گوناگون

کاغذ موسوی و سرداران کاغذی

برخی بر این باورند حرف تازه‌ای نزده اما این مهم نیست، آنچه مهم است این است که موسوی در شعاع ۵۰۰ متری از کانون استبداد و در مرکز خطر این نوشتار را علنی کرده نه از هزاران کیلومتر بیرون مرزها و در امنیت کامل!…

«میرحسین موسوی» یک بار دیگر ثابت کرد یکی از تاثیرگذارترین سیاستمداران حال حاضر ایران است، هرچند اگر بیش از ۱۱ سال در حصری ظالمانه با دست و زبانی بسته و بدون کمترین امکانات رسانه‌ای باشد.

نوشتار اخیر او نشان داد که اگر بخواهد می‌تواند ایران را به جنبش در آورد و خواب مستبد و عواملش را سخت آشفته کند. موسوی نشان داد نه‌تنها همچنان در کنار مردم و در جای درست تاریخ ایستاده بلکه با وجود دوری ظاهری از جامعه، به‌خوبی تحولات را دنبال و درک می‌کند.

برخی بر این باورند حرف تازه‌ای نزده اما این مهم نیست، آنچه مهم است این است که موسوی در شعاع ۵۰۰ متری از کانون استبداد و در مرکز خطر این نوشتار را علنی کرده نه از هزاران کیلومتر بیرون مرزها و در امنیت کامل!

موسوی با این نوشتار خط و خطوط خود را با موافقان و مخالفانش به‌طور کامل مشخص کرد طوری که اصلاح‌طلبانِ شیفته‌ی حاکمیت دیگر نمی‌توانند یکی به نعل و یکی به میخ بزنند، خوبی انتشار این نوشتار آن است که خیلی‌ها به‌ناچار نقاب از چهره برکشیدند و خود واقعی‌شان را بیرون ریختند و ثابت کردند تحت هر شرایطی عمله‌ی دستگاه ظلم و جان‌نثار «خامنه‌ای»‌اند، همان‌هایی که امروز به موسوی تاختند، فردا اگر به نفع‌شان باشد از رهبری مجتبی خامنه‌ای هم حمایت خواهند کرد و خود را سرباز او می‌نامند.

موسوی در این نوشتار ثابت کرد صدر تا ذیل رژیم جمهوری اسلامی را فسادی شدید فرا گرفته و باعث آن شخص اول نظامی است که از سال‌ها پیش کینه موسوی را در دل دارد و برای تخلیه‌ آن از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند.

موسوی در این نوشتار با اشاره به بسیاری از پلشتی‌ها و پلیدی‌ها، بهانه‌ای را هم به مخالفانش داده تا برای کوبیدنش، «جان بیدار» را «پیراهن عثمان» کنند و به او بتازند. حتی در صورت وارد بودن این نقد، موسوی با چنین شجاعت مثال‌زدنی حق دارد بخشی از باور خود را نیز بر زبان بیاورد هرچند که این باور مورد تائید بسیاری نباشد.

مهم اینجاست که پیرمردی ۸۱ ساله بدون داشتن ثروت، سپاه، زر، زور، تریبون و تمام امکانات، چنان پشت استبداد را لرزانده و زبان‌ها را به لکنت انداخته که مغلوبان به جز فحاشی و دشنام، سلاح دیگری در دست ندارند.

با وجود تمام افتخاری که موسوی کسب کرده هنوز هستند سرداران کاغذی بی‌افتخاری که آرزویشان لشکرکشی، قمه‌کشی و تیغ‌کشی برای پیرمردی بی‌دفاع در حصر است تا بتوانند با عربده‌کشی، بخشی از عقده‌های فروخورده خود از این پیرمرد شجاع را جبران کنند، برای همین ــ جان موسوی امروز در خطر سوقصد از سوی کسانی است که برای خوش رقصی هیچ ابایی از استخدام اراذل و اشرار ندارند.

هرچند موسوی بیدی نیست که از چنین بادهای ملایمی بلرزد اما باید نگران بود زیرا اعوان و انصار دستگاه مستبد از هیچ عمل ناجوانمردانه‌ای ابا ندارند زیرا محاکمه علنی موسوی عملی شجاعانه و انسانی است که البته چنین اعمالی در قاموس رهبر جمهوری اسلامی و متملقانش جایی ندارد.

کلمه – هادی شریف

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا