فرهنگی

سوگی که خشم شد

جامعه ایران مرتب راه‌های جدید پیدا می‌کند. دست‌هایی که روزی میلیونی رای به صندوق‌ها می‌ریخت به تدریج تبدیل به پاهایی شد که به خیابان آمد. استمرار این وجدان و آگاهی جمعی ممکن است به راه جدیدی دست یازد: اعتصاب عمومی…

خشم متراکمی زیر پوست جامعه وجود دارد که هر اتفاقی می‌تواند بر آن نیشتر بزند. بنا به روانشناسی جمعی ایرانی‌ها هر «مرگ مظلومانه» به «غم و سوگ» تبدیل می‌شود و گاه به «خشم و خروش» عمومی.

جامعه ایران مرتب راه‌های جدید پیدا می‌کند. دست‌هایی که روزی میلیونی رای به صندوق‌ها می‌ریخت به تدریج تبدیل به پاهایی شد که به خیابان آمد. استمرار این وجدان و آگاهی جمعی ممکن است به راه جدیدی دست یازد: اعتصاب عمومی.

الان بخش‌هایی از مردم دارند مرتب خیابان را تمرین می‌کنند. جنبش سبز ادامه به خیابان آمدن وسیعی بود که مردم در روزهای تبلیغات انتخاباتی قبل از روز رای‌گیری تمرین کرده بودند.

حکومت شکست ایدئولوژیک و اخلاقی خورده (وقتی می‌بینیم از درون همین نمایندگان مجلس فرمایشی دو صدا یکی در توجیه سرکوب زنان ودیگری اعتراض به مرگ مهسا و گشت ارشاد را می‌شنویم) و نیروی سرکوب نیز دچار تردید و ریزش شده است. امیدواریم نقطه چین اعتراضات خیابانی به یک خط ممتد تبدیل شود آنگاه بی تردید به اعتصاب عمومی منجر خواهد شد.

کلمه – رضا علیجانی

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا