زنان

صاحبان اصلی صندوق ما بازنشستگان هستیم

عزیزان صندوق باز نشستگی تنها ثروت ماست که از ذره ذره حقوق ما درست شده، اداره صندوق باید در دستان خودمان باشد.

محبوبه فرحزادی

یک سئوال از میر کاظمی:

حقوق باز نشستگان را مگر دولت می دهد؟

که افرادی چون میر کاظمی و شورای نگهبان برای لقمه نان سفره ما بازنشستگان تصمیم می گیرند؟

ما بازنشستگان از بدو استخدام هرماه مبلغ مشخصی را که از حقوق ماهانه ما کسر می شد به صندوق بازنشستگی واریز می گردید.

اگر دولت ها در همه سال ها به صندوق ما دست درازی نمی کردند امروز ؛ سازمان برنامه و بودجه و ۰۰۰ برای قرص نان سفره ما از شکم سیری اظهار نظر نمی کردند. متاسفانه در هر زمان که از صندوق ما پول برداشته شد نه تنها سود بانکی آن برداشت ها توسط دولت های وقت محاسبه نشد بلکه اصل پول برداشته شده هم به صندوق باز نگرداندند.

عزیزان صندوق باز نشستگی تنها ثروت ماست که از ذره ذره حقوق ما درست شده صاحبان اصلی صندوق ما بازنشستگان هستیم.

اداره صندوق باید در دستان خودمان باشد. تا دیگر سازمان برنامه و بودجه و شورای نگهبان از اظهار نظر در صندوق ما دست بردارند.

همه پول هایی که از صندوق ما به هر بهانه برداشته شده است باید به صندوق بازنشستگی بر گردد

این خواسته همه ما بازنشستگان است

دست دیگران از صندوق بازنشستگان کوتاه باید گردد

محبوبه فرح زادی. معلم بازنشسته

منبع: ندای زنان ایران

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا