زنان

 آیا فقط یک نوع گرایش فمینیستی وجود دارد؟

با وجود جریانات فکری مختلف در جنبش فمینیستی، وجوه مشترکی میان فمینیستها وجود دارد: فمنیست‌ کسی‌ است که معتقد است زنان بـه سبب جـنسیت، گرفتار تبعیض‌اند.

دکتر نیره توکلی

با وجود جریانات فکری مختلف در جنبش فمینیستی، وجوه مشترکی میان فمینیستها وجود دارد: فمنیست‌ کسی‌ است که معتقد است زنان بـه سبب جـنسیت، گرفتار تبعیض‌اند.

فمینیستها به تبعیض میان زنان و مردان حساسند و در واژگان همۀ فمینیستها اصطلاحاتی چون پدرسالاری و مردسالاری و فرادستی و فرودستی و تبعیض جنسیتی وجود دارد. اما دربارۀ اینکه ریشه‌های پدرسالاری و مردسالاری و فرادستی و فرودستی و تبعیض جنسیتی چیست و ریشۀ تبعیضها به کجا برمیگردد و راه حلها چیست میان فمینیستها اختلاف نظر شدید وجود دارد.

باید در نظر داشت که فمنیسم فقط یک گرایش یا مکتب واحد نیست. فـمنیست‌ها بـه ایـن سؤال که دربارۀ وضعیتهای موجود و مشکلات و راه حلهای آنها چگونه می‌اندیشند، پاسـخ واحدی نداده‌اند.

از نظر‌ اخلاقی، فمنیست‌ها دارای یک نظر و سبک واحد نبوده‌اند؛ اشکال گوناگون فمنیسم دربارۀ اصول اخلاقی، دین، پاکدامنی، روابط جنسی آزاد، روسپیگری، مادری، خانواده، دگرجنس‌خواهی و نظامهای اقتصادی آرای مختلف داشته‌اند و دارند.

از نظر سیاسی نیز‌ چـهره‌ فـمنیسم در برگیرنده درجات و سلسله مراتب گوناگونی بوده اسـت؛ از لیـبرال افراطی شروع و به چپ افراطی ختم می‌شود. بـنابراین، در ارزش‌های بنیادین‌ فـمنیسم نیز، همانند بیشتر نحله‌های تفکر، تداخل‌ها و ناهماهنگی‌هایی وجود داشته که به ظـهور گرایش‌ها و مکاتب متعدد در درون فمنیست‌ها انجامیده.

مـتفکران و اندیشمندان مـطالعات زنـان تـا به امروز، پنج نگرش‌ و گرایش‌ مـهم از فـمنیسم را ارزیابی‌ و تحلیل کرده‌اند. گرایشهای لیبرالی، مارکسیستی، سوسیالیستی، افراطی و پسانوگرایی نگرش‌ها و گـرایش‌هایی‌اند که در آثار فـمنیستی از آنها بحث شده‌ است.

در فرصتهای بعدی، دربارۀ تک‌تک این گرایشها و صاحبنظران آنها بحث خواهد شد.

کانال علمی مطالعات زنان

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا