گوناگون

۱۱۲ میلیون تومان درآمد خانوار شهری؛ ۶۳ میلیون و ۷۱۳ هزار تومان درآمد خانوار روستایی

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش میزان درآمد خانوار شهری و روستایی را اعلام کرد. بر اساس این گزارش متوسط درآمد سالانه‌ یک خانوار شهری ۱۱۲ میلیون تومان و درآمد خانوار روستایی ۶۳ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که بر اساس گزارش همین مرکز میزان تورم در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بوده است. اگر تورم را منظور کنیم می‌توان گفت درآمد خانوار روستایی حدود نصف درآمد خانوار شهری در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین در این گزارش آمده که بیش از ۷۰ درصد هزینه خانوار صرف غیرخوراکی ها شده است. در گزارش‌های دیگر نیز به این نکته اشاره‌شده که خانوار شهری ۷۰ درصد درآمد خود را خرج مسکن و اجاره‌بها می‌کند. این آمار نشان می‌دهد که هزینه مسکن برای خانوارها بالاست و خطر سو تغذیه در مناطق محروم بالاست. در ادامه گزارش مرکز آمار را می‌خوانید….

مرکز آمار ایران اعلام کرد: متوسط درآمد سالانه‌ یک خانوار شهری در سال گذشته با رشد ۵١ درصدی ۱۱۲ میلیون و ۴۲۱ هزار تومان و درآمد خانوار روستایی ۶۳ میلیون و ۷۱۳ هزار تومان بوده است. به گزارش ایرنا، مرکز آمار ایران در گزارشی از هزینه و درآمد خانوارهای کشور سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. در این طرح آمارگیری ۱۹ هزار و ۶۱۸ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۸ هزار و ۳۷۰ نفر در نقاط روستایی بوده است. نتایج طرح آمارگیری حاکی از این است که متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ۹۲ میلیون و ۵۰۱ هزار ریال بود که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۴٩ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه‌ی خانوار شهری ۲۴ میلیون و ۶۵۳ هزار تومان با سهم ٢٧ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی ۶۷ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان با سهم ٧٣ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیش‌ترین سهم مربوط به هزینه گوشت با سهم ٢١ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیش‌ترین سهم با ۴٩ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. متوسط درآمد اظهارشده سالانه یک خانوار شهری ۱۱۲ میلیون و ۴۲۱ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل، ۵١ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١۴٠٠ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تأمین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ۳۲.۶ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ١۶.۵درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و ۵٠.٩ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین‌شده است. مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩٩ نسبت به سال ١۴٠٠ نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده‌کننده از اجاق‌گاز از ۹۸.۹ به ٩٨.٨، تلویزیون رنگی از ٩٨.١ به ٩٧.۶، جاروبرقی از ٩١.۵ به ٩٢.١، ماشین لباس‌شویی از٨٧.٣ به ٨٨.١، یخچال یخ زن از ٧١.٩به ٧٠.٨، اتومبیل شخصی از ۵٣.١ به ۵٣.٩، ماکروویو و فرهای هالوژن دار از ١٢.۴ به ١١.٩ و ماشین ظرف‌شویی از ٧.۶ به ٨.٣ درصد تغییریافته است. در سال ١۴٠٠، عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی ۹۵.۲ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) بوده است. متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی ۵۱ میلیون و ۹۱۱ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل ۵۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی ۲۰ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان با سهم ۴٠ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی ۳۱ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان با سهم ۶٠ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیش‌ترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن با ۲۲ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیش‌ترین سهم با ۳۱ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. متوسط درآمد اظهارشده سالانه یک خانوار روستایی ۶۳ میلیون و ۷۱۳ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل ۵۱.۵ درصد افزایش داشته است. منابع تأمین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که ٣٣.٩ درصد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ٣١.٢ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و ٣۵.٠درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین‌شده است.
ستاره صبح

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا