گوناگون

پیوستن روستا نشینان ستمدیده به اعتراض های مردمی

با وجود برخورد خشن نیروهای سرکوب، خبرها حاکی از شکل‌گیری تجمع‌های ضد حکومتی در مناطق گوناگون میهن ماست. همزمان خاکسپاری و مراسم سوم، هفتم و چهلم جانباختگان خیزش جاری و سالگرد جانباختگان آبان ٩٨ برگزار می شود…

براساس تصاویر انتشاریافته، در شبکه‌های اجتماعی دە‌ها شهر کشور در روز ٢٧ آبان ماه سال جاری همچنان شاهد ادامه اعتراض های  مردمی هستند. ویدیوهای منتشر شدە نشان می‌دهند کە مردم در شهرهای مهاباد، بوکان، سقز، پیرانشهر، سردشت، سنندج، صحنه، کرمانشاه، ایلام، پاوە، خوی، پارسیان (گاوبندی)، بیجار، قروە، آبدانان و قزوین به خیابان آمدە و شعارهای ضد حکومتی سر دادەاند.
بر اساس گزارش‌های شاهدان عینی در پیرانشهر، مهاباد، بوکان، سقز و پاوە بە سوی معترضان تیراندازی شدە است.
مراسم سالگرد خلیل عالی‌نژاد از رهبران آیین یارسان در شهر صحنه در استان کرمانشاه به صحنه اعتراضات مردمی تبدیل شدە است. شاهدان عینی بە شبکه حقوق بشر کردستان گفتەاند کە ماموران امنیتی با حمله به معترضان تعدادی را بازداشت و زخمی کردند.
در شهرستان پارسیان هم مراسم خاکسپاری حامد ملایی برگزار شد. حاضران در این مراسم شعارهای ضد حکومتی سر دادند.
در قزوین هم جمعیت زیادی در مراسم سوم سپهر اسماعیل‌زاده شرکت کردند. حاضرین در این مراسم شعار “امسال سال خونە، سید علی سرنگونه” سر دادند.
به گزارش دویچه وله، به نقل از شبکه‌های اجتماعی روز ٢٧ آبان در چندین روستا تجمع‌های ضد حکومتی برگزار شدە است.
از جمله این روستاها می‌توان بە روستاهای سهولان، خانگی، یوسفکند و گوگتپه در مهاباد، روستاهای نلاس و بیوران در سردشت، روستای کولە‌سوارە در کامیاران، روستای ننله در سنندج و روستای کوستە بوکان اشارە کرد.
در روزهای گذشتە نیز در استان‌های جنوبی و غربی ایران ساکنان روستاها به خیزش مردمی پیوستە بودند کە در چند دهه اخیر کم سابقه است.
به گفتە خبرگزاری حال‌وش کە اخبار بلوچستانرا پوشش می‌دهد، امروز ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان شاهد برپایی راهپیمایی و اعتراضات ضد حکومتی بودە است.
بر اساس گزارش این خبرگزاری دو تن از معترضان ایرانشهر در اثر شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی زخمی شده اند.
تصاویر منتشرشدە هم نشان می‌دهند کە در جریان اعتراضات امروز ماموران امنیتی در ایرانشهر به سوی معترضان آتش گشودەاند.
خبرها از مهابادحاکی از ادامه اعتراضات مردم این شهر است. بر اساس تصاویر منتشر شدە مردم این شهر خیابان‌‌ها و ورودی چندین محلە از جملە طرف مدرسه، طرف شیلان، باغ شایگان و پشت‌تپ را مسدود و سنگربندی کردە و شعارهای ضد حکومتی سر می‌دهند.
در برخی از تصاویر صدای تیر اندازی‌های پی در پی شنیده می‌شود.
به گفتە شاهدان عینی، امروز صبح در حالی کە هزاران نفر از اهالی این شهر در مراسم خاکسپاری آزاد حسین‌پور شرکت کردە بودند، نیروهای امنیتی به سوی مردم شلیک کردە و یک شهروند دیگر بە اسم “محمد حسینی‌گاگشی” در حالی کە روی پشت بام خانەاش بودە در اثر اصابت گلولە نیروهای سرکوب جان می‌بازد. شمار زیادی از ساکنان مهاباد جنازه این شهروند را به خاک سپردند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا