جوانان

استعفای دسته جمعی شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشور

شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشور در اعتراض به آیین نامه جدید شوراهای صنفی دانشجویان علوم پزشکی و اقدامات خصمانه وزارت بهداشت در حوزه دانشجویی ، دسته جمعی استعفا دادند….

در قسمتی از بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان آمده است:

تقلیل روحیه مطالبه گری و تضعیف تریبون مطالبه‌گری ، رویکردی ظالمانه به جامعه است و اگر این پدیده نامیمون در سطح جامعه دانشجویی باشد منتج به تضعیف فضای علمی خواهد شد.

متاسفانه بر خلاف جلسات و ارائه نظرات کارشناسی به معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، کسانی که باید وکلای دانشجویان باشند ، بدون قانع کردن ، در راستای تضعیف والاترین و مشروع ترین نهاد دانشجویی که برخواسته از آرای تمام دانشجویان با هر گرایش سیاسی و علقه ی فرهنگی می باشد، گام برداشتند.

وعده های کذب معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت متبوع مبنی بر جلسات بیشتر و بررسی کارشناسی موضوع همراه با حضور نمایندگان دانشجویی، عدم برگزاری جلسات منظم توسط معاون محترم فرهنگی دانشجویی، توهین های متعدد شخص معاون در جلسه رسمی و مشاور رسانه‌ای ایشان در مکالمات تلفنی به نمایندگان صنفی دانشجویان، عملکرد غیر دانشجویی و از همه مهم تر مخالفت صریح دکتر شیروژن با روحیه مطالبه گری، تیری زهر آگین به بدنه ی دانشجویی و اتمسفر مطالبه گری بود و در این برهه حساس تصمیمات غیر منطقی و به دور از خروجی جهت اعتلای شرایط دانشجویی دانشجویان مجموعه معاونت دانشجویی و فرهنگی محکوم به شکست و تحمیل خسران های غیر قابل جبران خواهد شد.

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خمین

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مراغه

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شوشتر

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سراب

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا