جوانان

بیانیه: “نمی‌توان با زور و با جبر بر اکثریت مردم حکومت کرد.”

بیانیه شصت و پنج تن از استادان دانشگاه صنعتی شریف: تا بی‌نهایت نمی‌توان با زور و با جبر بر اکثریت مردم حکومت کرد…
۶۵ تن از استادان دانشگاه صنعتی شریف در پی سرکوب شدید و خونین نیروهای امنیتی در این دانشگاه، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند جوان امروز ایرانی حقّ دارد برافروخته باشد، از ستمی که چندین سال بر آن‌ها رفته است، از فشار زور و جبر عقیدتی به‌ظاهر اخلاقی ولی در حقیقت منکراتی، از فشار گشت منکرات، گشت ارشاد و اخیرا پلیس امنیت اخلاقی:

بیایید در شیوه های خود تجدید نظر کنید. اجازه دهید اکثریت ملت بدون شورش و بدون اغتشاش و بدون خشونت ورزی در تعیین سرنوشت خویش سهیم باشد.

گشت های منکراتی و ارشادی را جمع آوری کنید، زیرا اینها جز بسط منکرات کاری انجام نمی دهند.

نظارت استصوابی را کنار بگذارید زیرا سبب کنار کذاشته شدن شایستگان و به قدرت رسیدن فرصت طلبان نادان است.

به اشتباهات خود در عرصه حکومت داری- حداقل در خفا هم که شده- اقرار کنید و بدانید این راهی که میروید سرانجام مطلوبی ندارد.

بیایید در همه امور به رای و خواسته مردم تمکین کنید و از تکیه بر نظریات مغشوش و سست پرهیز کنید و دست از استبداد رای بر دارید.

بیایید، همّت کنید از این امتحان سر بلند بیرون آیید و اولین گام ها را برای تصحیح خطاهای گذشته و بازگردانیدن امید به نسل جوان بردارید.

به عنوان نخستین قدم دانشجویان دستگیر شده را بدون قید و شرط آزاد کنید تا به تحصیل خود ادامه دهند. اینها سرمایه های ایرانِ فردا هستند.

تا بی‌نهایت نمی‌توان با زور و با جبر بر اکثریت مردم حکومت کرد و هر خواسته به حقّی را با سرکوب نظامی، امنیتی، خیابانی، نیروهای لباس شخصی، ضرب و جرح و ارعاب و تهدید پاسخ داد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا