اخبار

یک انقلاب واقعی کلیت نظام ایران را نشانه گرفته است

روزنامهٔ‌ لوموند در شمارهٔ‌ امروز خود در مصاحبه ای با پژوهشگر فرانسوی “استفندودوآنون” که به تازگی از ایران بازگشته است دربارهٔ‌ ماهیت تحولات و اعتراض های جاری ایران انجام داده که در آن نگات قابل توجه ای وجود دارد. این پژوهشگر فرانسوی می گوید:” حکومت اسلامی ایران در برابر تظاهرات اعتراضی که در این کشور ابعاد ملی یافته کاملاً غافلگیر شده است….

به گفتهٔ‌ استفن دودوآنون، آنچه در ایران امروز می گذرد یک انقلاب به معنای حقیقی کلمه است. نویسندهٔ‌ فرانسوی یادآور شده است که این انقلاب ریشه در اعتراض های پراکنده ای دارد که علیه فقر و فاجعهٔ‌ زیست محیطی طی سال های گذشته به طور دائم در جریان بوده است. او گفته است: بی دلیل نیست که این تظاهرات و اعتراض ها عمدتاً در مناطق و شهرهای حاشیهٔ‌ کویر ایران روی می داد. “استفن دودوآنون” سپس تصریح کرده است :” آنچه اکنون در جریان است کاملاً متفاوت است. رویدادهای جاری ایران یک انقلاب بزرگ ملی است که در بیش از چهل شهر این کشور به طور همزمان جریان دارد و مستقیماً و به طور رادیکال رأس حکومت اسلامی ایران را نشانه گرفته است. به گفتهٔ‌ پژوهشگر فرانسوی این ویژگی نقطهٔ‌ تمایز انقلاب جاری ایران در قیاس با جنبش سبز است.”

رادیو بین المللی فرانسه:استفن دودوآنون، با اشاره به شعارهای جوانان علیه حکومت اسلامی آن هم در شهرهای مذهبی مشهد و قم می گوید : “این قبیل شعارها بیش و پیش از هر چیز نشانهٔ‌ انزجار عمومی از نظام حاکم و مخالفت مردم نه فقط با کلیت جمهوری اسلامی، بلکه حتا با خود اسلام است.”

به گفتهٔ‌ پژوهشگر فرانسوی، توده های اصلی انقلاب حاضر در ایران را مردم پا برهنهٔ‌ محلات و مناطق فقیرنشین تشکیل می دهند و در این معنا می توان گفت که جمهوری اسلامی ایران دچار یک فروپاشی اجتماعی و ایدئولوژیک شده است.

او در ادامه افزوده است که بدون شک انقلاب جاری جمهوری اسلامی ایران را به خطر انداخته است. جامعه شناس فرانسوی تصریح کرده است که در قیاس با جنبش سبز اینبار کلیه اظهارات مقامات رژیم نشان می دهد که اردوی ترس تغییر کرده است:” آنکه می ترسد حکومت است، نه مردم.”

استفن دودوآنون می افزاید : “در قیاس با جنبش سبز که عمدتاً در تهران متمرکز بود و به همین خاطر سرکوب آن برای حاکمان ایران آسان بود، انقلاب جاری ایران سراسری، سریع و رادیکال و به همین دلیل مهار و سرکوب آن دشوار و پرمخاطره است. او می افزاید:”  شواهد[عینی] نشان می دهد که این انقلاب شکاف و اختلافات درونی قدرت را تشدید کرده است.

از سخنان پژوهشگر فرانسوی بر می آید که بارزترین مشخصهٔ‌ انقلاب جاری ایران از سیاست های ضد مردمی رژیم و ساختار های” ولایی”آن است، هر چند سران رژیم می کوشند آن را همانند گذشته به قدرت های خارجی نسبت بدهند. اما، این قبیل اتهامات به گفتهٔ‌ استفن دودوآنون، نشان دهندهٔ‌ آن است که حکومت کاملاً نسبت به مطالبات مردم ناشنوا و ناتوان است و قدرت واکنش آن بسیار ضعیف است.

پژوهشگر فرانسوی در ادامه افزوده است که زمین لرزهٔ‌ کرمانشاه در پدیداری زلزلهٔ‌ سیاسی حاضر در ایران بی نقش نبوده است. این زمین لرزه به خودآگاهی مردم ایران از دامنهٔ‌ فساد و دزدی و ناکارآمدی در درون قدرت جمهوری اسلامی ایران کمک کرد. این زمین لرزه به گفتهٔ‌ جامعه شناس فرانسوی به مردم ایران فهماند که در برابر رژیم حاکم هم سرنوشت هستند. او در پایان تأکید کرده است که انقلاب مردم ایران نه این یا آن فرد بلکه کلیت نظام اسلامی ایران را هدف گرفته است.

در اینجا البته باید به تلاش صادقانه و کوشش انسان‌دوستانهٔ نیرو های سیاسی و حزب ها و سازمان های سیاسی که بیش از هشتاد سال مبارزه بی امان در راه سعادت و بهروز ی و بهتر زیستن مردم جان گذشتگی و فداکاری های بی شماری از خود نشان داده اند ارزش گذاشت که به‌رغم همهٔ مشکلات و سدهایی که در پیش پای آنان بوده و هست بی‌وقفه در کمک به هم‌وطنان خود می‌کوشند. راهِ حل بنیادی و پایدار این معضل های جامعه و رهاییِ کاملِ  از بحران‌های پی در پی روزافزون در گرو طردِ رژیم ولایت ‌فقیه و توقف کامل برنامه های اقتصادی-اجتماعی آن است.که بی تردید علاج واقعی آن استقرار حکومت ملی و دمکراتیک است!

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا