زنان

آتنا دائمی: او در زندان بزرگ شد

به صبا کردافشاری چه گذشت که با وجود سن کمی که دارد شد مادری برای هم بندیانش؟ با جابجایی پی در پی او چه بر سرش خواهد آمد؟ او به واسطه تجربیات تلخ و با سختی ها در زندان بزرگ شد…

مرداد۹۷وقتی نوزده ساله بود در اعتراض به گرانی به تجمعات اعتراضی پیوست و وحشیانه بازداشت و در زندان قرچک به یک سال حبس محکوم شد،پس از۶ماه عادت به قرچک و انس به دوستان جدیدش به زندان اوین منتقل و داشت به فضا و دوستان جدید در اوین عادت میکرد که آزاد شد.به دلیل ظلم های بسیاری که در زندان ها شاهد بود پس از آزادی سکوت نکرد از آن ظلم ها گفت و همچنین به حجاب اجباری اعتراض کرد و پس از صد روز باز هم بازداشت شد،اینبار با مادرش راحله احمدی. مدتی در خانه امن و انفرادی سپاه بودند و بعد دوباره به زندان قرچک منتقل و مادرش با وثیقه آزاد شد.باز هم انس و عادت به دوستان و شرایط اما مجدد پس از مدتی به اوین منتقل شد. به۲۴سال حبس محکوم شد که۱۵سال از آن به دلیل مخالفت با حجاب اجباری با اتهام کذایی اشاعه فساد و فحشا بود و مابقی برای اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام!مدتی بعد مادرش را نیز برای اجرای حکم به زندان اوین آوردند اما پس از یک سال مجدد او را از مادرش جدا کردند و به بهانه عمومی بودن اتهام فساد و فحشا که اشد و‌ لازم الاجرا بود او را به زندان قرچک و به بند عمومی منتقل کردند! پس از یک سال با رای دیوان از اتهام اشاعه فساد و فحشا تبرئه شد و اشد مجازات او شد پنج سال به اتهام اجتماع و تبانی و مجدد خواستند او را به بند هشت،بند امنیتی زندان قرچک منتقل کنند اما با وجود اینکه میتوانست در شرایط بهتری نسبت به بندی که بود باشد،گفت میخواهد در کنار زندانیان عمومی بماند و ماند چون یاور آنها بود،مطالبات و حقوق آنها را پیگیری میکرد،حتی وقتی زندانی آزاد میشد از طریق دوستانش در بیرون زندان به او کمک میکرد…دیروز مجددا او را به زندان اوین منتقل کردند و‌ دیشب در زندان در کنار مادرش خوابید! اما من به دوستانش در بند عمومی زندان قرچک فکر میکنم که یکی از آنها گفت صبا مادرم بود و او را بردند. به صبا کردافشاری چه گذشت که با وجود سن کمی که دارد شد مادری برای هم بندیانش؟ با جابجایی پی در پی او چه بر سرش خواهد آمد؟ خوب میدانند که این جابجایی ها و تبعید ها چه شکنجه ای ست برای زندانی و خانواده و هم بندیان او و عامدانه او را و اطرافیانش را شکنجه میکنند! او و امثال او سرمایه هایی هستند که حکومت به دنبال حذف تدریجی آنهاست.

او به واسطه تجربیات تلخ و با سختی ها در زندان بزرگ شد…

به بهانه بازداشت معترضان به حجاب اجباری و انتقال او و دیگران به اوین و بی پناهی زندانیان جرائم عمومی بازمانده در قرچک از او نوشتم و یادآوردی میکنم او تنها نبود، این روند ناعادلانه و غیرانسانی برای یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی نیز بود.

برگرفته از اینستاگرام نویسنده

تیتر از صدای مردم

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا