جوانان

بحران در کشاورزی، مزمن و همه‌جانبه

تعدد نهادهای دولتی و مراکز قدرت در روستاها و بوروکراسی حاکم بر آن‌ها که گاه به تصمیم‌گیری‌هایی متضاد منجر می‌شود و با مصالح روستاییان همخوان نیست بحران اقتصاد کشاورزی را در کشور تشدید کرده است….

سایت زمانه – نسیم روشنایی : کشاورزان ایرانی زمین‌های خشک و فرسوده خود را ترک می‌کنند. باران کم می‌بارد و خاک‌ حاصلخیزی خود را از دست داده است. کارشناسان چه راه‌حل‌هایی را پیشنهاد می‌کنند؟

خاک‌های کشاورزی رفته‌رفته حاصلخیزی خود را از دست داده‌اند، باران کافی هم نمی‌بارد و کشاورزان بیشتری ناچار می‌شوند زمین‌هایشان را رها و به شهرها یا کشورهای دیگر مهاجرت کنند. روند جهانی تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین با مدیریت نادرست خاک و آب در کشور در آمیخته و چشم‌انداز تاریکی را رقم زده است.

روند مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ و حاشیه‌نشینی رو به افزایش است. گزارش‌ مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵نشان می‌دهد که حدود ۷۴ درصد جمعیت کشور در نقاط شهری و کمتر از ۲۶ درصد در نقاط روستایی ساکن هستند.

مهاجرت روستاییان دیگر به شهرها محدود نمی‌شود. عنایت‌الله بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز، به «شرق» گفت که تقاضای فروش باغ و مزرعه‌های بزرگ به‌طور چشمگیری افزایش داشته و بسیاری از کشاورزان و باغداران در حال مهاجرت از ایران هستند.

زمانه با دکتر منصور سهرابی، اگرو اکولوژیست و پژوهشگر بوم‌شناسی و محیط زیست و یک کارشناس خاک از ایران که برای امنیت او را با نام مستعار «صحرا یاری» می‌نامیم، درباره وضعیت کشاورزی در ایران گفت‌وگو کرده است.

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا