زحمتکشان

فقدان امینت شغلی انگیزه فعالیت صنفی کارگران را کاهش داده است

نگرشِ چنین رژیمی به اقتصاد، یعنی زیر پا گذاشتن مقررات‌ در تولید و روابطِ کار یا ”اقتصاد آزاد“- که از ابتدایِ دولت هاشمی رفسنجانی ”با شعارهایی مبنی بر توانمندسازیِ بخشِ خصوصی و تمایل به بازار از سال ۱۳۶۸ آغاز شد و تعدیلِ اقتصادی در زمان تصدی پست وزارت اقتصاد و دارایی توسط محسن نوربخش … به هیات دولت رفت“- تولیدِ ملی را، به‌خصوص در دهه اخیر، به ویرانی کشانده است، و وضعیت شغلی و معیشتیِ طبقه کارگر را به فلاکت سوق داده است.

رواج استخدام‌های پیمانی و قراردادهای موقت کار باعث شده است تا در بسیاری از کارخانه‌ها کارگران به صورت نا‌محسوس از پیگیری مطالبات صنفی خود منع شوند/به موازات این محدودیت‌های درون کارگاهی، کارفرمایان در حال حاضر می‌توانند از طریق اداره کار به ادامه فعالیت تشکلهای صنفی چون شوراهای اسلامی کار خاتمه دهند». ..

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: بسیاری از کارگران قراردادی و پیمانی از ترس اخراج شدن، تمایلی برای انجام فعالیت‌های صنفی ندارند.

«رضا فرض علیان» در توضیح این موضوع به ایلنا گفت: رواج استخدام‌های پیمانی و قراردادهای موقت کار باعث شده است تا در بسیاری از کارخانه‌ها کارگران به صورت غیرعلنی از پیگیری مطالبات صنفی خود منع شوند.

این مقام کارگری در تشریح محدودیت‌هایی که برای فعالیت صنفی کارگران پیمانی و قراردادی ایجاد شده‌ است گفت: کارفرمایان و مدیرانی که تمایلی به فعالیت تشکل‌های رسمی صنفی کارگری نداشته باشند با تهدید امنیت شغلی نمایندگان کارگران که عمدتا کارگران قراردادی و پیمانکاری هستند، برای فعالیت‌های صنفی محدودیت ایجاد می‌کنند.

به گفته عضو هیات رئیسه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار محور جاده مخصوص، عدم تمدید و یا فسخ زودهنگام قراردادهای کار ساده‌ترین شیوه‌ای است که کارفرمایان با استفاده از آن می‌توانند تمایلات صنفی کارگران موقت را در داخل محیط کار محدود کنند.

وی افزود: به موازات این محدودیت‌های درون کارگاهی، کارفرمایان در حال حاضر می‌توانند از طریق اداره کار به ادامه فعالیت تشکلهای صنفی چون شوراهای اسلامی کار خاتمه دهند.

این مقام کارگری با بیان اینکه در حال حاضر با اشکال تراشی‌های ماموران سازمان تشکلهای کارگری و کارفرمایی اداره کار در کارخانه‌های بسیاری شوراهای اسلامی کار منحل شده‌اند، گفت: در بهترین حالت به کارگران این واحد‌ها اجازه تشکیل نهادهای صنفی «ضعیف‌تر» کارگری داده شده است.

یه گفته فرض علیان شرایطی که امروز در محیط‌های کار برای فعالیت تشکلهای رسمی صنفی کارگری پیش آمده است، به موجب ماده ۱۷۸ قانون کار مصداق بارز دخالت در امور صنفی کارگران تلقی شده است و تخلف می شود.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا