اجتماعی

آژیر قرمز در تورم مسکن تهران

باوجود آن که بانک مرکزی سرعت رشد تورم مسکن را کاهشی به تصویر کشیده اما از نگاه مرکز آمار تورم مسیری فزاینده داشته است.به گزارش اقتصادنیوز، تورم مرکز آمار از بازار مسکن تهران در شهریور ماه تفاوت های قابل تاملی با رشد قیمت اعلام شده از سوی بانک مرکزی دارد.طبق داده های مرکز آمار تب قیمت ها در بازار مسکن تهران بالا رفته و از هر جهت تورم مسکن پایتخت خیز برداشته است. ریشه تمایز آماری را برخی در شیوه محاسبه متغیرهای این دو مرکز می دانند….

قیمت مسکن در تهران از دو زاویه
قیمت مسکن تهران را در سال جاری دو مرکز از دو زاویه بررسی می کنند. یکی تغییر قیمت متوسط مسکن و دیگری تورم . برخی اقتصاددانان این دوموضوع را متفاوت از هم می دانند و و بین شیوه محاسبه تورم و رشد قیمت ها فرق می گذارند.موضوع آن است که به طور کلی به عنوان مثال تورم ماهانه یعنی تغییرات شاخص قیمت در هر کالا و رشد قیمت به معنای تغییرات متوسط قیمت است. از این رو خوب است مقایسه ای بین بانک مرکزی (بیان کننده تغییر قیمت ) و مرکزآمار (ارائه دهنده تورم) در خصوص مسکن تهران صورت گیرد. برخی تحلیل گران تورم را شاخص مهم تری در تحلیل های اقتصادی می دانند.

طبق داده های بانک مرکزی در شهریور ماه امسال قیمت متوسط مسکن تهران با رشدی ۱.۱ درصد به ۴۳ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان رسید. بررسی ها نشان می داد طبق داده های بانک مرکزی این کمترین میزان افزایش قیمت ماهانه متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی تهران در کمترین سطح خوددر ۵ ماه اخیر قرار گرفته است.
این در حالی است که طبق داده های مرکز آمار ضمن آنکه متوسط قیمت مسکن تهران برابر با ۴۴ میلیون تومان بوده تورم ماهانه در این بخش برابر با ۳.۳ درصد ثبت شده و سرعت رشد آن از ماه قبل تقریبا ۲.۲ واحد درصد بالاتر رفته است.به عبارت دیگر باوجود آن که بانک مرکزی سرعت رشد قیمت را کاهشی به تصویر کشیده اما از نگاه مرکز آمار تورم مسیری فزاینده داشته است. روند مقایسه نقطه ای این شاخص ها در قیمت و تورم مشابه یکدیگر بوده است.

تطابق تورم نقطه ای مسکن مرکز آمار و بانک مرکزی
براساس داده های بانک مرکزی در این ماه رشد قیمت متوسط هر متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته برابر با ۳۶.۳ درصد بوده است.این در حالی است که تورم نقطه ای مرکز آمار در این ماه برابر با ۴۵.۷ درصد بوده است. روند تورم نقطه ای در مرکز آمار و بانک مرکزی در این ماه نشان می دهد وضعیت قیمت مسکن تهران در هردو نگاه سویی صعودی داشته است.آنچه در خصوص تفاوت آمارهای بانک مرکزی و مرکز امار به صورت کلی عنوان می شود تغییر رویکرد محاسبه ای این دو مرکز بوده اما درنهایت روند های اعلام شده از سوی مرکز آمار نشان می دهد از هر جهت تورم مسکن تهران خیز برداشته است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

رکوردزنی تورم میانگین مسکن تهران در شهریور ۱۴۰۱
تورم سالانه دلالت بر رشد میانگین شاخص قیمت مصرف کننده در هر مقطع به نسبت موقعیت مشابه خود در سال گذشته دارد. در همین رابطه درشهریور ماه امسال تورم میانگین مسکن تهران برابر با ۳۰.۳ درصد بوده که بالاترین سطح خود در سال ۱۴۰۱ داشته است.همسویی رشد تورم در سه قاب مختلف آماری نشان می دهد از دید مرکز آمار تب قمیت ها در بازار مسکن تهران در این ماه بالا بوده و سیری صعودی پیدا کرده است.

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا