دیدگاه‌ها

زوال استبداد دینی حتمی است

تغییرات جامعه ایران عمیق تر از آن است که با سیاست باتوم و بازداشت و گشت ارشاد قابل بازگشت باشند. دیروز نوجوانان شیرازی پاسخ آن همه تبلیغات حکومتی “سلام فرمانده ” را دادند فردا زنهای شجاع ایرانی با دهن کجی به اجبار پاسخ گشت ارشاد را میدهند. توانستند با بازداشتهای گسترده صدای معلمان را خفه کنند؟

خدا همان خداست مردم اما تغییر کرده اند

مجتبی نجفی

حاکمیت در یک روز مصطفی تاجزاده کنشگر سیاسی، رسول اف و آل احمد دو چهره سینمایی را بازداشت کرد. پیام روشن است” میخواهیم همه را خفه کنیم.” حاکمیت دیگر ستیز با مردم سر جنگ دارد. ناتوان از مهار تورم، سیاست “یا روسری یا توسری” را راه انداخته. چند روز پیش، آیت الله خامنه ای توئیت کرد خدای امروز همان خدای دهه شصت است. این توییت نشانه ای از تعمیق و تداوم سیاست سرکوب است. همچنانکه دهه شصت از سیاه ترین دهه های تاریخ معاصر ماست. پیام رهبری واضح است” سرکوب شدید تر میشود.” اما محاسبه اش از امروز غلط است. مردم امروز، مردم دهه شصت نیستند همچنانکه بازداشت شدگان هم ایرانی های دهه شصت نیستند. این یعنی اینکه مردم و جامعه عوض شده اند اما حاکمیت در دهه شصت باقی مانده.

زوال استبداد دینی حتمی است. این را نه ایمانی که تحلیلی میگویم. تغییرات جامعه ایران عمیق تر از آن است که با سیاست باتوم و بازداشت و گشت ارشاد قابل بازگشت باشند. دیروز نوجوانان شیرازی پاسخ آن همه تبلیغات حکومتی “سلام فرمانده ” را دادند فردا زنهای شجاع ایرانی با دهن کجی به اجبار پاسخ گشت ارشاد را میدهند. توانستند با بازداشتهای گسترده صدای معلمان را خفه کنند؟

در سال هشتاد و هشت وقتی با جنبش پیشروی سبز و خیل عظیم جوانان دموکراسیخواه مواجه شدند گفتند احکام زندان را آنقدر بالا می بریم که هزینه سیاست سنگین شود. بالا بردند. پنج سال تا ده سال. زندانها خالی شد؟ هرگز. آب در هاون میکوبید. میدان مقاومت در داخل ایران است. سیاست حصر و حذفتان پاسخ نداده و نخواهد داد. خدای دهه شصت و چهارصد یکی است اما مردم امروز مردم دیروز نیستند. از شما بیزارند. چون دیگر ستیز هستید. حالا بازداشت میکنید تا به کنشگران مدنی زهر چشم نشان دهید اما در برابر شبکه نفوذ اسرائیل مستاصل هستید و یا شاید همین آمران به انسداد سیاسی از شبکه نفوذ باشند.

هر چه هست مدتهاست جبهه های نبرد را باخته اید و بیهوده دست و پا میزنید. ملتی که از شاه گذشت از شیخ هم  میگذرد و به ایران دموکرات و سکولار سلام میدهد. هزار و چهارصد، دهه شصت نیست. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.

برگرفته از کانال تلگرامی نویسنده

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا