گوناگون

جامعه جنبشی، با حکومت ” دشمن محور”

جمهوری اسلامی با همه اقشار جامعه در افتاده و هم‌زمان همه گسل‌های اجتماعی را فعال کرده است…

ج.ا که یک حکومت «دشمن‌محور» است، در واقع  یک حکومت «دشمن‌پرور» است؛ با همه اقشار جامعه در افتاده و هم‌زمان همه گسل‌های اجتماعی را فعال کرده است.
جامعه کنونی ایران نه تنها جامعه جنبشی، بلکه زلزله‌ای و آتشفشانی است. هر جا که منفذی ایجاد شود، گداخته‌های انباشته در اعماق به بیرون فوران می‌کند.
مادران دادخواه مادرانی‌اند که گویی از فرزندان‌شان متولد می‌شوند، تولدی تازه؛ شاعرانه حرف می‌زنند، شادمانه به زندگی نگاه می‌کنند، این‌ها نوید آینده‌ای آزاد را به ما می‌دهند.
ج.ا در این چهار دهه هیچ‌گاه تحت این همه فشار نبوده است.
ج.ا نه به جامعه رفاه می دهد، نه آزادی های اجتماعی و تفریح و سرگرمی و نه حتی امکان رشد علمی و شغلی و منزلتی در نظام اداری؛ خوب مردم دل شان را به چه چیز این حکومت خوش کنند!؟
مهسا امینی هم جوان است، هم دختر و هم کرد. مرگ او به تنهایی، چند گسل را فعال کرد و جرقه‌ای بود به انبار خشم مردم.
 همزمان با غلبه خشم بر ترس، نوعی «حس بی کسی» نیاز به هم بستگی  و هم دردی را بین مردم بالاتر برده است. مردمان ایران «اخلاق زندانیان» را پیدا کرده اند. زندانیان  وقتی زیر فشار و سرکوب و ناامنی مشترکی قرار میگیرند برخلاف بیرون به اتهامات و وابستگی های گروهی هم کار ندارند. غمخوار همدیگر و سنگ صبور هم می شوند. به ویژه مادران همدرد. مادران روسری سفید میدان مایو در آرژانتین به مادرانی معروف شدند که از فرزندان خود متولد شدند!
مادران دادخواه را هیچ چیز جلودار نیست. ویدئوهای این مادران نشان می دهد که هریک، یک سخنور و رهبرند، خودشان را مادر همه جوانان ایران می بینند، اینها نوید آینده ای آزاد را به ما می دهند.
خیزش و جنبش اخیر فراطبقاتی است و یکی از معانی اش این است که فراگیر و از همه طبقات در آن شرکت دارند. لحن و متن شعارها هم این را نشان می دهد.
حضور شهرهای کوچک در اعتراضات نشان می دهد که این خیزش چگونه به صورت مویرگی ریشه دوانده و گداخته‌های آتشفشان، همه جا فوران کرده است.
در شهرهای کوچک به علت آشنایی های محلی سرکوب هم سخت تر است…
ج.ا در این چهار دهه هیچگاه تحت این همه فشار نبوده است. اینک با همه سرکوب ها اما نتوانسته اعتراضات را جمع کند. اعتراضات هم البته هنوز زورش به سرحد جمع کردن ج.ا نرسیده است.

هر چند بنا به تعبیر قبل از انقلاب معتقدم «خون بر شمشیر پیروز است»، ولی ما نیازمند نفرافزایی و توان‌افزایی هستیم.

رضا علیجانی

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا