چرخانیادمان و رویدادها

۳ اکتبر ۲۰۲۲: روز جهانی اقدام فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

برگردان: ایرج زارع

در عصری که ما زندگی می‌کنیم، بحران‌های اقتصادی سرمایه‌داری به دنبال یکدیگر می‌آیند. بیماری همه‌گیر نه‌تنها نابرابری‌های اجتماعی را افزایش داده است، بلکه برای حمله‌های جدید به حقوق دموکراتیک و آزادی‌های سندیکایی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. برای ما روشن است که تنها از طریق مطالبات رزمندگان سازمان‌یافته، هدف‌های جنبش کارگری محقق و پیشرفت اجتماعی حاصل می‌شود.

تحت شعار کلی:

ما تاوان جنگ‌های امپریالیستی را نخواهیم داد.

افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگی همین حالا.

مبارزۀ همبسته- انترناسیونالیسم

۷۷ سال پس از بنیان‌گذاری فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در ۳ اکتبر ۱۹۴۵، نیاز به تقویت، تشدید مبارزات و مطالبات کارگران سراسر جهان راهی بدون عقبگرد است.

ما از کارگران و اتحادیه‌های آن‌ها در همۀ کشورها می‌خواهیم که برای تقویت و گسترش سندیکاها به سازمان کمک کنند. مبارزاتی که در کشورهای مختلف جریان دارد، امید و آیندۀ ماست. همبستگی سلاح ماست. ما برای طبقۀ کارگر یک دیوار حفاظتی می‌سازیم و جامعه‌ای بدون استثمار می‌طلبیم.

همان‌طور که مشخص است، در روزهای ۶، ۷ و ۸ ماه مه، هجدهمین کنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با شعار «ما همچنان به‌طور متحد، به برآوردن نیازهای معاصر خود، علیه بربریت امپریالیستی-سرمایه‌داری ادامه می‌دهیم» در رم برگزار شد.

این کنگرۀ تاریخی خصلت ضد امپریالیستی و ضد فاشیستی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و تعهد آن به مبارزه برای رهایی طبقۀ کارگر از قیدوبندهای سرمایه‌داری را تکرار کرده است.

جهان با مرحلۀ تشدید رقابت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی مواجه است که هدف آن کنترل و بهره‌برداری از منابع اقتصادی سیارۀ ماست.

خلق‌ها هزینۀ رقابت‌های امپریالیستی را با مرگ، پناهندگی و همچنین وخامت شرایط زندگی و کار خود می‌پردازند.

در پی حملۀ روسیه به اوکراین، خطرها و تهدیدها صلح جهانی را به‌طور خطرناکی افزایش داده است. در عین حال امپریالیست‌ها برای منافع خود به خلق‌های فلسطین، کوبا و افغانستان حمله می‌کنند و به مداخله‌ها و تحریم‌های خود علیه سوریه، ونزوئلا و جاهای دیگر ادامه می‌دهند. به همین دلیل اقدام انترناسیونالیستی ما ضروری است.

در عصری که ما زندگی می‌کنیم، بحران‌های اقتصادی سرمایه‌داری به دنبال یکدیگر می‌آیند. بیماری همه‌گیر نه‌تنها نابرابری‌های اجتماعی را افزایش داده است، بلکه برای حمله‌های جدید به حقوق دموکراتیک و آزادی‌های سندیکایی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

برای ما روشن است که تنها از طریق مطالبات رزمندگان سازمان‌یافته، هدف‌های جنبش کارگری محقق و پیشرفت اجتماعی حاصل می‌شود. مبارزه برای ارضای نیازهای معاصر کارگران در همۀ سطوح: نیازهای حقوقی، کاری، امنیتی، فرهنگی و روانی. مبارزه علیه همۀ اشکال تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، مذهب و جنسیت افراد و در دفاع از آزادی‌های دموکراتیک و سندیکایی، مذاکرات جمعی و کار باثبات و دائمی که با توافق‌ها تنظیم می‌شود و از خودمختاری سندیکاها و جهت‌گیری طبقاتی آن‌ها در برابر بوروکراسی، فساد و دستکاری سرمایه و کارفرمایان حفاظت می‌کند.

موضوعی که امروز در دستور کار سندیکاها قرار دارد، وخامت چشمگیر سطح معیشت کارگران به‌دلیل افزایش شدید قیمت‌ها است. افزایش شدید و غیرقابل‌کنترل قیمت تمامی کالاهای اساسی که به‌طور اساسی قدرت خرید دستمزدها را از بین می‌برد که نه‌تنها افزایش نیافته‌اند، بلکه در بسیاری از موارد به بهانۀ بحران و همه‌گیری کاهش یافته‌اند.

چراغ امید در این دوران همه‌گیری، مبارزات و بسیج سندیکاهای کارگری بود که سد راه سیاست‌های ضد مردمی‌ای بودند که خواستار کارگران دهان‌بسته و کارکنان بهداشتی مطیع بودند. هزاران کارگر، ازجمله کارکنان بهداشت به خیابان‌ها ریختند و برای مراقبت‌های بهداشتی عمومی و رایگان به مبارزه پرداختند تا ترس، ارعاب و سرکوب را خرد کنند. بهداشت یک مزیت اجتماعی است نه یک کالا، و حق ثبت دارو باید لغو شود.

بدون انتظار، بدون تحمل

در قدرت مبارزۀ سازمان‌یافته امید و چشم‌انداز نهفته است

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری همه‌جا حضور دارد تا کارگران با اتحاد طبقاتی خود و برای منافع طبقۀ خود مبارزه کنند و منتظر انحصارها، منافع شرکت‌ها و نمایندگان سیاسی آن‌ها نباشند تا آن‌ها را نجات دهند و مشکلاتشان را حل کنند.

دبیر فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری از همۀ سندیکاها می‌خواهد که بسیج‌های گسترده و مبارزاتی را برای ۳ اکتبر سازمان‌دهی کنند و همبستگی کارگران را در رابطه با مطالبات مربوط به بهداشت، مذاکرات جمعی، آزادی‌ها و حقوق سندیکاهای کارگری، حفاظت از محیط زیست، حذف نژادپرستی و بیگانه‌هراسی برجسته نمایند.

دبیرخانه

منبع: سایت فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

مطلب اختصاصی برای صدای مردم 

استفاده از مطلب با ذکرمنبع بلامانع است

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا