گوناگون

تورم نقطه به نقطه خانوار در شهریور؛ ۴٩,٧ درصد

بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماهه و نرخ تورم نقطه‎ای برای خانوارهای روستایی بیشتر از شهری ها بوده است. به گزارش اقتصاد آنلاین، تورم نقطه‎ای برای خانوارهای کشور در شهریور ۱۴۰۱، ۴٩,٧ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان آذربایجان غربی با ۵٧.٩ درصد و کمترین آن مربوط به استان بوشهر با ۴۴.۶ درصد است….

تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای شهری کشور نیز ۴٨,۴ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان اردبیل (۵۶.۵درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (۴١.٣ درصد) است.
تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای روستایی ۵۶,٣ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ هرمزگان (۶۴.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان یزد (۴٧.٠ درصد) است.
همچنین در شهریور ماه ۱۴۰۱، نرخ تورم ماهانه درحالی برای خانوارهای کشور ۲.۲درصد می‌باشد که بیشترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ لرستان با ٣.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان مرکزی با ٠.٨ درصد است.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان لرستان با ٣.٢ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان مرکزی با ٠.۶ درصد است.
بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی در شهریور ماه ۱۴۰۱ نیز مربوط به استان‌ زنجان با ۴.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان های کرمان و سمنان با ١.٠ درصد می‌باشد. در این ماه استان گیلان با تورم ماهانه ٠.٣- درصد مواجه بوده است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١۴٠١ ، برای خانوارهای کشور به عدد ۴٢,١ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴٧.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٣٧.٩ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١۴٠١ ، برای خانوارهای شهری به عدد ۴١,۵ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان مازندران (۴۶.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣۶.٩ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١۴٠١ ، برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۵,٣درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان قزوین (۵٠.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌ همدان (٣٨.١درصد) است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا