گوناگون

افزایش نرخ بیکاری و رشد شاخص فلاکت

با در نظر گرفتن دو شاخص بیکاری و تورم می‌توان سطح رفاهی خانوار را  مورد ارزیابی قرار داد. برآیند این دو متغیر در حقیقت تصویرگر رشد  شاخص فلاکت در جامعه است.جمعیت بیکار کشور در بهار امسال به حدود ۲۴ میلیون نفر رسید.

پیامدهای جراحی اقتصادی

روزنامه جهان صنعت- مرکز آمار تصویر بیکاری و اشتغال در بهار ۱۴۰۱ را ترسیم کرد. گزارش این مرکز نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در مقایسه با بهار ۱۴۰۰ بیشتر شده است. رقم نرخ بیکاری طبق اطلاعات ارائه‌شده در سه ماهه امسال ۹/۲ درصد بوده که ۴/۰ بیشتر از سه ماهه اول سال قبل است. هرچند نرخ بیکاری در بهار امسال نیز تک‌رقمی مانده، اما کاهش نیم‌درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در مقایسه با بهار سال گذشته نشان از تداوم خروج افراد از بازار کار دارد. آن‌طور که داده‌ها نیز نشان می‌دهد، مشارکت افراد در بازار کار از سال ۹۷ به تدریج کاهشی بوده و هرچند در سه ماهه نخست سال گذشته شاهد بهبود اندک نرخ مشارکت اقتصادی بوده‌ایم، اما در بهار امسال خروج افراد از بازار کار بار دیگر سرعت گرفته است. این مساله نشان می‌دهد که یافتن شغل برای جمعیت فعال اقتصادی سخت‌تر شده که خود گویای وضعیت رکودی اقتصاد و غیرفعال بودن واحدهای تولیدی است. نکته قابل توجه آنکه اشتغال در دو بخش صنعت و کشاورزی نیز در مدت یادشده با افت مواجه شده و مشارکت‌کنندگان اقتصادی بیشتر در حوزه‌های خدماتی به کار گرفته شده‌اند. با در نظر گرفتن نرخ بیکاری ۲/۹ درصدی و تورم نقطه‌ای ۵/۵۲ درصدی، نرخ فلاکت اقتصادی بهار امسال به ۷/۶۱ درصد می‌رسد که رکورد جدیدی در نوع خود به حساب می‌آید و بیانگر افول سطح رفاهی خانوارهاست.

مرکز آمار تازه‌ترین بررسی‌های خود از وضعیت اشتغال در بهار ۱۴۰۱ را اعلام کرد. طبق اعلام این مرکز، نرخ بیکاری در بهار امسال به ۲/۹ درصد رسیده که در مقایسه با زمستان سال گذشته تغییری نکرده است. با این حال این نرخ در مقایسه با نرخ بیکاری بهار سال گذشته (۸/۸ درصد)، ۴/۰ درصد بیشتر است. به این ترتیب جمعیت بیکار کشور در بهار امسال به حدود ۲۴ میلیون نفر رسیده که در مقایسه با بهار سال قبل ۱۰۸ هزار نفر بیشتر شده است…آن‌طور که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، نرخ مشارکت اقتصادی در بهار امسال با افت نسبت به بهار سال گذشته همراه شده است. در حالی که این نرخ در بهار ۱۴۰۰ برابر با ۴/۴۱ درصد بوده، این نرخ در مدت مشابه امسال به ۹/۴۰ درصد رسیده که نشان‌دهنده عقبگرد ۵/۰ درصدی آن است. از آنجا که نرخ مشارکت اقتصادی نشان‌دهنده جمعیت فعال بازار کار است با توجه به جداول آماری ارائه شده می‌توان گفت که ۹/۲۵ میلیون نفر در بهار امسال از نظر اقتصادی فعال و جویای کار بوده‌‌اند. از مقایسه تغییرات این نرخ نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز مشخص می‌شود که حدود هزار نفر از بازار کار خارج شده‌اند. طبق بررسی‌ها، نرخ مشارکت اقتصادی بهار امسال حتی از بهار سال ۹۹، یعنی زمان بحران کرونا نیز پایین‌تر است، چه آنکه در بهار سال ۹۹ این نرخ برابر با ۴۱ بوده است….

بررسی وضعیت بیکاری زنان و مردان نیز نشان می‌دهد که بازار اشتغال به انحصار مردان درآمده است. در حالی که نرخ بیکاری مردان در بهار سال گذشته برابر با ۵/۷ درصد بوده این نرخ برای زنان دو برابر و معادل ۱/۱۶ درصد بوده است. در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز در بهار امسال، نرخ بیکاری مردان ۷/۲۰ درصد و نرخ بیکاری زنان ۷/۴۰ درصد بوده است. در این گروه سنی، نرخ بیکاری مردان نسبت به بهار سال قبل ۸/۱ درصد و نرخ بیکاری زنان نیز ۸/۲ درصد بیشتر شده است. آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که وضعیت بیکاری در میان زنان بدتر از مردان بوده است. از منظر مشارکت اقتصادی نیز، ۶۸ درصد مردان در سال گذشته فعال بوده‌اند حال آنکه این نرخ برای زنان ۸/۱۳ درصد بوده است. حتی از میان جمعیت فارغ‌التحصیل دانشگاهی نیز، سهم مردان بیکار ۱/۹ درصد و سهم زنان بیکار ۳/۲۲ درصد بوده است.بررسی وضعیت اشتغال در حوزه‌های مختلف اقتصادی اما نشان می‌دهد که بخش خدمات همچون همیشه بیشترین میزان اشتغال را داشته است. آن‌طور که بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، سهم بخش خدمات از ایجاد شغل بهار امسال برابر با ۲/۵۱ درصد بوده است، حال آنکه این مهم برای بخش صنعت و کشاورزی به ترتیب ۷/۳۲ و ۱۶ درصد بوده است.

اما با در نظر گرفتن دو شاخص بیکاری و تورم در سال گذشته می‌توان سطح رفاهی خانوار را نیز مورد ارزیابی قرار داد. برآیند این دو متغیر در حقیقت تصویرگر شاخص فلاکت در جامعه است. مرکز آمار نرخ بیکاری بهار امسال را ۲/۹ درصد اعلام کرده است.نرخ تورم پایان خردادماه امسال از سوی این مرکز برابر با ۴/۳۹ درصد اعلام شده است. از برآیند این دو عدد، نرخ فلاکت ۶/۴۸ درصدی به دست می‌آید. در بهار سال گذشته نرخ تورم نقطه‌ای و نرخ بیکاری به ترتیب برابر با ۴۳ و ۸/۸ درصد بود که از برآیند این دو نرخ فلاکت ۸/۵۱ درصدی حال می‌شود. در پایان سال گذشته نیز از مجموع نرخ تورم ۲/۴۰ و ۲/۹ درصدی نرخ فلاکت برابر با ۴/۴۹ درصد بوده است.هرچند با در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه به نظر می‌رسد که نرخ فلاکت بهار امسال با اندکی بهبود همراه بوده، اما اگر نرخ تورم ۵/۵۲ درصدی را ملاک قرار دهیم، عدد شاخص فلاکت برابر با ۷/۶۱ درصد خواهد شد که بالاترین نرخ فلاکت از سال ۹۶ به بعد محسوب می‌شود.طبق آمارهای موجود، بالاترین نرخ فلاکت نیز پیش از این در سال ۹۸ و برابر با ۳/۶۱ درصد به دست آمده است.

با در نظر گرفتن تورم سالانه و محاسبه شاخص فلاکت بر اساس آن نیز مشخص می‌شود که این شاخص برای چهارمین بار از سال ۹۸ به بعد بالای عدد ۴۵ قرار گرفته است. با استناد به آمارهای ارائه شده می‌توان گفت که شاخص فلاکت در بهار سال جاری به نقطه اوج خود رسیده که سهم نرخ تورم در این مهم بسیار بیشتر بوده است. این نرخ بیان‌کننده این واقعیت است که هم فضای رکودی بر اقتصاد حاکم است و هم شاخص‌های قیمتی به طور مداوم در حال رشد هستند. از همین‌رو است که شاخص فلاکت را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت رفاهی خانوارها مورد استفاده قرار می‌دهند.

اگر نگاهی به جزئیات تورمی سال‌های گذشته نیز بیندازیم به این نتیجه می‌رسیم که میزان افزایش قیمت‌ها در کالاهای خوراکی و مورد نیاز خانوار بسیار زیاد بوده است. این مساله به ویژه در مدت اخیر بسیار نگران‌کننده نیز شده به طوری که نرخ تورم کالاهای خوراکی در خردادماه امسال به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.این مساله به معنای کوچک شدن سفره معیشتی خانوارهاست. در عین حال در سه سال اخیر و به دلیل شرایط کرونایی، اشتغال در وضعیت مناسبی قرار نداشته و بر جمعیت بیکار جامعه افزوده شده است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا