جوانان

تناقض های فاحش در اعداد و ارقام آماری

بر اساس گزارش های اعلام شده در سانه های رسمی و از جمله  روزنامەهای منتشر شده از سوی رژیم، در روز دهم آذرماه ١٣٩٨ از مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاە اجتماعی انتشار بیرونی یافته بود؛ نرخ NEETها در ایران حدود ٣٠ درصد اعلام شدە بود….

واژە NEET، روایتگر وضعیت جوانان در سن ١۵ تا ٢۴ سالگی است که نه درحال تحصیلند نه مشغول مهارت‌آموزی و نه در جایی مشغول ‌کار هستند.

در آمار اخیر این مرکز رژیم این نرخ به ٧٠ تا ٧٧ درصد طی سال‌های ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ رسیده است.

آمار اخیر با گزارش سال ١٣٩٨ از مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاە اجتماعی رژیم سازگار نیست، اما ایران تحت حاکمیت رژیم “فقاهتی” را در کنار کشورهای آفریقایی در سطح جهان به رتبه اول در بالاترین نرخ NEETها می‌رساند.

بر اساس آمار اخیر این مرکز رژیم، در سال ١٣٩٩ از حدود ١١ میلیون جوان ١۵ تا ٢۴ سال، بیش از ٨ میلیون نفر از این جوانان در ایران بە عنوان NEETها یاد می‌شوند.

براساس مطالعات مختلف جهانی، این جوانان علاوه‌بر از دست دادن فرصت‌های آینده خود، به لحاظ اقتصادی و معیشت نیز سربار خانوار محسوب می‌شوند و بیش از دیگر گروه‌های سنی درمعرض بزهکاری، اعتیاد به موادمخدر و ارتکاب اعمال مجرمانه بوده و بر همین اساس سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در سطح دنیا بیشترین توجه را برای فراهم‌کردن امکان اشتغال و مهارت‌آموزی برای این‌دسته از جمعیت معطوف می‌دارند.

جامعە‌شناسان نسبت بە نرخ بالای NEETها در ایران هشدار دادە و از آن بە عنوان زلزلەایی ٨ ریشتری نام بردەاند کە پس‌لرزەهای آن هم اکنون نیز احساس می‌شود.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotne

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا