زحمتکشان

چهارمین تجمع اعتراضی کارگران پلی‌اکریل طی هفت روز اخیر

صبح امروز (سه شنبه۱۴ آبان ماه) بیش از هزار نفر از کارگران پلی اکریل ایران برای چهارمین بار در طی هفت روز اخیر در اعتراض به آنچه سیاست «کوچک سازی کارخانه» عنوان می‌کردند در محوطه داخلی کارخانه تجمع کردند…

یکی از نمایندگان کارگران کارخانه پلی اکریل ایران درباره دلیل استمرار تجمع کارگران به ایلنا گفت: ما انتظار داشتیم با شروع اعتراضات، مسئولان کارخانه و مقامات استانی نگرانی کارگران را درباره پروژه جداسازی شرکت‌های وابسته و انتقال قرارداد‌ها به شرکت‌های اقماری بشنوند اما در طول هفت روز گذشته واکنش قابل قبولی از جانب آنان دریافت نکردیم و به همین دلیل تصمیم به ادامه اعتراض داریم.

این کارگر از اضافه شدن مهندسان این کارخانه به تجمع اعتراضی کارگران خبر داد و افزود: جمعی از بازنشستگان پلی‌اکریل نیز امروز قصد داشتند به جمع کارگران معترض بپیوندند اما نمایندگان کارگری برای جلوگیری از تداخل مطالبات صنفی، آنان را از این کار منصرف کردند.

این کارگر که به نمایندگی از همکارانش سخن می‌گفت با تاکید بر اینکه با وجود اعتراض صنفی کارگران، تولید در کارخانه پلی اکریل متوقف نشده است، اظهار داشت: تجمع کارگران در حالی ادامه دارد که آنان با تشکیل تیم‌های کنترلی، سعی کرده‌اند در جریان اعتراضات، زیانی به تولید وارد نشود.

نماینده کارگران در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران این واحد، استعفای مدیران است تصریح کرد: آینده شغلی و معیشت بیش از ۱۵۰۰ کارگر پلی‌اکریل به تصمیماتی بستگی دارد که در حیطه مسئولیت مدیران است اما کارگران به تجربه دریافته‌اند مدیران فعلی شایستگی چنین مسئولیتی را ندارند.

صبح امروز (سه شنبه۱۴ آبان ماه) بیش از هزار نفر از کارگران پلی اکریل ایران برای چهارمین بار در طی هفت روز اخیر در اعتراض به آنچه سیاست «کوچک سازی کارخانه» عنوان می‌کردند در محوطه داخلی کارخانه تجمع کردند.

یکی از نمایندگان کارگران کارخانه پلی اکریل ایران درباره دلیل استمرار تجمع کارگران به ایلنا گفت: ما انتظار داشتیم با شروع اعتراضات، مسئولان کارخانه و مقامات استانی نگرانی کارگران را درباره پروژه جداسازی شرکت‌های وابسته و انتقال قرارداد‌ها به شرکت‌های اقماری بشنوند اما در طول هفت روز گذشته واکنش قابل قبولی از جانب آنان دریافت نکردیم و به همین دلیل تصمیم به ادامه اعتراض داریم.

این کارگر از اضافه شدن مهندسان این کارخانه به تجمع اعتراضی کارگران خبر داد و افزود: جمعی از بازنشستگان پلی‌اکریل نیز امروز قصد داشتند به جمع کارگران معترض بپیوندند اما نمایندگان کارگری برای جلوگیری از تداخل مطالبات صنفی، آنان را از این کار منصرف کردند.

این کارگر که به نمایندگی از همکارانش سخن می‌گفت با تاکید بر اینکه با وجود اعتراض صنفی کارگران، تولید در کارخانه پلی اکریل متوقف نشده است، اظهار داشت: تجمع کارگران در حالی ادامه دارد که آنان با تشکیل تیم‌های کنترلی، سعی کرده‌اند در جریان اعتراضات، زیانی به تولید وارد نشود.

نماینده کارگران در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران این واحد، استعفای مدیران است تصریح کرد: آینده شغلی و معیشت بیش از ۱۵۰۰ کارگر پلی‌اکریل به تصمیماتی بستگی دارد که در حیطه مسئولیت مدیران است اما کارگران به تجربه دریافته‌اند مدیران فعلی شایستگی چنین مسئولیتی را ندارند.

این کارگر در ادامه باصبح امروز (سه شنبه۱۴ آبان ماه) بیش از هزار نفر از کارگران پلی اکریل ایران برای چهارمین بار در طی هفت روز اخیر در اعتراض به آنچه سیاست «کوچک سازی کارخانه» عنوان می‌کردند در محوطه داخلی کارخانه تجمع کردند.

یکی از نمایندگان کارگران کارخانه پلی اکریل ایران درباره دلیل استمرار تجمع کارگران به ایلنا گفت: ما انتظار داشتیم با شروع اعتراضات، مسئولان کارخانه و مقامات استانی نگرانی کارگران را درباره پروژه جداسازی شرکت‌های وابسته و انتقال قرارداد‌ها به شرکت‌های اقماری بشنوند اما در طول هفت روز گذشته واکنش قابل قبولی از جانب آنان دریافت نکردیم و به همین دلیل تصمیم به ادامه اعتراض داریم.

این کارگر از اضافه شدن مهندسان این کارخانه به تجمع اعتراضی کارگران خبر داد و افزود: جمعی از بازنشستگان پلی‌اکریل نیز امروز قصد داشتند به جمع کارگران معترض بپیوندند اما نمایندگان کارگری برای جلوگیری از تداخل مطالبات صنفی، آنان را از این کار منصرف کردند.

این کارگر که به نمایندگی از همکارانش سخن می‌گفت با تاکید بر اینکه با وجود اعتراض صنفی کارگران، تولید در کارخانه پلی اکریل متوقف نشده است، اظهار داشت: تجمع کارگران در حالی ادامه دارد که آنان با تشکیل تیم‌های کنترلی، سعی کرده‌اند در جریان اعتراضات، زیانی به تولید وارد نشود.

نماینده کارگران در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران این واحد، استعفای مدیران است تصریح کرد: آینده شغلی و معیشت بیش از ۱۵۰۰ کارگر پلی‌اکریل به تصمیماتی بستگی دارد که در حیطه مسئولیت مدیران است اما کارگران به تجربه دریافته‌اند مدیران فعلی شایستگی چنین مسئولیتی را ندارند.

این کارگر در ادامه با انتقاد از آنچه «وارونه‌نمایی اعتراض کارگران توسط برخی رسانه‌ها» می‌خواند، گفت: خبرگزاری […] از قول مدیریت، اعتراض صنفی ما را مانع برگزاری نماز جماعت عنوان کرده است، در صورتی که تنها دلیل برپا نشدن نماز جماعت، حضور نیافتن امام جماعت کارخانه در مسجد بوده است.

گفتنی است مدیرعامل شرکت پلی‌اکریل ایران امروز نیز در گفتگو با خبرگزاری دولت ایران، با بیان اینکه در مدت مدیریت سه ساله گذشته تاکنون حتی یک درصد از یکهزار و ۵۰۰ کارگر این شرکت بدون دلیل لغو قرارداد نشده است، گفته است: این شرکت در چندسال گذشته تعداد کمی را بدلیل ارائه مدارک جعلی تحصیلی لغو قرارداد کرده ولی با این وجود حتی آنان را به دادگاه و یا مراجع قانونی دیگر معرفی نکرده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که موضوع تجمعات اخیر کارگران اعتراض به اخراج نیست. کارگران شاغل در کارخانه پلی اکریل ایران مخالف تصمیم کارفرما مبنی بر جداسازی تعدادی از شرکت‌های زیر مجموعه‌ از بدنه پلی‌اکریل هستنند و معتقدند واگذاری شرکت پلی اکریل ایران به چند شرکت اقماری باعث تغییر مدیریت و کاهش امنیت شغلی کارگران و همچنین موجب تغییراتی در نحوه تنظیم قرارداد‌ها و سایر مزایای حقوقی آنان می‌شود.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا