بین‌المللی

همبستگی حزب های کارگری و کمونیستی با مبارزهٔ شجاعانهٔ زنان و مردم ایران

حزب کارگران بلژیک: ما از مقام‌های ایران می‌خواهیم که خشونت علیه معترضان را که همچنان سبب آسیب دیدن بی‌دلیل آنهاست، بی‌درنگ متوقف کنند. حق اعتراض، بدون تهدید شدن به بازداشت خودسرانه یا خشونت جسمانی یا مرگ، حق اساسی هر انسان است. در دهه‌های اخیر، سیاست کشورهای «غربی» در مورد ایران، همراه با تحریم‌های کمرشکن، به‌هیچ‌وجه نتوانسته است اوضاع کشور را بهبود بخشد. برعکس، تحریم‌های «غرب» به خانواده‌های ایرانی و به‌ویژه به زنان آسیب فراوانی زده است، و نابرابری‌ها و فقر را تشدید کرده است.

پیام همبستگی حزب کارگران بلژیک با مبارزهٔ شجاعانهٔ زنان و مردم ایران

به حزب تودهٔ ایران،

به مردم ایران،

بروکسل، ۷ اکتبر ۲۰۲۲ [۱۴ مهر ۱۴۰۱]

ما به خیزش مردم ایران- به‌ویژه زنان، دانشجویان، و دختران دانش‌آموز- برای دستیابی به حقوق [اجتماعی] خود، حتی با وجود سرکوب وحشیانه، به دیدهٔ تحسین می‌نگریم. مردم ایران دیگر واقعیت روزمرّهٔ گشت‌های خیابانی [ارشاد] را نمی‌پذیرند که به بهانهٔ نقض حجاب، زنان را آزار جسمی یا کلامی می‌دهند. آنها [معترضان] خواهان برابری و حق انتخاب [نوع پوشش]، و خواهان آزادی نحوهٔ پوشش به میل خود هستند.

ما با خانواده، دوستان، و عزیزان مهسا امینی، و همهٔ دیگر قربانیان موج مداوم سرکوب در ایران صمیمانه ابراز همدردی می‌کنیم. لازم است که دربارهٔ مرگ غم‌انگیز مهسا امینی و احتمال شکنجه و بدرفتاری با او تحقیق بی‌طرفانه و مؤثر صورت گیرد. خانوادهٔ او و همهٔ خانواده‌های قربانیان بی‌گناه، حق دارند حقیقت را بدانند و دادخواهی کنند.

ما از مقام‌های ایران می‌خواهیم که خشونت علیه معترضان را که همچنان سبب آسیب دیدن بی‌دلیل آنهاست، بی‌درنگ متوقف کنند. حق اعتراض، بدون تهدید شدن به بازداشت خودسرانه یا خشونت جسمانی یا مرگ، حق اساسی هر انسان است. در دهه‌های اخیر، سیاست کشورهای «غربی» در مورد ایران، همراه با تحریم‌های کمرشکن، به‌هیچ‌وجه نتوانسته است اوضاع کشور را بهبود بخشد. برعکس، تحریم‌های «غرب» به خانواده‌های ایرانی و به‌ویژه به زنان آسیب فراوانی زده است، و نابرابری‌ها و فقر را تشدید کرده است.

تغییر مثبت در ایران با بسیج مردم و طبقهٔ کارگر آن پدید خواهد آمد. تصمیم‌گیری دربارهٔ آیندهٔ کشور به عهدهٔ مردم آن کشور، بدون دخالت خارجی، است.

حزب کارگران بلژیک بار دیگر بر همبستگی خود با مبارزهٔ شجاعانهٔ زنان و مردم ایران تأکید می‌کند و اطمینان دارد که این مبارزه به پیروزی خواهد رسید.

 

اعلامیۀ حزب کار اتریش  (PdA)

همبستگی با مردم مبارز ایران

قتل تکان‌دهندهٔ مهسا امینی موج اعتراض برحقی را در ایران برانگیخته است که در حال حاضر با وحشیگری شدید رژیم دین‌سالار ایران سرکوب می‌شود. قتل مهسا یک مورد اتفاقی نیست. این قتل مانند ذره‌بینی  است که رفتار و اعمال غیرانسانی رژیم ایران را نشان می‌دهد که پیوسته ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی زنان را زیر پا گذاشته است.

قیام علیه این رژیم در بیش از ۸۰ شهر، واکنش وحشیانهٔ رژیم را به دنبال داشته است که تا کنون بیش از ۵۰ کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. رژیم ایران برای مهار کردن خشم مردم، حتی ارتباطات مخابراتی و اینترنتی را قطع کرده است. اما اعتراض همچنان ادامه دارد و به‌سادگی نمی‌توان آن را خاموش کرد.

مبارزه با ستم و کشتار خودسرانهٔ دستگاه سرکوب حکومت ایران به‌روشنی نشان می‌دهد که حکومت‌ها را فقط به‌خاطر ابراز مخالفتشان با آمریکا و دیگر دولت‌های امپریالیستی نمی‌توان مترقی دانست. همچنین، به خشم اتحادیۀ اروپا و اظهارات ریاکارانه در این مورد نمی‌توان هیچ اعتمادی داشت. در عربستان سعودی نیز زنان به همین علت مورد آزار و اذیت و سرکوب قرار می‌گیرند، اما دولت‌های “دموکراتیک” و “روشنفکر” ما آن کشور را همچنان متحد معتمد خود می‌دانند.

حزب کار اتریش در کنار ستم‌دیدگان ایران و مردمانی می‌ایستد که به علت دیدگاه‌های واپس‌گرایانه و تاریک‌اندیشانه مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. حزب کار اتریش از کمونیست‌هایی که در ایران تحت سرکوب مستمر هستند حمایت و با آنها ابراز همبستگی می‌کند. ما با شعارهای حزب تودهٔ ایران مبنی بر مبارزۀ هماهنگ مردم با دیکتاتوری حاکم و گسترش و تداوم مبارزه موافقیم. همچنین، حزب کار اتریش تأکید می‌کند که پیشبُرد کنونی روند دموکراتیک شدن ایران فقط می‌تواند موقتی باشد؛ کارگران و به‌ویژه زنان فقط در سوسیالیسم می‌توانند از زنجیرهای ستم و بهره‌کشی رها شوند.

حزب کار اتریش، وین، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ [۸ مهر ۱۴۰۱]

 

بیانیۀ هیئت اجرایی حزب کمونیست بریتانیا

در همبستگی با مردم ایران

۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲

هیئت اجرایی حزب کمونیست بریتانیا بازداشت مهسا امینی ۲۲ ساله به دست “گشت ارشاد” رژیم دین‌سالار در روز ۱۴ سپتامبر [۲۳ شهریور] و رفتار وحشیانه با او را که به کشته شدن وی در زمان بازداشت منجر شد، قاطعانه محکوم می‌کند.

ما همچنین واکنش رژیم دیکتاتوری و دستگاه پلیس، نظامی، و امنیتی آن را به تظاهرات گستردهٔ مردم با شعار “زن، زندگی، آزادی” که در پایتخت ایران و بیش از ۸۰ شهر دیگر در سراسر ایران برپا شد، بی‌چون‌وچرا محکوم می‌کنیم. ما خواستار توقف هرگونه آزار، ارعاب، و تحقیر زنان در ایران هستیم.

تلاش‌های بی‌رحمانه برای خاموش کردن صدای هزاران نفری که شجاعانه پا به میدان گذاشته‌اند و بیرون راندن آنان از خیابان‌ها، تا کنون به کشته شدن بیش از پنجاه نفر، زخمی شدن صدها نفر، و بازداشت شدن هزاران تن انجامیده است.

آنچه در آغاز به شکل ابراز خشم علیه کشته شدن مهسا امینی و سرکوب و کنترل‌های محلی قرون وسطایی علیه زنان ایرانی در تمام جنبه‌های زندگی‌شان به راه افتاد، چنان نیرو و شتابی گرفت که به جنبش اعتراضی سیاسی و اجتماعی بزرگی بدل شد؛ جنبشی که تا کنون بی‌سابقه بوده و اکنون خواهان پایان دادن به رژیمی است که در بیش از چهل سال گذشته، ارمغانش برای مردم فقر و رنج بوده است.

این جنبش، با وجود خشونت فزاینده و بی‌امان علیه آن و قطع شدن اینترنت و سایر شبکه‌های ارتباطی با هدف ناکام گذاشتن سازمان‌یابی مردم و جلوگیری از ثبت شواهد تکان‌دهندهٔ اقدام‌های جنایتکارانهٔ رژیم، جنبشی بالنده است.

حزب کمونیست بریتانیا خواستار توقف بی‌درنگ اقدام‌های خشونت‌آمیز، وحشت‌آفرین، و سرکوبگرانهٔ رژیم علیه مردم معترض ایران و آزادی همهٔ دستگیرشدگان و بازگشت امن آنان به آغوش خانواده‌هایشان است.

حزب کمونیست بریتانیا با مردم ایران و مبارزات آنها ابراز همبستگی می‌کند و از همهٔ نیروهای مترقی بریتانیا و سرتاسر جهان می‌خواهد که از اعتراض‌های توده‌یی مردم ایران و مطالبات آنان برای داشتن کشوری آزاد، دموکراتیک، و مستقل پشتیبانی کنند. ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که آیندهٔ ایران از آنِ مردم ایران است و آنها خودشان، بدون دخالت مستقیم یا غیرمستقیم قدرت‌های خارجی با هر بهانه‌ای، برای آیندهٔ خود تصمیم می‌گیرند.

ما همراه با جنبش کمونیستی بین‌المللی همبستگی خود را با رفقایمان در حزب تودهٔ ایران ابراز می‌کنیم که بیش از ۸۰ سال در قلب مبارزه در راه تحقق عدالت و صلح در ایران و در سراسر منطقهٔ خاورمیانه حضور داشته‌اند. ما در این برههٔ حساس در کنار شما هستیم.

رابرت گریفیتز، دبیرکل

کارول استاوریس، سازمان‌دهنده زنان

کِوان نلسون، دبیر بین‌المللی

به‌نمایندگی از هیئت اجرایی حزب کمونیست بریتانیا

برگرفته از سایت حزب توده ایران

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا