گوناگون

سازمان ملل متحد: طی ١٠ سال بیش از ٣٠٠ هزار غیر نظامی سوری کشتە شدند

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اخیر گزارش خود نسبت بە وضعیت حقوق بشر در سوریە ابراز نگرانی کرد و فاش کرد کە از ماە مارس ٢٠١١ تا مارس ٢٠٢١، بیش از ٣٠٠ هزار غیرنظامی سوری در نتیجە جنگ داخلی این کشور کشتە شدند….

در گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل آمدە کە طی ١٠ سال اول جنگ داخلی سوریە، ٣٠۶ هزار و ٨٨٧ غیر نظامی این کشور قربانی جنگ داخلی این کشور شدند.

در گزارش منتشرە همچنین بە وضعیت اسفبار زنان و کودکان این کشور اشارە شدە کە طبق آمار خود سازمان ملل، بیش از ١٠٠ زن زندانی طی ١٨ ماە اخیر در یک اردوگاە سوریە کشتە شدند.

طبق این گزارش، آمار ارائه شده مربوط به سربازان و شبه‌نظامیان کشته شده نیست و نظامیان کشته شده در جنگ سوریه نیز تعدادشان به ده‌ها هزار نفر می‌رسد.

علاوە بر کشتە شدگان، در پی جنگ داخلی سوریە میلیون‌ها سوری نیز آوارە شدەاند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا