساسی انسان ها در کشور ما چالش روبرو است. نیاز آخر خودیابی یا رسیدن به آن چیزی است که انسان می خواهد. وقتی نیاز فیزیولوژیکی اش برآورده نشود امنیت جامعه به خطر می افتد. فردریگ هربرگ مساله تغذیه را مهمترین عامل سلامت جسمی می داند. چرا مردم دست به اعتراض می زنند یا شورش می کنند؟! چون امنیت فیزیولوژیکی خود را در خطر می بینند. رفتارهای اعتراضی مردم واکنش به احساس خطر است

اعتراضاتی در برخی از شهر های کشور گزارش می شود. اگر این اعتراضات را واکنش جامعه به گام های اول اصلاحات اقتصادی بدانیم آیا می توان از هم اکنون گفت طرح اقتصادی دولت موفق می شود یا خیر؟
مساله فروریختن طبقه متوسط به طبقات پایین است. طبقات متوسط خود به دو طبقه متوسط بالا و متوسط پایین تقسیم می شوند. طبقه متوسط دارای اطلاعات و آگاهی است. وقتی جمعیتی با این کیفیت وارد طبقات فرودست جامعه می شود، این اقشار را تحریک می کنند که می تواند پیامد داشته باشد.
نتیجه نارضایتی طبقه متوسط، ایجاد نارضایتی دیگر اقشار جامعه است. در دهه های اخیر رسانه ها نیز در آگاه سازی جامعه تاثیر به سزایی داشتند همانطور که می بینیم زنان و مردان روستایی ما دیگر آن مردمان دهه های پیش نیستند. اخبار از طریق رسانه ها پخش می شوند و در انتشار نارضایتی نقش دارند. مدت کمی از انتشار خبر سفر خانواده رییس مجلس به ترکیه گذشته است. تاثیر منفی انتشار این خبر در بین خانواده های قشر متوسط بسیار گسترده بود. این وضعیت جوش و خروشی در درون جامعه و در مرز بین طبقه متوسط و طبقه فرودست پدید می آورد. من به عنوان یک جامعه شناس با مشاهده مشکلات معیشتی مردم احساس خطر می کنم.

هجوم مردم برای خرید بیش از نیاز صحنه های دلخراشی را خلق کرده از جامعه انتظار می رود در چنین شرایطی رفتاری از روی تعقل و اتحاد نشان بدهد چرا شاهد چنین صحنه هایی هستیم؟
در همه جای دنیا همینطور است. در ابتدا به دیدگاه مازلو اشاره کردم این واکنشی است در برابر به خطر افتادن امنیت غذایی انسان. وقتی شکم فرد گرسنه است به نیک و بد کارش فکر نخواهد کرد.
امروز احساس عدم امنیت غذایی بوجود آمده است و رفتار هایی که می بینیم به دلیل اثر روانی گرانی است و جامعه هنوز به مرحله گرسنگی نرسیده است در آن مرحله من و شما هم یکی از کسانی خواهیم بود که دست به چنین کارهایی می زنند. امنیت غذایی مهمترین نیاز انسان است و صحت تئوری علمی خود را در رفتارهای جامعه نشان می دهد.

ستاره صبح

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا