زنان

دادخواهان خاوران: صدای دادخواهی مردم ایران را رساتر کنیم

فریاد اعتراض وخروش هم میهنان مان از دانش آموزان مقطع ابتدایی تا دانشجویان دانشگاه ها، از اصناف و بازاریان تا کارگران و معلمان و در راس آنان دخترکان جوانمان بلند است، پاسداران سیاهی اما در خیابانها ازهیج  شقاوت و بیرحمی در حق مردم و بخصوص جوانان، دریغ نمی کنند.

از تظاهرات بزرگ ٢٢ اکتبر ایرانیان در برلین برای آزادی در ایران حمایت میکنیم

بیش از یکماه از آغاز جنبش بزرگ وآزادیخواهانه مردم میهنمان با شعار”زن، زندگی، آزادی” که تمام خواسته های انسانی یک ملت به ستوه آمده از ظلم و ستم را در درون خود دارد، میگذرد.

رژیم جمهوری اسلامی بارها برای رسیدن به اهداف غیر انسانی و ضد حقوق بشری خود، دست به جنایت و کشتار زده و نشان داده نه تنها برای جان انسانها هیج ارزشی قائل نیست بلکه بیشرمانه میتواند رو در روی ملت بایستد، دروغ بگوید و به شعور یک ملت توهین کند. اما مردم آزادیخواه ایران نیز در مقابل این رژیم ساکت ننشسته و ما هر روز شاهد اوج گیری اعتراضات و حماسه آفرینی مردم آزادیخواه  ایران هستیم.

فریاد اعتراض وخروش هم میهنان مان از دانش آموزان مقطع ابتدایی تا دانشجویان دانشگاه ها، از اصناف و بازاریان تا کارگران و معلمان و در راس آنان دخترکان جوانمان بلند است، پاسداران سیاهی اما در خیابانها ازهیج  شقاوت و بیرحمی در حق مردم و بخصوص جوانان، دریغ نمی کنند.

اهریمن دهه ی شصت، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷را بعد از ۳۴ سال، بقصد کشتار زندانیان سیاسی این سرمایه های گرانبهای ایران،  اینبار و با به آتش کشیدن زندان اوین، تکرار میکند، در این شرایط دهشتناک ما ایرانیان خارج کشور نیز همصدا و همگام با عزیزانمان در ایران به خیابانها آمده ایم تا پژواک  صدای آنان باشیم و بر این باوریم که باید همبسته تر و متشکل تر از پیش گام برداشته و در مقابل این رژیم ددمنش کاری کنیم کارستان.

در همین راستا ما دادخواهان خاوران از تظاهراتی که در بیست و دوم اکتبر توسط حامد اسماعیلیون سخنگوی جانباختگان پرواز ۷۵۲ ترتیب داده شده است، حمایت کرده و از تمامی دادخواهان میخواهیم در این تظاهرات بزرگ شرکت کنند.

قدرت ما در اتحاد و همبستگی ماست و ما ایرانیان خارج کشور بدرستی دریافته ایم که هر زمان حضور  پررنگ و پرشماری در هر کشوری داشته ایم، دولت ها و ملت ها  به این حضور واکنش نشان داده و توانسته ایم گامی در جهت افشای جنایات رژیم برداشته و در قطع امتیازات جمهوری اسلامی در دنیا، موثر باشیم .

امیدمان اینست که حضور تمامی ایرانیان آزادیخواه در این تظاهرات، بتواند دستاوردی بزرگ و موثر در جهت حمایت از مبارزات مردم ایران را بیش از پیش بدست آورد .

دادخواهان خاوران

۲۰ اکتبر ۲۰۲۲

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا