گوناگون

پا برهنه ها و گرسنگان از خارج دستور نمی گیرند!

وزیر اطلاعات رژیم ایران اعتراضات مردمی را بە خارج نسبت داد….
روز یکشنبە ١٩ تیر “اسماعیل خطیب” وزیر اطلاعات رژیم ایران بدون توجە بە واقعیت‌های جامعە ایران و وجود بحران عمیق اقتصادی در این کشور هر گونە اعتراضات مردمی را بە بیگانگان نسبت داد و هشدار داد کە این دشمن است کە مردم را بە گسترش نارضایتی‌ها سوق می‌دهد.

در گزارشی کە یکی از خبرگزاری‌های وابستە بە رژیم از “اسماعیل خطیب” منتشر کردە آمدە کە “راه و روش جدید دشمنان گسترش نارضایتی و ناامید کردن مردم نسبت به کارآمدی نظام است”.

وزیر اطلاعات رژیم ایران همچنین هشدار داد کە دشمنان قصد دارند به ‌وسیله آن اقتدار نظام را مخدوش کنند.

از سوی دیگر کاربران فضای مجازی ضمن محکوم کردن گفتەهای وزیر اطلاعات رژیم تاکید کردند کە در راستای احقاق حقوق خود حتی از جان خود نیز خواهند گذشت.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا