اجتماعی

تهران وارد سومین سال خشک شد

نسبت به سال ۹۹ ذخایر سدها ۱۳ درصد کاهش یافت که این روند به علت مدیریت منابع آب است.

آرمان ملی: علیرضا ارسطویی، مدیر دفتر تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه سهم تأمین آب آشامیدنی تهران از ذخایر سدها و سفره‌های آب زیرزمینی ۷۰ به ۳۰ درصد است، گفت: با کاهش ۸۹ میلیون مترمکعبی ذخایر سدهای تهران نسبت به پارسال سهم تأمین آب آشامیدنی تهران از منابع آب سطحی ۲۵ درصد کاهش می‌یابد، بنابراین سهم تهران از ذخایر آب سدها ۶۰ درصد و از سفره‌های آب زیرزمینی ۴۰ درصد خواهد بود.

او با بیان اینکه تهران به سومین سال خشک و کم بارش وارد شده است، اظهارداشت: با تغییر اقلیم و نوع بارش از برف به باران و البته افزایش جمعیت میزان ذخایر سدها نیز کاهش یافته است.

مدیر دفتر تأسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران ادامه داد: سال ۱۴۰۰ نیز نسبت به سال ۹۹، به علت کاهش بارندگی‌ها میزان بهره‌برداری از ذخایر سدها ۱۳ درصد کاهش یافت که این روند به علت مدیریت منابع آب است.

 

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا